۰ تا ۱۰۰ مراحل مهر و موم ترکه و اقدامات لازم

تمام مراحل مهر و موم ترکه و پیگیری آن توسط وکیل متخصص و حرفه ای در تهران : زمانی که یک شخص فوت می کند برای حفظ حقوق کسانی که به نحوی در ماترک او سهیم هستند باید اقدامات خاصی از جانب مراجع حقوقی و قضایی صورت گیرد در غیر این صورت احتمال تلف برخی از اموال وی به شدت افزایش می یابد.

مراحل مهر و موم ترکه برای حفظ حقوق همه وراث، طلبکاران، فردی که به نفع او وصیت شده است و همچنین برای حفظ حقوق عمومی جامعه در راستای پرداخت مالیات بر ارث مورد توجه قرار می گیرد. درواقع اولین اقدامی که برای حفظ ماترک متوفی بعد از فوت صورت می گیرد همین مهر و موم ترکه است. در ادامه با طرح نکات مهم به تشریح مراحل مهر و موم ترکه می پردازیم.

مراحل مهر و موم ترکه

ترکه متوفی شامل چه مواردی است؟

ترکه متوفی شامل تمام اموال و دارایی او می شود که حقوق و تعهدات وی را نیز در بر می گیرد. درواقع مهر موم ترکه متوفی به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می گردد.

موارد منفی شامل تمام بدهکاری های متوفی است و موارد مثبت نیز شامل تمام اموال منقول و غیر منقول و همچنین حقوقی است که در زمان فوت به نفع متوفی در جریان بوده است. همه این موارد در زمان مهر و موم ترکه مورد توجه قرار می گیرند. در واقع حتی حقوقی که به نفع وی در جریان بوده و تا پیش از مرگ به او نرسیده است نیز به وراث منتقل می شود. حقوقی مانند: ارث از وارث دیگر و امثالهم.

درخواست مهر و موم ترکه

وکیل انحصار وراثت : مراحل مهر و موم ترکه از مرحله درخواست آن آغاز می شود و تا زمان رفع مهر و موم ادامه پیدا می کند. درخواست مهر و موم ترکه می تواند توسط هر فردی ارائه شود که به نحوی در ماترک متوفی دارای منفعت است. بنابراین علاوه بر وراث، طلبکاران و موصی له نیز می توانند درخواست مهر و موم ترکه دهند.

درخواست هر فرد با اثبات فوت متوفی و ذی نفع بودن وی قابل طرح است. البته در برخی از موارد ممکن است مراجع قضایی بدون درخواست دیگران نیز نسبت به مهر و موم ترکه اقدام کنند. در این خصوص می توان به فوت فردی در مسافرخانه بدون تشخیص خانواده او اشاره کرد.

مرجع صالح برای درخواست مهر و موم ترکه

مرجع صالح در وهله اول همان دادگاه محل اقامت متوفی در ایران است. اگر وی در ایران اقامتگاه نداشته باشد آخرین محل سکونت او را مورد توجه قرار می گیرد. در صورتی که متوفی در ایران سکونت نداشته باشد می توان در محل وقوع مال غیرمنقول او اقامه دعوی نمود. اگر هم اموال غیرمنقول متوفی در شهرهای مختلفی پراکنده شده باشند اولین دادگاهی که رسیدگی به این مسئله را آغاز کرده است می تواند درخواست مهر و موم ترکه را پذیرفته و مراحل مهر و موم ترکه را به اجرا بگذارد.

تحریر ترکه

بعد از تنظیم درخواست و پذیرش آن ، نوبت به تحریر ترکه می رسد. در این مرحله وراث و تمام کسانی که به نحوی از اموال متوفی اطلاع دارند باید لیست کامل اموال وی را تهیه کنند. البته در برخی از موارد ممکن است متوفی صاحب املاکی باشد که وراث یا طلبکاران از آن اطلاعی ندارند به همین دلیل اداره دارایی نیز در تهیه لیست مذکور نقش موثری ایفا می کند. اکنون که ترکه به خوبی تحریر شده است می توان به راحتی هزینه های کفن الدفن، مهریه و حقوق مالی زوجه، طلب بستانکاران، سهم الارث وراث، وصیت متوفی (به میزان یک سوم از کل اموال) و سایر حقوق مسجل را از آن پرداخت نمود.

درخواست رفع مهر و موم ترکه

تا زمانیکه مراحل مهر و موم ترکه اجرایی می شوند هیچ فردی حق دخل و تصرف در ماترک متوفی را ندارد. هرگونه تصرف مشمول غصب است و ضمانت مدنی را برعهده افراد قرار می دهد. در صورتی که تکلیف ماترک بر روی برگه تعیین گردید و هیچ گونه اعتراضی به آن صورت نگرفت یا اعتراضات صورت گرفته وارد نبودند می توان درخواست رفع مهر و موم ترکه را به دادگاه تقدیم نمود. همه کسانی که توانایی درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند درخواست رفع مهر و موم ترکه را هم داشته باشند. دادگاه بعد از بررسی درخواست و بررسی اوضاع و احوال موجود می تواند دستور رفع مهر و موم ترکه را صادر نماید.

شکایت از تصرف عدوانی و روش های اقدام

مراحل شکایت از تصرف عدوانی با وکیل متخصص : تصرف عدوانی عنوان یکی از جرائم کیفری علیه اموال است که البته می تواند در مراجع حقوقی نیز پیگیری شود. شباهت های بسیار زیادی که میان خلع ید و رفع تصرف عدوانی وجود دارد بسیاری از افراد را ناگزیر به دریافت مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی می کند.

اما در شرایط حاد تر می توان با مراجعه به وکیل رفع تصرف عدوانی از راهنمایی های ایشان بهرمند شد. در ادامه تصمیم گرفته ایم به صورت کاملا ساده و کاربردی به تعریف تصروف عدوانی و تشریح مراحل شکایت از جرم تصرف عدوانی بپردازیم با وکیل ملکی همراه باشید…

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف به معنای صاحب شدن، تملیک و تسلط بر یک مال است اما در اصطلاح حقوقی منظور از تصرف عدوانی ، تسلط و تملیک بر مالی است که غیرمنقول می باشد و با استفاده از جبر و زور به دست آمده است. بدین معنا که نمی توان دعوی رفع تصرف عدوانی را برای اموال منقول همانند خودرو، پول نقد و امثال آن ها به کار برد اما در خصوص زمین، ساختمان و مانند آن ها قابل طرح است. این دعوی در قالب دادخواست حقوقی و یا شکایت کیفری قابل رسیدگی می باشد.

مراحل شکایت از تصرف عدوانی

شکایت کیفری از تصرف عدوانی

اگر صاحب ملکی هستید که به صورت عدوانی تصرف شده است می توانید به دادگاه کیفری یا دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را علیه متصرف تنظیم کنید. دقت داشته باشید که صرفاً از طریق اثبات مالکیت می توانید در این خصوص به دادگاه کیفری مراجعه کنید. در این صورت ازحمایت قوانین حاکم بر تصرف عدوانی کیفری برخوردار هستید.

ابتدا شکواییه را تنظیم کنید و اسناد خود را دال بر اثبات مالکیت ضمیمه پرونده نمایید. به درخواست شما خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که خوانده نتواند حقانیت خود را بر ملک شما اثبات کند دستور رفع تصرف عدوانی صادر می شود. اگر نگران شرایط ملک هستید می توانید تقاضای دستور موقت نمایید. چنانچه ادله و اسناد شما قانع کننده باشند دستور موقت صادر می شود و اجازه هیچ گونه تغییری در ملک داده نخواهد شد.

طبق قانون مجازات اسلامی، خوانده علاوه بر رفع تصرف موظف است ملک را به وضعیت سابق برگرداند. همچنین یک ماه تا یک سال حبس در انتظار اوست و اگر این اقدام توسط سه نفر یا بیشتر صورت گرفته باشد امکان صدور قرار بازداشت نیز وجود خواهد داشت. اگر هم خوانده بعد از اجرای حکم همچنان به اقدامات خود ادامه دهد یا آن ها را تکرار کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

دادخواست رفع تصرف عدوانی

در برخی از موارد مالکین املاکی که ملک ایشان مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است به دادگاه حقوقی مراجعه می کنند. علاوه بر مالک ملک، کسی که مستاجر است یا سبق تصرف در ملک مربوطه را دارد و اکنون با تصرف عدوانی مواجه می شود می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در دادگاه محل وقوع ملک دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند. اینجاست که با تصرف عدوانی حقوقی روبرو هستیم.

نیت افراد برای مراجعه به محاکم حقوقی به جای مراجع کیفری متفاوت است اما اغلب آن ها با هدف پیشگیری از زندانی شدن متهم از تنظیم شکواییه خودداری می کنند. این دعوی در زمره دعاوی غیر مالی است و افراد برای طرح دادخواست خود صرفاً نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی دارند. برای طرح دادخواست باید ابتدا رفع تصرف عدوانی را مطرح کنید و به همراه آن باید مالکیت خود یا حق مالکیت یا سبق تصرف منتهی به حق مالکیت را اثبات نمایید.

رسیدگی به تصرف عدوانی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر

رسیدگی به دادخواست رفع تصرف عدوانی در دادگاه بدوی به عمل میاید اما کسی که حکم علیه او صادر شده است می تواند در دادگاه تجدیدنظر استان نیز درخواست رسیدگی مجدد بدهد. البته در این زمینه باید مهلت مقرر جهت درخواست تجدید نظر خواهی را ارائه کند که برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج دو ماه از ابلاغ حکم بدوی است.

نکته حائز اهمیت این است که فرد ثالث نیز می تواند با ورود به دعوی از حق خود دفاع کند. این فرد می تواند در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر درخواست ورود کرده و از حقوق خود دفاع کند. پر واضح است که حقوق وارد ثالث ممکن است در گرو برنده شدن یکی از اصحاب دعوی بوده و یا اینکه به صورت کاملاً مستقل از طرفین دعوی باشد.

سهم الارث زن از شوهر + قوانین ۱۴۰۱

نحوه دریافت سهم الارث زن از شوهر  : سهم الارث یکی از مباحث دقیق و البته چالش برانگیز در دنیای واقعی است اگر چه میزان سهم الارث هرکدام از وراث در قانون تعیین شده است. اما تقسیم ترکه کار ساده ای نبوده و در بسیاری از موارد با درد سرهای زیادی همراه می گردد. سهم الارث زن از شوهر نیز دارای چالش های مختلفی است تا آنجا که این مبحث علاوه بر دنیای واقعی حتی مجلس شورای اسلامی را به چالش کشانده است. در این مقاله به قوانین سابق و قوانین جدید در باب سهم الارث زن از شوهر می پردازیم با وکیل فرنیان فر همراه باشید…

سهم الارث زن از شوهر در قوانین سابق

در قوانین سابق که حقوق کمتری برای زنان در زندگی مشترک در نظر گرفته شده بود یک زن صرفاً می توانست یک هشتم از اموال منقول مرد در صورت فرزند دار بودن مرد و یا یک چهارم از اموال منقول را در صورت نداشتن فرزند به ارث ببرد. این درحالیست که مردان در گذشته اصولاً چندین زن اختیار می کردند و این میزان از سهم الارث میان چند نفر تقسیم می شد و در نتیجه اموال و مبلغ اندکی را در بر می گرفت.

سهم الارث زن از شوهر

گذشته از این موارد اغلب سرمایه مردان نیز در دنیای قدیم به همان اموال غیرمنقول محدود می شد و میزان اموال منقول نیز به شدت اندک بود. به عنوان مثال: بیشتر مردان دارای زمین های زراعی و املاک مسکونی بودند یا دارای سهم های زیادی از مراتع در کوه ها و جنگل ها بوده و باغات گسترده ای داشتند اما اموال منقول آن ها به مواردی همانند دام و طیور یا لوازم موجود در کارگاه ها و مغازه ها محدود می شد. همانطور که مشخص است ارزش اموال غیرمنقول علاوه بر دنیای امروز حتی در دنیای قدیم نیز بسیار مشهود و غیرقابل انکار بوده است.

سهم الارث زن از شوهر در قوانین جدید

اجرای قانون سابق موجب ایجاد حس نارضایتی در زنان گردید و باعث شد تا جامعه با موج اعتراض زنان مواجه شود و با توجه به نقدهای گروه های مختلف و مطرح شدن موضوع در مجلس شورای اسلامی در نهایت موجب آن شد که قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح شود.

 • زنی که شوهر وی صاحب فرزند است یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول را در قالب ارثیه دریافت می کند.
 • زنی که شوهر وی دارای فرزند نیست به میزان یک چهارم ازعین اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول را در قالب ارثیه دریافت خواهد کرد.

هرچند به نظر می رسد باز هم حقوق یک زن به عنوان مدیر خانه و فردی که فرزندان را بزرگ کرده است در خصوص ماترک بسیار اندک است اما حقوق مربوط به مهریه، اجرت المثل، نفقه گذشته و نحله می تواند این موارد را جبران کند.

ارث زن به موجب سبب است

وکیل انحصار وراثت : یکی از مواردی که باعث شده است تا سهم الارث زن از مرد در مقایسه با سایر طبقات ارث کمتر باشد این است که زن به موجب نسب از مرد ارث نمی برد بلکه سهم الارث او در قالب سبب است. رابطه سببیت باعث شده است تا زن در مقابل مرد برخی دیگر از حقوق مالی را به دست آورد که از جمله آن ها می توان به مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

همانطور که می دانید تقسیم ماترک نیازمند گواهی انحصار وراثت است و زمانی می توانیم با گواهی انحصار وراثت به تقسیم دارایی برجای مانده از متوفی میان وراث اقدام نمود که تمام هزینه های کفن و دفن و همچنین بدهی های وی از آن کسر شده باشد. مهریه زن، نفقه گذشته که پرداخت نشده است و همچنین نفقه دوران عده و اجرت المثل دوارن زوجیت از جمله بدهی هایی هستند که از جانب زن قابل مطالبه است و قبل از تقسیم ماترک باید پرداخت شوند.

سهم الارث زن در نتیجه وصیت مرد

اگر مرد در خصوص اموال خود وصیت خاصی را تنظیم نموده باشد وراث و قانون موظف است تا به آن عمل نماید مگر اینکه وصیت مورد نظر از میزان یک سوم از اموال متوفق تجاوز کند. بنابراین اگر مرد وصیتی نموده باشد که انجام آن باعث می شود تا به حقوق زن و حتی سایر وراث لطمه جدی وارد گردد و نتوان با باقی مانده اموال نسبت به پرداخت طلب بستانکاران و افراد ذی حق مانند زوجه عمل کرد، دادگاه موظف است نسبت به این مورد تصمیم مقتضی را صادر نماید طوری که به حقوق افراد لطمه جدی وارد نگردد و در صورت امکان به بخشی از درخواست متوفی نیز که در قالب وصیت است عمل گردد.

مشاوره حقوقی جعل

مشاوره حقوقی جعل اسناد و مدارک و امضا + ۷ نکته مهم

مشاوره حقوقی جعل امضا و اسناد و مدارک تحصلی و اسناد رسمی و غیر رسمی : جعل در کلمه عبارت است از دگرگون کردن،منقلب نمودن،ساختن وایجاد کردن.
جعل در اصطلاح حقوقی عبارت است از:

ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضاء اشخاص اعم از رسمی یا غیر رسمی، ایجاد تغییر در اسناد (که دارای انواع گوناگونی است و در ادامه به تفصیل بدان میپردازیم)،الحاق یک نوشته به نوشته دیگر،استفاده از مهر دیگری بدون دریافت اجازه از صاحب مهر، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن.

بررسی جرم جعل اسناد از دیدگاه حقوقی

مشاوره حقوقی جعل

۱- ساختن نوشته یا سند

سند یک نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناداست. سند به دو نوع رسمی یا غیر رسمی تقسیم می شود.
براساس قانون، نوشته تنهابه اوراق کاغذی محدود شده است. و به همین خاطر شبیه سازی و یا دگرگونی متقلبانه در برنامه های رایانه ای تابلوهای نقاشی یا نقشه های مهندسی مشمول این قانون نمی شود.
ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی و غیر رسمی: امضاء عبارت است از علامتی است که فرد ذیل سند یا نوشته به جهت تأیید آن درج می نماید.

۲- ایجاد تغییر در اسناد به روشهای زیر امکان پذیر است

 • خراشیدن : محو کردن قسمتی از حروف کلمه یا کلمات توسط اشیاء نوک تیز مانند:تیغ.
 • تراشیدن : از بین بردن کلمه یا کلمات به صورت کامل با یک شی نوک تیز مثل:تیغ
 • قلم بردن : ایجاد حالاتی به قصد ناخوانا کردن بخشی از سند بدون آنکه بخش دیگری به سند اضافه گردد.
 • الحاق : الحاق به معنای اضافه کردن است. مانند اضافه کردن یک عدد در کنار عداد درج شده در اسناد رسمی یا غیر رسمی.
 • محو کردن : از بین بردن قسمتی از سند به کمک مواد پاک کننده.
 • سیاه کردن : ایجاد حالاتی به قصد ناخوانا کردن بخشی از سند، به طور مثال پخش کردن جوهر به منظور ناخوانا نمودن.
 • اثبات : سندی را از حالت باطل شدن خارج کردن.

۳- افزودن یک نوشته به نوشته دیگر:

زمانی که یک نوشته به بخش هایی از مطالب موجود در سند افزوده می شود به گونه ای که به نوشته ی واحد تبدیل گردد.

۴- استفاده از مهر دیگری بدون دریافت اجازه از صاحب مهر

استفاده از مهر شخص دیگر و درج آن در زیر نوشته یا سند بدون آنکه از صاحب آن اذن گرفته شود.

۵- تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن

به این معنا که در سند تاریخی درج گردد که قبل یا بعد از تاریخ حقیقی مندرج در سند باشد.

در جرم جعل مهر یا امضاء چه میزان شباهت لازم است؟

با توجه به آنچه که قانونگذار بیان نموده است میتوان چنین گفت که جعل به آن میزان از شباهت اطلاق می گردد که موجب فریب افراد شود. تا جایی که امکان تشخیص آن از اصل برای اشخاص عادی ممکن نباشد.
به همین سبب ملاک میزان ایجاد خطا واشتباه در افراداست. نه شباهت کامل در مهر و امضاء.
گاه ممکن است مهر یا امضاء هیچ شباهتی با نمونه اصلی نداشته باشد ولیکن آنچه که مهم است ایجاداشتباه درعموم افراد جامعه است.

موضوع جعل چیست؟

موضوع جعل شامل سند یا نوشته رسمی و سند یا نوشته غیر رسمی وهمچنین سایر موارد مذکور در قانون اعم از:

 • جعل تمبر
 • جعل علامت اداره های مختلف
 • جعل مهر
 • جعل اسکناس
 • جعل امضاء میباشد.

مجازات جرم جعل چیست؟

وکیل جعل : به دلیل آنکه تعیین درجه مجازات تعزیری به نوع و کیفیت وقوع جرم بستگی دارد.امکان اینکه به طور مطلق مجازات معینی برای جرم جعل بیان نمود وجود نداردو به همین جهت تعیین درجه ی مجازات جرم جعل نیز ممکن نیست.

برای مثال:

۱- مجازات جعل احکام ، امضاء ، مهر ، فرمان یا دستخط مقامات دولتی:

هر فردی که احکام ، امضاء، مهر، فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای قوای سه گانه را با عنایت بر اعتبار مقام آن اشخاص جعل کند به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
به عبارتی دیگر مجازات جعل به اعتبار مقام آن اشخاص بستگی دارد.
هر فردی که احکام، امضاء، مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء از حیث مقام رسمی آن افراد، جعل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

۲- مجازات جعل مهر، تمبر، علائم شرکتها و مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهای دولتی یا غیر دولتی:

جعل مهر یا علامت نهادهای دولتی با توجه به قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده یک تا ده سال حبس به همراه خواهد داشت.
جعل مهر یا علامت نهادهای عمومی غیر دولتی با توجه به قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده شش ماه تا سه سال حبس به همراه خواهد داشت.
جعل مهر یا علامت شرکتها و تجارت خانه های غیر دولتی با توجه به قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده سه ماه تا دو سال حبس به همراه خواهد داشت.

۳- مجازات جعل حکم دادگاه ها، اسناد و حواله های صادره از خزانه ی دولتی و منگنه در نهایت تعیین کننده عیار طلا و نقره:

جعل حکم دادگاه ها، اسناد و حواله های صادره از خزانه ی دولتی و منگنه در نهایت تعیین کننده عیار طلا و نقره علاوه بر جبران خسارت وارده یک تا ده سال حبس به همراه خواهد داشت.

۴- مجازات جعل در اسناد و نوشته های رسمی:

جعل مادی اسناد رسمی توسط کارمندان دولت در اجرای وظایف خود دارای یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال می باشد.

جعل مادی اسناد رسمی توسط افراد عادی دارای شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال میباشد.

جعل معنوی اسناد رسمی توسط کارمندان دولت در اسناد راجع به وظایفشان دارای یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال می باشد.

۵- مجازات جعل مدرک تحصیلی

جعل مدارک تحصیلی پایین تر (دیپلم)، مدارک حوزوی، مدارک مؤسسات کمک آموزشی، مدارک مؤسسات زبان های خارجی، در شمول جرم جعل اسناد عادی وارد خواهد شد.
تشدید مجازات جرم جعل مدرک تحصیلی:
مرتکب از کارکنان وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد که به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
صرف نظر از اینکه از سمت خود سوء استفاده کرده باشد یا خیر.

۶- مجازات جعل گواهی پزشکی و صدور گواهی بر خلاف واقع

هر فردی که به منظور معافیت خود و دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا به منظور تقدیم به دادگاه گواهی پزشک را جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال و یا به جزای نقدی از سه تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مجازات پزشک مرتکب جعل گواهینامه خلاف واقع

 • جاعل بدون دریافت مال یا وجه به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • جاعل با دریافت مال یا وجه مجازات ارتشاء و استرداد و ضبط مال یا وجه به عنوان جریمه به همراه خواهد داشت.

۷- مجازات عکس برداری از اوراق و مدارک

عکس برداری از اوراق مدارک، همچون کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک که بدان شبیه است علاوه بر جبران خسارت وارده دارای حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال خواهد بود.

انواع مجازات تعزیری + باید ها و نباید ها

انواع مجازات تعزیری با وکیل فرنیان فر : به طور کلی مجازات‌ ها در قانون مجازات اسلامی ایران به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از : قصاص، حدود ،دیات و تعزیرات .

قصاص حدود و دیات همگی جزء آن دسته از مجازاتی هستند که توسط شریعت به قانون پیوسته و یا به بیان دیگر تشکیل دهنده قانون مجازات اسلامی ایران می باشد و البته تعزیرات که توسط قانونگذار مشخص و معین گردیده است و در واقع مجازات جرایمی است که حکومت تعیین نموده و از جانب شریعت به قانون نپیوسته است.

مجازات تعزیری دارای ویژگی های منحصر به فرد است که هیچ یک از دیگر مجازتها مانند : حدود ، قصاص و دیات از این ویژگی ها برخوردار نیستند.

انواع مجازات تعزیری

به عنوان مثال : میزان مجازات ها در تعزیرات متغیر بوده و دارای حداقل و حداکثر است .

علاوه بر این یکی دیگر از خصوصیات این دسته از مجازات ها دادن اختیار عمل به قاضی بوده چرا که قاضی با سنجیدن شرایط فرد و پرونده می تواند مقدار مجازات را با توجه به حداقل و حداکثر نص قانونی آن تعیین نماید .

همچنین مجازات تعزیری به ۸ دسته و از منظر قانون به هشت درجه تقسیم می گردد که پس از اصلاح قانون و تصویب قانون

انواع مجازات تعزیری

مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹ دچار دگرگونیهای فراوانی گردید که در ادامه مطابق نص قانون بیان خواهد شد :

درجه ۱

 • حبس بیش از بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • مصادره کل اموال
 • انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

 • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیش از یک و نیم میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳

 • حبس بیش از ده تا پانزده سال
 • جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک و نیم میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴

 • حبس بیش از پنج تا ده سال
 • جزای نقدی بیش از پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

 • حبس بیش از دو تا پنج سال
 • جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
 • ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
 • ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

 • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
 • انتشار حکم قطعی در رسانه ها
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • ممـنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 • ممنوعیـت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

 • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
 • شلاق از یازده تا سی ضربه
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

 • حبس تا سه ماه
 • جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
 • شلاق تا ده ضربه

یکی دیگر از انواع تقسیم‌بندی ‌های قانون تعزیرات شرعی و غیرشرعی بودن جرایم است به طور مثال :

رابطه نا مشروع غیر از زنا جزء جرایم تعزیری است که در شرع آمده و خارج از بحث حدود است . جرایم غیر شرعی می توان به جنبه کیفری عدم پرداخت نفقه اشاره نمود .

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی در این خصوص و سایر مباحث و موضوعات حقوقی و کیفری دیگر می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکیل فرنیان فر حاصل نمایید.

شرایط وکالت بلاعزل + نکات کلیدی

اعطای وکالت بلاعزل موضوعی است که این روزها گریبان گیر افراد جامعه شده و عده ای از این طریق متحمل خسارات جبران ناپذیری گردیده اند. در این مطلب سعی داریم به بررسی جهات مختلف اعطای وکالـت بـلاعزل و ابطال آن توسط وکیل متخصص بپردازیم برای آگاهی بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.

شرایط وکالت بلاعزل

هرگاه شخصی به وکیل خود اختیاراتی را اعطا کند که امکان باز پس گیری آن نباشد برابر اصطلاح حقوقی به آن وکـالت بلاعـزل می گویند.

وکالت بلاعزل الزاماً باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد.

در خصوص وکالت بلاعزل قوانین خاصی تصویب نشده. و بر اساس نظریات حقوقدانان و استدلالات آنها در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود.

شرایط وکالت بلاعزل

یکی از مصادیق استفاده از وکالـت بلاعـزل در فروش وکالتی است از آنجا که برای انتقال ساختمان داشتن گواهی پایان کار الزامی است ، گاهاً در شرایطی که مالک قبل از دریافت این گواهی اقدام به فروش ملک نماید. می تواند با اعطای وکالت بلاعزل به خریدار معامله را انجام دهد.

وکالت بلاعزل به دو صورت قابل انحلال است :

 1. فوت هر یک از طرفین یا هر دو
 2. جنون طرفین می‌تواند منجر به انحلال وکالت گردد.

ابطال وکـالت بلاعـزل

به دلیل اینکه عقد وکالت جزء عقود جایز است در نتیجه طرفین می‌توانند آن را فسخ نمایند .
لاکن در هنگام عقد وکـالت بلاعـزل موکل حق عزل وکیل را از خود ساقط می نماید.
بنابراین مسیر دشواری برای عزل وکیل باید طی نمود اما همچنان راه های گوناگونی برای عزل وجود دارد.

 1. ابتدا اینکه سقوط حق عزل عقد جایز را تبدیل به لازم نمی کند. در نتیجه می توان با استناد به جایز بودن عقد به جای عزل وکیل عقد را فسخ نمود .
 2. هنگام فروش ملک بدون پایان کار اعطای وکالت به صورت صوری و صرفاً به جهت تسهیل در انتقال مال انجام می‌شود. در نتیجه می‌توان با اثبات به همین امر که اسقاط حق عزل به صورت صوری انجام شده است برای فسخ اقدام نمود .
 3. روش بعدی ضم امین یا وکیل می باشد. در این روش موکل علاوه بر کسی که به آن وکالت بلاعزل اعطا کرده، شخص دیگری را به عنوان امین ، ناظر اعمال وی می نماید و وکیل تنها با اذن امین یا وکیل دوم می تواند هر اقدامی انجام دهد.
 4. در روش چهارم اقدام خود شخص موکل است. بدین معنی که موکل شخصاً اقدام به انتقال ، فروش و دیگر اعمال موضوع وکالت نماید .
 5. روش آخر کمتر مورد پذیرش وکلا و حقوقدانان است و از ریسک بالایی برخوردار می باشد. و آن اعلام محجوریت موکل است. خطرات آن به این خاطر است که فرد محجور علاوه بر عزل وکیل و انحلال وکالت بلـاعزل از سایر حقوق مالی نیز محروم می گردد و ملزم به داشتن قیم می‌شود. و همانند محجورین نمی تواند آزادانه معاملات خود را انجام دهد.

علی ایحال به دلیل موانع و خطرات این عقد پیشنهاد می‌شود تا افراد کمتر اقدام به اعطای وکالت بلاعزل نمایند.

وکیل وکالت بلاعزل

با توجه به موارد فوق به این نتیجه می رسیم که عاقلانه ترین عمل دریافت مشاوره حقوقی در خصوص اعطای وکالت بلاعزل می باشد. زیرا وکیل پایه یک دادگستری با تجربیات و دانش خود در این زمینه می‌تواند از ورود هرگونه خسارت مالی و معنوی به موکل جلوگیری کرده و به بهترین نحو از وی حمایت نماید. در صورت نیاز به وکیل حقوقی می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکیل فرنیان فر تماس حاصل فرمایید.

نکات طلایی درباره چک

نکاتی درباره چک که باید بدانید :  چک وسیله ای جهانی برای پرداخت است. و به همین دلیل کوشش می شود که در جهان شکل و ماهیت یکسان داشته باشد. در این مطلب به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت. با وکیل متخصص چک همراه باشید.

تعریف و ماهیت حقوقی چک :

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک چنین تعریف شده است:

نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما ماده ۲ قانون صدور چک آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر نوشته‌ای است که محال علیه آن یک بانک است .

نکات طلایی درباره چک

چک عبارت است از :

ورقه ای که به وسیله آن صادر کننده به بانک‌ها دستور می‌دهد مبالغی را که در حساب وی وجود دارد برداشت و آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت نمایند.

مبلغ موجود در حساب صادر کننده یا توسط صادر‌کننده در بانک گذاشته شده است. و یا آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز نموده است .

پس بر خلاف ماده ۳۱۰ قانون تجارت در عمل فقط یک بانک می‌تواند محال علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی و موسسات مالی دیگر نیز بسته به نظر قانون در حکم بانک تلقی می‌شوند. چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر( صادر کننده ،دارنده و بانک) در آن نقش دارند. مانند برات به رویت است یعنی پرداخت وجه چک برخلاف برات به وعده یا برات بعد از رویت فوری است و به عبارت دیگر وسیله پرداخت است نه وسیله اعطای اعتبار .

بنابراین تا آنجا که در مورد نکاتی درباره چک مقررات خاصی پیش بینی نشده باشد. چک از مقررات برات به رویت تبعیت می‌کند.

چک به دلایل زیر دارای اهمیت است :

 1. چـک به صادرکننده این امکان را می‌دهد. که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک به شخص و یا توسط شخص ثالثی که نماینده اوست برداشت کند.
 2. چک، پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می‌سازد و با استفاده از آن اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند. در نتیجه خطر حمل و نقل پول از میان می‌رود.
 3. صدور چک برخلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام می‌گیرد و به این علت استفاده از آن ، از حجم پول در گردش می کاهد.
 4. موجب تسهیل پرداخت تهاتری است به این معنی که دریافت کننده چک به جای نقد کردن آن را به حساب خود می‌گذارد. و در عوض خریدهای خود را با چک انجام می دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می گردد. این مهم ترین فایده ای است که به موجب آن اشخاص می توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند.

این نوع تهاتر در پاره‌ای کشورها مانند فرانسه تحت شرایطی اجباری می باشد.

انواع چک:

چک عادی

متداول ترین نوع چک است که افراد عموماً مورد استفاده قرار می دهند. و در وجه سایر افراد صادر می‌شود این شکل از چک ها از اعتبار پایینی برخوردار است. در هنگام دریافت چک باید اعتبار شخص صادرکننده نیز مورد توجه واقع شود.

چک تایید شده

برخلاف چکهای عادی چک های تایید شده از اعتبار پرداخت بالایی برخوردارند زیرا بانک ابتدا وجه چک را در حساب تایید می کند و سپس به میزان مبلغ چک از حساب صادرکننده مسدود می نماید و چک تنها به دارنده چک پرداخت می‌شود.

چک بانکی

به نوعی از انواع چک که توسط بانک به درخواست مشتری صادر می شود می گویند.
نکته قابل توجه این که تنها در وجه همان بانک یا سایر شعبه همان بانک صادر می‌شود. و از ضمانت پرداخت بالایی توسط بانک برخوردار است.

چک رمزدار

نکاتی درباره چک : چک رمزدار یا بین بانکی به شکلی از چه گفته می‌شود. که به تقاضای مشتری از طرف بانک برای سایر بانکها صادر می گردد و موجب انتقال مالی میان دو بانک مختلف است .

چک مسافرتی

چـک مسافرتی یا تراول حالت دیگری از چک است. که مبلغ روی آن درج شده و توسط بانک صادر می گردد.

چک سفید امضا

به چکی که توسط صادر‌کننده امضا شده باشد ولی نام دارنده مبلغ و تاریخ وصول در آن قید نشده باشد. چک سفید امضا می گویند.

مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب

شرایط مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب : اگر بعد از معامله معلوم شود که ملک در هنگام معامله معیوب و این عیب مخفی بوده است. و مشتری نیز به آن جاهل باشد مشتری حق فسخ قرارداد دارد و یا می تواند ارش آن را مطالبه نماید.

تعریف ارش :

ارش عبارت است از تفاوت قیمت مبیع سالم و مبیع معیوب.
چنانچه مشتری بخواهد به قرارداد خود پایبند باشد. و قصد فسخ آن را نداشته باشد. می تواند دادخواست مطالبه ارش را به دادگاه ارائه دهد.

مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب

طرفین دعوا

مشتری که مبیع معیوب را خریداری کرده است. خواهان دعوا و فروشنده ای که مال معیوب را به مشتری فروخته است خوانده می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی

از آنجایی که خواسته دین است خواهان می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده ، محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد طرح دعوا نماید.

البته چنانچه مبلغ به میزان ۲۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد. دعوا در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده مطرح می‌شود.

بعد از اینکه رای قطعی به نفع خواهان صادر شد و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده پرونده به اجرای احکام ارجاع می‌شود .
برای اخذ مبلغ ارش بر اساس رای صادره از سوی دادگاه باید خواهان (محکوم له) مالی به دفتر اجرای احکام دادگاه معرفی نماید. در غیر این صورت دادورز اجرای احکام به درخواست محکوم له از طریق استعلام از شهرداری، بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگان‌ها اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف می نماید .

پس از ارزش گذاری اموال محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری مال توقیف شده به فروش می‌رسد. و مبلغ محکومیت از آن تادیه می‌شود .

نکات کلیدی مهم

نکته ۱ :

اگر مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد. محکوم له (خواهان) می‌تواند به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب محکوم علیه را بنماید.

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت است. و دادگاه برای مشخص شدن قیمت دقیق ارش آن را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.

نکته ۲ :

اگر عیب به حدی مهم و اساسی باشد که ملک را از مالیات بیندازد. به عبارت دیگر ملک ارزش مالی نداشته باشد بیع باطل است.
از آنجا که در کشور ما ارزش زمین بخش قابل توجهی از قیمت ملک را در بر می‌گیرد از مالیات افتادن املاک بسیار نادر است.

نکته ۳ :

در صورت اسقاط کافه خیارات و از جمله خیار عیب در قرارداد مشتری حق گرفتن ارش را نیز نخواهد داشت.

البته اگر در ملکی عیبی خارج از حد متعارف کشف گردد. و احتمال وجود چنین عیبی در ملک عرفاً دور از ذهن باشد حتی با اسقاط خیار عیب نیز می‌توان اقدام به فسخ قرارداد و یا مطالبه ارش نمود .

نکته ۴ :

خیار عیب و به تبع آن مطالبه ارش فوری است و این فوریت بنا بر تشخیص عرف می باشد.
بنابراین اگر زمانی که بر اساس تشخیص عرف کفایت می کند سپری شود. و خریدار اقدام قانونی لازم را انجام ندهد خیار عیب ساقط می‌شود و حق مطالبه ارش نیز از بین خواهد رفت .

نکته ۵ :

در اجاره حق مطالبه ارش وجود ندارد و مستاجر فقط می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

اگر بعد از عقد قرارداد و قبل از تحویل ملک به خریدار عیبی در ملک ایجاد شود. این عیب مانند : عیب سابق است. و خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

چنانچه در مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب ، هنگام معامله فروشنده اعلام کرده باشد. که در قبال تمام و یا برخی از ملک پاسخگو نیست. خریدار حق فسخ و مطالبه ارش را نخواهد داشت.

با عنایت به اهمیت اثبات وجود عیب در هنگام معامله. در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی مطالبه وجه ارش ملک معیوب می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکیل فرنیان فر تماس حاصل فرمایید.

تایید اخذ به شفعه و شرایط آن

تایید اخذ به شفعه : اگر دو نفر در مالکیت ملکی با یکدیگر شریک باشند. و یکی از شرکا سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر می‌تواند قیمتی را که مشتری به فروشنده پرداخت کرده است. به مشتری پرداخت نموده و سهم خریداری شده را به تملک خود در آورد.

چنین حالتی را در اصطلاح حقوقی اخذ به شفعه و صاحب این حق را شفیع می‌نامند.

تایید اخذ به شفعه

شرایط تایید اخذ به شفعه

شفیع می‌تواند از طریق اظهارنامه رسمی مراتب اخذ به شفعه را به خریدار و فروشنده اعلام و ثمن قرارداد را به خریدار پرداخت نماید.

در صورت عدم امکان تحویل وجه به خریدار و یا خودداری خریدار از دریافت وجه ،شفیع می‌تواند وجه را به حساب معرفی شده از سوی دادگاه واریز کند.

پس از آنکه اخذ به شفعه با دادن اظهارنامه و پرداخت قیمت معامله انجام شد شفیع می‌تواند جهت استحکام حقوقی مالکیت خود و برطرف شدن هر گونه شک و شبهه و مدعی احتمالی دادخواست تایید اخذ به شفعه را تقدیم دادگاه نماید.

خواهان می‌تواند ضمن دادخواست مذکور خواسته‌هایی همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به تحویل ملک را نیز مطرح نماید.

نکات مهم تایید اخذ به شفعه

شریکی که اخذ به شفعه انجام می‌دهد خواهان است. و باید به طرفیت خریدار و شریک( فروشنده )اقامه دعوا کند. خواهان باید در دادگاهی اقامه دعوا کند که ملک در محدوده آن واقع شده است.

اخذ به شفعه را خود خواهان انجام می‌دهد و با تادیه ثمن معامله تملک خود را به طرف مقابل اعلام می‌ نماید.
بعد از آن که محکمه اخذ به شفعه را تایید نمود و حکم قطعی گردید. دیگر هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و از آنجایی که این رای فقط جنبه اعلامی دارد لذا اجراییه صادر نمی‌شود.

نکته ۱ :

در اخذ به شفعه شرکا حتماً باید دو نفر باشند اگر شرکا بیش از ۲ نفر هستند امکان اخذ به شفعه وجود ندارد. حق اخذ به شفعه در صورت فوت صاحب حق شفیع به ورثه او منتقل می شود البته همه ورثه متفقاً باید این حق را اعمال کنند .

نکته ۲ :

چنانچه شریک بخشی از ملک خود را بفروشد باز هم شریک دیگر نسبت به همان بخش حق شفعه دارد.

اگر دو نفر در یک واحد آپارتمانی با یکدیگر شریک باشند حق شفعه ایجاد نمی‌شود. بنابراین اگر یکی از شرکای واحد آپارتمانی سهمش را بفروشد شریک دیگر حق شفعه ندارد زیرا شراکت دو نفر صرفاً در بنا و اعیان ملک است. و در زمینی که آپارتمان بر روی آن ساخته شده تعداد شرکا بیش از دو نفر است.

اگر دو نفر در کل یک ساختمان عرصه و اعیان شراکت داشته باشند. در صورتی که یکی از شرکا تمام و یا بخشی از سهم خود را بفروشد برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد می شود .

همچنین اگر دو ملک مستقل در کوچه بن بستی قرار گرفته باشند. فروش یکی از املاک باعث ایجاد حق شفعه برای دیگری است.
حق اخذ به شفعه فقط مربوط به ملاک است به علاوه تنها در مورد انتقال از طریق بیع ایجاد می‌شود.

در انتقال ملک به وسیله عقد صلح و معاوضه و غیره چنین حقی حاصل نمی شود. اقاله یا فسخ شدن قرارداد ابتدایی بعد از اخذ به شفعه اثری ندارد.

نکته ۳ :

اعمال حق شفعه پس از اطلاع فوری است و شریکی که خواستار اعمال حق است باید قیمتی را که مشتری پرداخت کرده است به او بدهد. حق شفعه در خصوص اعیان و حق سرقفلی و حق کسب و پیشه مصداق ندارد و قابل اعمال نیست.

با توجه به نکات فوق و حساسیت این موضوع بهتر است که افراد هر زمان قصد انجام هرگونه معامله ای را دارند. ابتدا با وکیل و مشاور حقوقی مشورت انجام داده و پس از کسب اطلاعات کارآمد نسبت به انجام قرارداد اقدام نمایند.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره‌ حقوقی و اعطای وکالت می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکیل فرنیان فر تماس حاصل فرمایید.

بطلان قرارداد به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

بطلان قرارداد به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت : در برخی قراردادهای مشارکت در ساخت ضمن امضای قرارداد شرط می‌شود که سازنده تا پایان قرارداد یا تا مدت معینی حق پیش فروش واحدهای سهم خود را ندارد . این شروط و تعهدات برای طرفین الزام آورند و در صورت تخلف از شرط آثاری را به دنبال دارند .

شرایط بطلان قرارداد به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل امور ملکی : سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است در صورتی که سازنده با وجود شرط عدم پیش فروش واحدها مبادرت به پیش فروش واحدهای سهم خود کند چه نتیجه ای در پی خواهد داشت؟

بطلان قرارداد به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

مرحله اول

اول این که با توجه به تخلف سازنده از شرط ضمن عقد. (شرط عدم انتقال واحدها ) مالک حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را (به استناد خیار تخلف شرط)دارد.

مرحله دوم

در مرحله دوم در صورتی که در قرارداد مشارکت عدم انتقال ملک موضوع مشارکت توسط سازنده که همان پیش فروشنده است. شرط شده باشد قرارداد پیش فروش نیز قابل انحلال خواهد بود.

این دعوا را مالک اولیه ملک به طرفیت پیش فروشنده و پیش خریدار مطرح می‌کند . منظور از مالک اولیه کسی است که ملک خود را در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت در اختیار سازنده قرار داده است .

سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت ملک سهم خود را به شخص دیگری فروخته و به این ترتیب پیش فروشنده نیز هست .
هرچند پیش خریدار رابطه قراردادی با مالک اولیه ندارد. ولی از آنجا که پیش خریدار یک طرف قرارداد پیش‌فروش است وی نیز باید خوانده دعوی قرار گیرد .

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای تایید بطلان قرارداد پیش فروش در دادگاه محل وقوع ملک پیش فروش شده مطرح می گردد.

نحوه اجرای رای

رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوا اجراییه صادر نمی شود .
چنانچه پیش خریدار مبلغی بابت قرارداد به پیش فروشنده (سازنده) داده باشد. این مبلغ طی دادخواستی که پیش خریدار تقدیم می کند قابل مطالبه است.

بطلان یا فسخ قرارداد پیش فروش :

دعوا در این فرض فقط در صورتی قابل تصور است که قرارداد مشارکت در ساخت فسخ شده باشد.
به عبارت دیگر مقدمه فسخ قرارداد پیش فروش فسخ قرارداد مشارکت در ساخت است.

در مورد اینکه دعوای ذکر شده به خواسته تایید بطلان مطرح شود یا تایید فسخ اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که قرارداد پیش فروش را در فرضی که حق پیش فروش از سازنده سلب شده است قراردادی صحیح بدانیم یا غیر نافذ.

با توجه به اینکه قرارداد صحیح و کامل منعقد شده است. به نظر می‌رسد که خواسته تایید فسخ ارجح می باشد با این حال با توجه به عبارت قانون مدنی که از لفظ باطل استفاده کرده است. در عنوان دادخواست بهتر است از تایید بطلان استفاده نماییم.

با فسخ قرارداد مشارکت و انحلال پیش فروش در فرضی که حق پیش فروش از سازنده سلب شده باشد مالکیت ملک پیش فروش شده به مالک اولیه باز می گردد.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به هر وسیله‌ای که گویای اراده به فسخ باشد قابل انجام است. با این حال در رویه عملی مطمئن‌ترین روش اعلام فسخ به وسیله اظهارنامه رسمی است.

با توجه به اهمیت مباحث فوق الذکر در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکیل فرنیان فر در تماس حاصل فرمایید.