حق طلاق زن و ۵ نکته پیرامون آن

حق طلاق زن از چالش برانگیزترین موضوعات حقوقی در سال های اخیر به شمار می رود. قوانین ایران حق طلاق را در درجه ی اول برای مرد به رسمیت شناخته است. به این معنا که مرد می تواند در هر شرایطی زن خود را طلاق دهد. این امر منوط بر پرداخت کامل حقوق مالی زن می باشد. اما این قاعده مطلق نیست و در شرایط خاصی حق طلاق با زن می باشد.

قانون مدنی پاره ای موارد را در راستای حق طلاق زنان پیش بینی نموده و دایره ی بسیار محدودی برای آن در نظر گرفته است.طلاق زن در این موارد با تشخیص دادگاه صورت می پذیرد. علاوه بر این امکان واگذاری حق طلاق به زن نیز وجود دارد. به نظر شما حق طلاق زنان در چه شرایطی قابل اعمال می باشد؟ آیا از شرایط تنظیم وکالتنامه ی طلاق اطلاعی دارید؟ در ادامه با وکیل خانواده – وکیل فرنیان فر همراه باشید.

حق طلاق زن چگونه به دست می آید؟

با توجه به ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی و قوانین فقه اسلام طلاق به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مردان شناخته شده است. اما قانونگذار موارد محدودی را در نظر گرفته که از طریق آن می توان برای زنان حق طلاق قائل شد. حق طلاق زن مانع از مطالبه ی حقوق مالی مانند مهریه نمی شود و زنان در کنار به دست آوردن حق طلاق می توانند به صورت تمام و کمال حقوق مالی خود را نیز دریافت نمایند. مسأله ی حق حضانت فرزند نیز به قوت خود باقیست و حق طلاق زن تأثیری بر آن نخواهد داشت.

حق طلاق زن در قانون

در یک نمای کلی حق طلاق زن به دنبال یکی از موارد زیر به وجود می آید:

اعطای وکالتنامه ی طلاق از سوی شوهر

حق طلاق از سوی مرد قابل واگذاری است و می تواند به وسیله ی تنظیم وکالتنامه به همسر خود واگذار نماید. در متن وکالتنامه می توان حدود اختیارات زن برای طلاق را مشخص نمود و نوع وکالت نیز را انتخاب کرد. وکالت در طلاق می تواند بدون هیچ شرطی و به صورت تام الاختیار و غیرقابل عزل به زوجه اعطا گردد. در واقع همانگونه که زوج می تواند وکالت طلاق را به وکیل خود اعطا کرده تا صیغه ی طلاق را جاری سازد می تواند، این وکالت را به همسر خود نیز اعطا نماید.

وکالتنامه ی طلاق عمدتا در طلاق توافقی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال از نظر قانونی اعطای آن به زن محدودیتی ندارد و مرد هر زمان که مایل باشد می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و اعطای آن اقدام نماید. در متن وکالتنامه ی طلاق می توان به مواردی مانند بذل و بخشش مهریه و یا حق توکیل به غیر اشاره نمود. وکالت طلاق می تواند به صورت مطلق و مقید تنظیم و اعطا گردد.

شروط ضمن عقد

با توجه به ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجه می تواند هنگام انعقاد عقد نکاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در نظر بگیرد که در صورت احراز شروط مذکور حق طلاق داشته باشد. برای مثال زوجین می توانند شرط نمایند که در صورت مشاهده ی هرگونه سوءرفتار از سوی زوج، زوجه صاحب حق طلاق می گردد و می تواند از طریق قانونی برای آن اقدام نماید.در این صورت زوجه با مراجعه ی به دادگاه و احراز و اثبات هریک از موارد مذکور می تواند از همسر خود طلاق بگیرد. شرط ضمن عقد طلاق زوجه می تواند به صورت جداگانه و یا در سند ازدواج قید گردد.

شروط ۱۲ گانه عقد ازدواج

در سند ازدواج پاره ای شروط قید گردیده که در صورت امضا و پذیرش آنها توسط زوج، برای زوجه حق طلاق به وجود می آید. در این صورت زن می تواند با اثبات مورد مذکور در دادگاه و بدون اجازه ی شوهر، به تنهایی برای طلاق خویش اقدام نماید. این شروط به شرح زیر می باشد:

 1. استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن برای مدت زمان شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به پرداخت نفقه. همچنین در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را برای مدت شش ماه وفا نکند و الزام او برای ایفا ممکن نباشد.
 2. هرگونه سوء رفتار (ضرب و شتم) و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد.
 3. ابتلاء زوج به هرگونه امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز بوده و امکانپذیر نباشد.
 4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نیست.
 5. عدم رعایت دستور دادگاه مبنی بر منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 6. محکومیت مرد به حکم قطعی مجازات پنج سال حبس و یا بیشتر و یا هرگونه محکومیت به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت گردد و یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت فرد شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
 7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کرده است.
 8. ترک محل زندگی خانوادگی توسط مرد بدون عذر موجه برای مدت زمان شش ماه.
 9. محکومیت قطعی زوج مبنی بر ارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و یا شئون زوجه باشد .
 10. در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به دلیل عقیم بودن و یا سایر عوارض جسمی زوج صاحب فرزند نشود.
 11. مفقودالاثر بود زوج برای مدت زمان شش ماه.
 12. ازدواج مجدد زوج بدون کسب رضایت از همسر.

تشخیص تمامی موارد فوق با دادگاه می باشد.

عدم پرداخت نفقه

ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی به مساله ی حق طلاق زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه اشاره می نماید. با توجه به این ماده عدم پرداخت نفقه یا هرگونه عدم توانایی مرد در پرداخت آن از مواردیست که به استناد آن زن می تواند برای طلاق خود اقدام نماید. این موارد با تشخیص دادگاه صورت می پذیرد.

عسر و حرج زن

عسر و حرج زن از مهم ترین موادیست که به موجب ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی برای زن حق طلاق به وجود می آورد. عسر و حرج به شرایطی اشاره می کند که ادامه ی زندگی زناشویی برای زن امکانپذیر نیست و یا به شدت مخاطره آمیز خواهد بود. اثبات و احراز عسر و حرج توسط دادگاه صورت می پذیرد. از مصادیق عسر و حرج می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. ترک زندگی خانوادگی برای مدت زمان ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در طول یک سال بدون عذر موجه.
 2. اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی به گونه ای که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.
 3. محکویت قطعی زوج به حبس برای مدت زمان ۵ سال یا بیشاتر
 4. هرگونه ضرب و شتم و سوءاستفاده مستمر از زوجه که قابل تحمل نباشد.
 5. ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روحی و روانی و سایر بیماری های صعب العلاج به گونه ای که ادامه ی زندگی برای زوجه امکانپذیر نباشد.

مشاوره حقوقی خانواده با وکیل فرنیان فر

حق طلاق زن از مواردیست که در قوانین ایران پیش بینی شده و به آن اشاره شده است. در صورت تشخیص دادگاه و صدور حکم طلاق برای زن نیازی به رضایت شوهر نیست و مراحل قانونی طلاق بدون حضور شوهر انجام می گردد. در رابطه با وکالتنامه ی طلاق شرایط به مراتب آسان تر است و با مراجعه ی به دفترخانه می توان برای آن اقدام نمود.

حضور وکیل طلاق توافقی می تواند بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم بزند و از امر اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *