اسقاط خیارات و کافه خیارات چیست ؟

اسقاط خیارات از اصطلاحات حقوقی مهمیست که در بسیاری از قراردادها و اسناد عادی نظیر قولنامه ها و مبایعه نامه ها به چشم می خورد. در واقع اسقاط خیارات مختص قرارداد های بیع و خرید و فروش شناخته می شود، یعنی عقود تملیکی.

اسقاط خیارات به سقوط حق و اختیارات افراد برای فسخ و برهم زدن معامله اشاره می کند. توجه داشته باشید که اسقاط خیارات جزء حقوق غیرمالی به حساب می آیند و از این رو قابل ساقط شدن و سلب شدن هستند. اسقاط خیارات ریشه فقی داشته و از قوانین شریعت اسلامی به نظام حقوقی ما راه یافته اند. آیا راهکار های قانونی اسقاط خیارات را می دانید؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اسقاط خیارات به چه معناست؟

اسقاط به معنای انداختن و از بین بردن می باشد. خیارات به نوعی حق و اختیارات طرفین قرارداد در رابطه با فسخ معامله اشاره می کند. بنابراین اسقاط خیارات به معنای از بین بردن حق فسخ و بر هم زدن معامله می باشد.زمانی که از اسقاط خیارات صحبت می کنیم یعنی سقوط پاره ای اختیارات قانونی افراد مطرح می گردد.

اسقاط خیارات و کافه خیارات

از نظر قانونی زمانی که قراردادی میان افراد منعقد می گردد هر دو طرف ملزم به انجام وظایف و تعهدات قراردادی خویش می باشند، به عبارت دیگر الزام متعاقدین معامله از لازم الاجرا بودن قرارداد ایجاد می گردد. بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند مفاد و بند های قرارداد خود را نادیده بگیرند. در چنین شرایطی برای حفظ حقوق افراد، قانونگذار پاره ای شروط را بابت حق فسخ قرارداد پیش بینی کرده که در صورت احراز این شروط می توان برای فسخ و عدم انجام تعهدات قراردادی اقدام نمود. خیار نام دیگر حق فسخ قرارداد است و از نظر قانونی خیارات متعددی برای فسخ قرارداد پیش بینی شده است. اسقاط خیارات به معنای از بین بردن این حق فسخ هاست.  یعنی فرد دیگر نمی تواند به استناد خیارات قانونی خود قرارداد را فسخ کرده و به آن پایان دهد.

برای اسقاط خیارات توافق طرفین قرارداد ضروری بوده و با عنوان این عبارت در متن قرارداد و قبول و امضای آن، آثار و تبعات حقوقی آن به بار می نشیند. ممکن است در متن یک قرارداد تنها بعضی از خیارات قانونی ساقط گردد و برخی دیگر پابرجا بماند.

اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

اسقاط کافه خیارات به معنای اسقاط تمامی خیارات می باشد. در برخی مواقع ممکن است در متن قرارداد با این اصطلاح روبرو شوید، با قبول این بند و امضای قرارداد یعنی تمامی خیارات قانونی را حتی خیار غبن فاحش و آشکار را قانونا از خود سلب کرده اید.

نگاهی به خیارات قانونی

عقود و قرارداد های افراد از نظر قانونگذار ایران بسیار حائز اهمیت بوده و پاره ای حمایت های قانونی در این راستا پیش بینی شده است. در یک نگاه کلی عقود به دو دسته جایز و لازم طبقه بندی می شوند. عقود جایز به عقود و قرارداد هایی اشاره می کند که طرفین آن می توانند در هر شرایط و هر زمانی برای بر هم زدن معامله و فسخ آن اقدام نمایند. عقود لازم جزء عقود لازم الاجرا شناخته می شوند که فسخ و برهم زدن آنها امکانپذیر نمی باشد، مگر اینکه معامله دارای حق فسخ باشد و یا خیارات قانونی برای قابل اعمال باشد.

هر یک از خیارات قانونی پیش بینی شده در قانون تعاریف خاص خود را دارد و برای شرایط جداگانه ای لحاظ شده است. در صورت رؤیت و یا اثبات هر یک از شرایط خیارات زیر می توان به استناد خیار مربوطه معامله را به صورت یک جانبه بر هم زد و به آن پایان داد.

انواع خیارات قانونی به شرح زیر می باشد:

  • خیار مجلس

خیار مجلس به این معناست که تا هنگامی که طرفین قرارداد در جلسه ی معامله حضور دارند، به هر علتی که از انجام معامله پشیمان شوند، می توانند برای فسخ و برهم زدن آن اقدام نمایند.

  • خیار حیوان

خیار حیوان مختص معامله ی حیوانات می باشد و بر اساس آن خریدار می تواند تا ظرف مدت زمان ۳ روز از انجام معامله، برای فسخ آن اقدام نماید.

  • خیار تأخیر ثمن

خیار تأخیر ثمن برای فروشنده این حق را به وجود می آورد که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار برای برهم زدن و فسخ معامله اقدام نماید.

  • خیار رؤیت و تخلف وصف

هرگاه خریدار اقدام به خرید مالی نماید که آن را از نزدیک ندیده و صرف گفته ها و توضیحات فروشنده برای خرید آن اقدام کرده است، در صورتی که مال مورد نظر دارای توصیفات مطرح شده نباشد، به استناد خیار رؤیت و تخلف وصف می تواند معامله را فسخ کند.

  • خیار غبن

خیار غبن در شرایطی قابل اعمال می باشد که یکی از طرفین معامله به هر دلیلی فریب بخورد.

  • خیار عیب

هرگاه مورد معامله داری عیب آشکار یا پنهان باشد، می توان به استناد خیار عیب برای فسخ معامله اقدام نمود.

  • خیار تدلیس

هرگاه فروشنده اقداماتی در راستای فریب خریدار نماید و این موضوع احراز گردد، به استناد خیار تدلیس می توان معامله را فسخ نمود.

  • خیار تخلف شرط

هرگاه شرطی به نفع یکی از متعاقدین در نظر گرفته شود. در صورت  نادیده گرفتن این شرط و عدم انجام آن خیار تخلف شرط قابل اعمال می باشد.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

اسقاط خیارات بخش مهمی از حقوق افراد را سلب کند و در صورت عدم آگاهی می تواند موجب تضییع حقوق آنها گردد. در نظر داشته باشید که با اسقاط خیارات دیگر نمی توانید مجددا به آن رجوع کرده و به استناد آن معامله را فسخ کنید. بنابراین بهتر است قبل از امضای قرارداد از مشاوره حقوقی کمک بگیرید و به خوبی از معانی و مفاهیم اصطلاحات حقوقی آن مطلع باشید و سپس برای امضای آن اقدام نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *