مسئولیت کیفری پزشک

مسئولیت کیفری پزشک : به طور کلی با توجه به شیوع و پیدایش انواع بیماری ها و نیاز مبرم به درمان و همچنین پیشرفت علم پزشکی در دنیای امروز اهمیت و ضرورت مراجعه به پزشکان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود . همانطور که پزشک در درمان بیماری و مسیر بهبودی نقش بسیار موثری دارد .می تواند به موجب تخلف بی مبالاتی و…. در وخامت حال فرد بیمار نیز تاثیر گذار باشد و چه بسا موجب مرگ وی گردد.

تقریباً در تمام نظامات حقوقی برای پزشک در مسیر درمان مسئولیت هایی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن سعی در جبران صدمات و خسارات وارده به بیمار می شود .

مسئولیت کیفری پزشک

بنابراین قانون گذار علاوه بر مسئولیت اخلاقی که پزشک در مقابل شرع و وجدان خود دارد .انواع مسئولیت ها را متناسب با کیفیت موضوع برای پزشکان متخلف در نظر گرفته است :

 1. مسولیت کیفری
 2. مسولیت مدنی
 3. مسئولیت قهری
 4. مسئولیت قراردادی
 5. مسئولیت حرفه ای و انتظامی

در ادامه به مسولیت کیفری پزشک توسط وکیل متخص جرایم پزشکی می پردازیم

یک پزشک هنگامی دارای مسئولیت است که از روی عمد و یا تقصیر مواد پیش بینی شده در قانون که برای آن مجازات در نظر گرفته شده است را نقض نماید .

نکته: مسئولیت کیفری پزشک همانند: دیگر افراد می تواند اعم از فعل و یا ترک فعل باشد به عبارت دیگر پزشک تنها در زمان وقوع فعل مثبت دارای مسئولیت نیست بلکه در مواردی از طریق ترک فعلی که موظف در انجام آن بوده است نیز دارای مسئولیت کیفری می باشد..

به طور مثال : زمانی که پزشک به دلیل سقط غیر قانونی جنین مسئول شناخته می شود و بر اساس قانون مرتکب جرم شده است به همان میزان مسئولیت دارد که از انجام وظایف قانونی خود در برابر بیمار خودداری کند.
اهمیت این مهم به حدی است که قاعده فوق الذکر تنها در نظام کیفری ایران پیش بینی نشده است بلکه در قانون مجازات فرانسه هم چنانچه پزشک از کمک کردن به فرد نیازمند درمان خودداری کند و یا اگر به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی ، عدم مهارت کافی و رعایت نظامات دولتی موجب مرگ بیمار یا از کار افتادگی کامل بیش از سه ماه شوند قابل مجازات است و مسئولیت کیفری و مدنی خواهد داشت.

چگونگی ارزیابی مسئولیت پزشک در قانون مجازات

پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 مبنای مسئولیت پزشک به طور مطلق بود اگرچه در برخی مواد قانونی مشخص استثنائاتی در نظر گرفته شده بود لکن با تصویب قانون فوق الذکر مسئولیت پزشک ،مسئولیتی مبتنی بر تقصیر تعریف شده و به طور واضح و شفاف در قانون تصریح گردید. لذا با توجه به آنچه گفته شد صرف اثبات رابطه استنادی فیزیکی مسئولیتی برای پزشک معالج ایجاد نمی کند بلکه با وجود رابطه سببیت بین فعل و نتیجه مورد نظر می بایست تقصیر در مسیر و نتیجه درمان مورد بررسی قرار گیرد این خود نیازمند بررسی و دقت نظر دقیق است. که بر اساس پیش بینی قانون گذار توسط کمیسیون های پزشکی زیر نظر قوه قضاییه انجام می شود.

جهت اطلاع بیشتر از نحوه طرح شکایت از پزشک ، میزان مجازات در موارد مختلف و همچنین نحوه عملکرد کمیسیون های پزشکی در ادامه با ما همراه باشید.

جرم زدایی به چه معناست؟

جرم زدایی چیست؟ همچنان که جامعه سالم و ایده آل نیازمند قوانین و یا حتی مجازات در صورت وقوع جرم برای حفظ نظم و ثبات است .مهم تر از آن وجود قوانین کارآمد و باز دارنده است . برای داشتن جامعه ای که آمار جرم و جنایت و یا حتی اختلافات مدنی کمی داشته باشد لزوماً وجود قوانیین و مجازات سخت گیرانه کار ساز نخواهد بود . با اندک بررسی در نظام های قضایی متوجه تراکم زیاد در دادگاه ها نارضایتی عمومی از کند بودن پروسه رسیدگی ، سرگردانی مردم در فرآیند پیچیده قضایی و از همه مهم تر ضعف نظام کیفری در مقابله با بزهکاری خواهیم شد . همین مسئله و عواقب ناشی از آن موجب شده بسیاری از حقوق دانان به دنبال روش های موثر تر بدون اقدامات پلیسی و قضایی باشند.

در ادامه به تعریف صور مختلف آن می پردازیم با وکیل فرنیان فر همراه باشید

جرم زدایی

تعریف جرمزدایی

((منظور فرایند هایی است که به موجب آنها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا به منزله واکنشی نسبت به شکل خاصی از رفتار – یعنی رفتار مجرمانه خاص – سلب می شود))

به عبارت ساده تر  پاک کردن عنوان مجرمانه یک فعل یا ترک فعل ، جهت رسیدگی به آن عمل یا رفتار در حوزه غیر کیفری است.
باید به این نکته توجه داشت که به معنی مباح یا تطهیر رفتار زشت یا نا به هنجار نیست بلکه سپردن صلاحیت رسیدگی به آن ، در دیگر نظام های حقوقی می باشد

صور مختلف جرم زدایی

جرم زدایی با عنایت به روش قانون گذاری و تفسیر های گوناگون قوه قضاییه به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از:

 1. جرم زدایی رسمی یا تقنینی
 2. جرم زدایی عملی یا اجرایی

جرم زدایی رسمی

قوه مقننه به زدودن عنوان های مجرمانه در قانون جزا می پردازد. این روش به دو طریق میسر میشود. اول این که رفتار مرتکب از قلمرو مداخله نظام کیفری خارج می شود و روش بعدی با وجود جرم زدایی از رفتار همچنان یک نوع ضمانت اجرای غیر کیفری برای مرتکب تعیین می گردد که اجرای آن برعهده مقام اداری و انتظامی است و قاضی فقط در مواقع اعتراض به تصمیمات مقامات فوق دخالت خواهد نمود .

جرم زدایی عملی

((مقصود پدیده کاهش تدریجی فعالیت های نظام عدالت کیفری در مورد شکل های خاص از رفتار یا وضعیت های ویژه ای است . هر چند صلاحیت رسمی این نظام تغییری نکرده است))

در این نوع که دارای دامنه وسیعی است می توان به توقف جریان تعقیب توسط دادسرا وصدور مجازاتی نمادین به وسیله قاضی اشاره نمود. یا در مثال دیگر پلیس از گزارش رفتار مجرمانه خودداری می کند و در مرحله بعد در صورت صلاحدیدفرد را به نظام اجتماعی دیگری ارجاع می دهد در پاره ای از موارد می توان جرم زدایی عملی را از صلاحیت های دادستان نیز قرار داد.همچنین تشخیص دادگاها در تعیین حداقل مجازات هم می توان خود به نوعی جرم زدایی عملی باشد.

وکیل اعاده دادرسی کیفری %بهترین در تهران%

وکیل متخصص اعاده دادرسی کیفری : اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده جهت رسیدگی مجدد به پرونده ای که سابقاً در خصوص آن تصمیم گیری شده می باشد در واقع برای بررسی مجدد و دقیق تر به پرونده ای که رای آن توسط دادگاه بدوی صادر شده است دو راه وجود دارد

 1. تجدید نظرخواهی
 2. اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی خصوصاً در پرونده های کیفری به دلیل حساسیت بالا و آمیختگی با زندگی و جان افراد دارای اهمیتی بیش از سایر دعاوی است. بنابراین یکی از شانس های فوق العاده برای تغییر حکم و رای صادره اعاده به کمک وکیل اعاده دادرسی کیفری می باشد.

وکیل اعاده دادرسی کیفری

به بیان ساده اعاده دادرسی تقاضای رسیدگی دوباره به پرونده ای است که رای نهایی در خصوص آن صادر شده یا به عبارتی دیگر اعتبار امر مختومه پیدا کرده است.

نکته قابل توجه آن است که نسبت به قرارهای صادره از دادسرا هرگز نمی توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی حقوقی چه تفاوتی دارد؟

جدا از تفاوت در ماهیت و موضوع دعوا نکته بسیار مهم آن است که در اعاده دادرسی حقوقی شما تنها می توانید ظرف 20 روز یا 2 ماه (برای ایرانی های مقیم خارج) درخواست اعاده دادرسی نماید در غیر این صورت شانسی برای رسیدگی مجدد به پرونده وجود نخواهد داشت اما در ادعاده دادرسی کیفری اصلاً زمان مطرح نبوده و در صورت کشف مدارکی که می تواند بی گناهی شما و صدور حکم اشتباه را ثابت کند به کمک وکیل اعاده دادرسی کیفری برای احقاق حقوق از دست رفته خویش اقدام نمایید. بنابر این مهلت و زمان خاصی برای اعاده دادرسی کیفری وجود ندارد تا جایی که حتی بعد از اجرای حکم نیز امکان اعاده دادرسی کیفری هست.

مراحل اقدام برای اعاده دادرسی کیفری

لازم به ذکر است که دیوان عالی کشور مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری می باشد.
اولین اقدام، تنظیم لایحه بر اساس محتویات و موضوع پرونده است و در در گام بعدی تقدیم درخواست و لایحه به دادسرا می باشد.

شاکی یا درخواست کننده اعاده دادرسی کیفری معمولاً به دلیل عدم تطابق حکم صادره با قانون مجازات اسلامی یا کاهش مجازات صادره نسبت به آن اقدام می کند.

مرحله بعد، ارائه مدارک و اسنادی که اثبات کننده ادعای شما مبنی بر بطلان حکم صادره و همچنین تنظیم لایحه تخصصی که حقیقتاً کار یک وکیل کیفری کار کشته و مجرب و متخصص اعاده دادرسی کیفری است ،این مرحله قطعاً از سخت ترین و مهم ترین مراحل رسیدگیست که آینده و سرنوشت پرونده را تعیین می کند.

پس از ثبت درخواست ، پرونده شما به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود در نهایت پرونده به شعبه هم عرض ارسال تا بررسی نهایی انجام شده و حکم صادر شود این حکم قطعی است.

البته ممکن است که پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب با بررسی دقیق تر پرونده و مدارک، درخواست اعاده دارسی شما رد شود.

وکیل متخصص جرایم پزشکی

وکیل متخصص جرایم پزشکی , چطور از پزشک متخلف شکایت کنیم ؟ : انسان د ر تمام دوران زندگی خود درگیر امراض و بیماری های بسیاری بوده است . رنج و درد ناشی از بیماری در طول تاریخ موجب شده تا افراد به بررسی بیماری و چگونگی عملکرد بدن انسان وعلل به وجود آمدن آن بپردازن تا جایی که امروزه علم پزشکی به یکی از مهمترین و موثر ترین علوم در زندگی نوع بشر تبدیل شده است. یافتن درمان قطعی برای بسیاری از بیماری ها و مطالعه و تحقیق بر روی بیماری های جدید و کشف روش درمان همواره دغدغه جامعه پزشکی و مبتلایان به انواع بیماری ها است تا جایی که امراضی که سابقاً در مدت زمان کوتاهی موجب مرگ افراد می گشت اکنون با پیشرفت های شگرف علم پزشکی در مدت کوتاهی درمان می شوند.

به موازات پیشروی علم پزشکی و درمان بیماری ها وهمچنین گستردگی علوم پزشکی تخصص های متعدد در این زمینه به وجود آمده است.

وکیل متخصص جرایم پزشکی

اما نقطه اتصال علم پزشکی یا اصولاً درمان بیماران با قانون و مجازات کجاست ؟

در پروسه درما ن بیماری در برخی از موارد امکان قصور از سوی پزشک در اتنخاب روش درمان ویا سهل انگاری ، بی احتیاطی وجود دارد که به طبع آن برای پزشک با توجه به کیفیت موضوع و نتیجه مسولیت های متفاوتی ایجاد می کند.

مسولیت پزشک به :

 1. مسولیت مدنی
 2. مسولیت کیفری
 3. مسولیت انتظامی

تقسیم می شود که وکیل متخصص در جرایم مربوط به قصور پزشکی در ادامه به انواع مسولیت ها می پردازد.
به طور کلی مسولیت پزشک به دوشاخه علمی و اخلاقی تقسیم می شود:

تقصیر اخلاقی

عدم افشای اسرار بیمار ، نقض تعهد در اطلاع رسانی و همچنین عدم رضایت از بیمار همگی جزء مسولیت های اخلاقی پزشک می باشند

تقصیر علمی

آنچه که در روند درمان بیمار مهم است رعایت اصول فنی انطباق افدامات پزشکی به عمل آمده با اصول علمی رعایت هنجارها و توصیه وعرف مسلم و رفتار حرفه ای است.
به طور مثال رعایت نکردن نکات ایمنی و احتیاطی در حین عمل جراحی شیوه عملکرد پزشک حوادثی مانند: جا گذاشتن وسایل پزشکی در بدن بیمار ویا حتی وارد کردن خسارت دیگری به بیمار عدم دقت کافی و یا سرعت عمل پایین از جمله وارد تقصیر پزشک است .

مصادیق تقصیر پزشکی:

 1. بی احتیاطی
 2. بی مبالاتی
 3. مسامحه و غفلت
 4. عدم مهارت
 5. عدم رعایت نظامات دولتی
 6. عدم اخذ رضایت از بیمار ،ولی ،سرپرست یا نماینده قانونی
 7. عدم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی
 8. عدم مشروعیت عمل

وکیل جرایم پزشکی

پر واضح است که امور مربوط به پرونده های قصور پزشکی از جمله مواردی است که نیازمند تخصص و تبحر کافی در این زمینه می باشد چرا که یک وکیل متخصص در پرونده های مربوط به جرائم پزشکی با بررسی و مطالعه هر پرونده به طور خاص تصمیم به انتخاب نوع تقصیر پزشک و بر اساس آن نحوی طرح دعوا را اخذ می نماید بنابراین در صورت مواجهه با پرونده هایی که در اثر تقصیر پزشک دچار آسیب شده یا متاسفانه روند و روش پزشک منجر به فوت بیمار گردیده و یا حتی مواردی که پزشک با رعایت تمام آنچه بر عهده داشته در معرض اتهام قرار گرفته مراجعه به وکیل جرائم پزشکی امری ضروری می باشد.

در ادامه می توانیید جهت دریافت مشاوره حقوقی آشنایی بیشتر با انواع مصادق قصور پزشکی و بررسی جزء به جزء مواردفوق الذکر میزان مجازات و مسولیت انتظامی و مدنی پزشک در صورت اثبات قصور وی با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل سقط جنین

وکیل سقط جنین , مجازات سقط غیرقانونی جنین : یکی از جنجال برانگیز ترین مسائلی که از گذشته تا کنون جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده و در زندگی شخصی افراد نیز بسیار موثر است.مسئله ی سقط جنین می باشد. این اقدام در بسیاری از موارد به عنوان یک جرم کیفری شناخته شده و مشمول رسیدگی های قضایی می گردد. در این شرایط است که باید به وکیل سقط جنین مراجعه نمایید. دریافت مشاوره حقوقی و یا سپردن جریان پرونده به یک وکیل متبحر می تواند تبعات ارتکاب چنین فعل مجرمانه ای را برای شما به حداقل ممکن برساند.

سقط جنین به چه معناست؟

سقط جنین به معنای پایان دادن به بارداری توسط شخص یا پایان یافتن بارداری در اثر مسائلی خارج از قدرت مادر و جنین است. آن چه که در قوانین کیفری مورد توجه قرار می گیرد سقط جنین به صورت عمدی می باشد. این جرم شامل هر نوع فعل یا ترک فعلی است که به صورت عمدی صورت گیرد تا به عمر جنین پایان داده و پیش از موعد از رحم خارج گردد.

وکیل سقط جنین

اگر جنین به علل مختلف از رحم خارج شود و به دستگاه های پزشکی منتقل گردد، هرگونه اقدام علیه او، قصد مجرمانه از نوع قتل عمد است و سقط جنین به حساب نمی آید. بنابراین فرد مشمول قوانین مربوط به قتل عمد قرار می گیرد. در این حوزه نیز ممکن است قتل شبه عمد یا خطای محض رخ دهد.

سقط جنین چه زمانی قانونی است؟

قوانین داخلی و بین المللی به صورت کامل سقط جنین را منع نکرده اند. در برخی از شرایط سقط جنین می تواند نتایج مطلوب تری به دنبال داشته باشد. موارد ذیل در صورتی که توسط یک پزشک ماهر تایید شوند می توانند منجر به تجویز سقط جنین گردد:

 • زمانی که تولد نوزاد یا ادامه رشد در رحم با خطرات جدی برای سلامت مادر یا خطر مرگ همراه باشد.
 • در صورتیکه نوزاد طبق آزمایش ها و سونوگرافی های معتبر ناقص الخلقه تشخیص داده شود و یا به گونه ای باشد که حیات او با مصائب مکرر همراه گردد.

درهر کدام از موارد فوق باید نکات ذیل در نظر گرفته شود تا سقط جنین بر اساس مجوز های قانونی صورت گیرد:

 • سقط جنین توسط مادر پذیرفته شود. در این خصوص نظر پدر برای سقط جنین مورد سوال قرار نمی گیرد.
 • در صورتی که روح در جنین دمیده باشد امکان سقط جنین وجود ندارد. بنابراین باید جنین کمتر از چهار ماه داشته باشد.

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک مطابق با قوانین 1400

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک : همه ی ما به نحوی کم یا زیاد در زندگی خود با چک سرو کار داریم و لازم است که اطلاعات حقوقی و کاربردی از نحوه نگارش چک تا برخی مسائل مهم پیرامون چک را فرا بگیریم این مهم جزء با مراجعه به دفاتر وکلا و اخذ مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک از وکیل متخصص چک امکان پذیر نیست.

مطمئناً شما هم سوالات بسیاری در خصوص مراحل و نحوه مطالبه وجه چک دارید در ادامه مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک به مسائل کاربردی همچون راه های مطالبه وجه چک، شرایط چک کیفری، مراحل شکایت کیفری از چک، پرداخت وجه چک توسط اشخاص ثالث خواهیم پرداخت.

راه های مطالبه چک

همین ابتدای کار اشاره کنیم که ما برای مطالبه وجه چک می توانیم از طریق اداره اجرای اسناد رسمی یا مراجع حقوقی و کیفری اقدام نماییم که هر کدام مزیت های مختص به خود را دارند چک ها همگی قابلیت مطالبه حقوقی از طریق دادگاه را دارا هستند اما برای طرح شکایت کیفری از صادرکننده چک، سند چک باید مجموعه از ویژگی ها را داشته باشد که در ادامه تحت عنوان شرایط چک کیفری بدان اشاره خواهیم کرد.

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

مطالبه چک از طریق دادگاه یا حقوقی

برای این منظور دارنده چک می تواند با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل چک به تنهایی یا به همراه وکیل خود دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را در دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید دقت داشته باشید که دادخواست حتماً شرایط شکلی و ماهوی را دارا باشد در غیر این صورت دادخواست شما توسط مدیر دفتر دادگاه رد خواهد شد و برای شما اخطار رفع نقص صادر می شود این یعنی زمان رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه برای پرونده شما حداقل برای مدتی طولانی تر به عقب می افتد بنابراین حتماً با اخذ اطلاعات حقوقی کافی در این مسیر قدم بگذارید تا از ضرر و زیان های پرداخت هزینه های دادرسی و یا طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری کنید.

نکته: لازمه مطالبه وجه چک از دادگاه پیوست سند تجاری یا چک می باشد .همچنین امکان توقیف اموال محکوم علیه توسط محکوم له یا دارنده چک نیز وجود دارد که پیش تر بدان اشاره می کنیم.

توقیف اموال بابت عدم پرداخت چک

یکی از ساده ترین و راحت ترین راه های مطالبه وجه چک را می خواهیم برای شما عزیزان بیان کنیم و آن مطالبه وجه چک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی می باشد .

چک جزء اسناد لازم الاجرا است شاید با این کلمه آشنا نباشید، دارندگان سند چک می توانند مستقیم به اداره اجرای اسناد مراجعه کنند و با اثبات ذینفع بودن و یا صاحب چک بودن درخواست توقیف تمام اموال و دارایی صادر کننده را داشته باشند در این روش دارندگان چک باید تمام اموال منقول و غیر منقول صادرکننده را به اداره ثبت معرفی کنند در این حالت برای وی اجراییه مبنی بر اینکه طی مدت زمان مشخصی باید بدهی یا وجه چک را پرداخت کند صادر می گردد در غیر این صورت به میزان وجه مندرج در چک دارایی و اموال وی به فروش رفته تا بدهی وی پرداخت شود.

بدیهی است که این روش تنها در مواردی مفید است که طرف مقابل اموال و دارایی به نام خود داشته باشد این بهترین و راحت ترین و در عین حال سریع ترین راه اخذ وجه است.

شرایط چک کیفری

برای آنکه شما بتوانید اقدام کیفری در قبال عدم پرداخت وجه انجام دهید چک باید ویژگی های زیر را داشته باشد

 1. چک حتماً باید تاریخ دار باشد سند تجاری بدون تاریخ امکان شکایت کیفری ندارد.
 2. سند شما نباید سفید امضاء باشد چک سفید امضاء قابلیت اقدام کیفری ندارد.
 3. چک هایی که برای ضمانت صادر شده باشند جنبه کیفری نخواهند داشت.
 4. دارنده باید طی مدت 6 ماه از تاریخ چک برای مطالبه وجه آن به بانک مراجعه کند و در صورت کسری بودجه گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید در عین حال می بایست ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور این گواهی شکایت کیفری انجام شود اگر مدت مزبور فرا برسد و اقدام کیفری انجام نشده باشد جنبه کیفری چک از بین می رود.
 5. چک بدون وعده باشد.

مشاوره حقوقی فروش مال غیر و مجازات آن

مشاوره حقوقی فروش مال غیر : یکی از دعاوی حقوقی و ملکی که جنبه کیفری نیز دارد فروش و انتقال مال غیر می باشد. منظور از انتقال فقط عین مال نیست بلکه انتقال منافع متعلق به اموال دیگری نیز مشمول جرم فروش مال غیر می باشد.
نکته حائز اهمیت در مشاوره حقوقی فروش مال غیر آن است که در صورت انتقال و فروش مال غیر بدون اذن و اجازه مالک، مجرم به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد که در ادامه مشاوره حقوقی فروش مال غیر به طور مفصل در این باره بحث خواهیم کرد.

منظور از فروش یا انتقال مال غیر چیست؟

اگر جزء آن دسته از افرادی باشید که مطالعات حقوقی دارید یا کمی با اصطلاحات حقوقی آشنا هستید قطعاً با کلمه معامله فضولی آشنا برخورد نموده اید.

هنگامی که فردی بدون اجازه صاحب مال، اموال ایشان را به دیگری می فروشد یا اجاره می دهد این معامله یک عقد فضولی به حساب می آید که توسط شخص فضول یعنی فروشنده انجام شده است.

مشاوره حقوقی فروش مال غیر

آثار چنین عقدی غیرنافذ شدن معامله است یعنی تا زمانی که مالک اصلی معامله را تنفیذ نکند یا رضایت به چنین معامله ای ندهد معامله اثری نداشته و در نهایت باطل خواهد بود. این اقدام در حقیقت همان فروش یا انتقال مال غیر است که موضوع بحث ما می باشد.

تاثیر معامله در گرو رضایت مالک

در چنین معامله ای که بدون رضایت صاحب مال انجام شده برای اثر بخشی و انتقال مالکیت مال نیازمند رضایت مالک اصلی می باشد در صورت عدم رضایت ایشان معامله فروش و انتقال مال غیر باطل خواهد بود و در چنین حالتی مالک می تواند برای استرداد مال به خریدار مراجعه کند.

خریدار مال متعلق به غیر در حکم غاصب است!!

چیزی که سبب متعجب شدن بسیاری از مراجعین می شود آن است که در صورت رد معامله توسط مالک اصلی خریدار به عنوان غاصب شناخته می شود بنابراین مسئول تمام خسارت و ضرروزیانی است که به مال وارد شده جالب تر آن که حتی اگر خریدار نسبت به مال غیر بودن معامله و فضولی بودن عقد جاهل باشد و نداند که مال متعلق به دیگری است تاثیری در روند کار نداشته و باز هم ایشان مسئول جبران خسارت می باشد حتی اگر این خسارت در اثر حوادث طبیعی و قهری همانند: سیل یا زلزله روی داده باشد.

در حقیقت ید خریدار ید ضمانی خواهد بود. اگر شما جزء افرادی هستید که درگیر چنین پرونده ای است توصیه شدید ما به استفاده از دانش و تجربه وکلای متخصص در این حوزه و اخذ مشاوره حقوقی فروش مال غیر از ایشان می باشد.

جنبه کیفری فروش مال غیر

همانطور که پیش تر در ابتدای مشاوره حقوقی فروش مال غیر توسط وکیل فرنیان فر بدان اشاره داشتیم معامله و فروش مال غیر در صورتی که با علم و آگاهی فروشنده و سوء نیت وی همراه باشد پرونده جنبه کیفری پیدا می کند و در دادسرا و دادگاه کیفری نسبت به آن رسیدگی جزایی انجام می گیرد.

مشاوره حقوقی زورگیری توسط وکیل و مجازات آن

مشاوره حقوقی زورگیری : در هر جامعه ممکن است با توجه به شرایط و مسائل و مشکلات جاری و یا حتی منطقه جغرافیای ارتکاب بعضی از جرائم شایع شود در کشور ما به علت بیکاری و مشکلات اقتصادی و معیشتی متاسفانه این روزها شاهد رشد روز افزون جرم زورگیری هستیم.جرم زور گیری علاوه بر آسیب مالی به مجنی علیه باعث به وجود آمدن آسیب های روانی و ترس و اضطراب در فرد می باشد و همچنین امنیت و آرامش افراد جامعه را نیز از بین می برد.

در این مقاله در پی آن شدیم تا بیشترین و پر تکرارترین سوالات شما عزیزان در خصوص جرم زورگیری و نکات حقوقی و کاربردی در این زمینه و همچنین مراحل شکایت از جرم زورگیری را توسط بهترین وکیل زورگیری تهران بیان داریم.

اگر نیازمند اخذ مشاوره حقوقی تخصصی و کسب اطلاعات تکمیلی در این زمینه هستید می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته یا به صورت کاملاً آنلاین با وکیل فرنیاین فر در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی زورگیری

قانون مجازات اسلامی درخصوص زورگری چه می گوید؟

در همین ابتدای مشاوره حقوقی زورگیری جالب است بدانید که قانون مجازات اسلامی اصلاً به صورت مستقیم اشاره به جرم زورگیری نکرده و اسمی هم از آن نیاورده به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان و وکلا از جرم اخاذی تفسیر موسع ارائه نموده و مجازات ها و موارد مطروحه در خصوص جرم اخاذی را به زورگیری نیز منتسب کرده اند.
به طور کلی برای تعریف جرم زورگیری شاید بتوان چنین گفت : گرفتن اموال و دارایی یک فرد اعم از پول ، ساعت ، گوشی و یا هر چیز ارزشمندی که در اختیار دارد آن هم با اعمال زور و خشونت و فشار زورگیری نام دارد.

مجازات زورگیری چیست؟

نکته قابل توجه در مشاوره حقوقی زوگیری اعمال مجازات متفاوت برای مرتکبین این جرم در حالت های مختلف می باشد در واقع میزان مجازات در جرم زورگیری بر اساس کیفیت و چگونگی وقوع جرم تعیین می شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

حالت اول:

چنانچه این فعل مجرمانه بدون داشتن ابزار و وسایل که سبب ایجاد ترس شود انجام گیرد یعنی فرد مجرم برای اخاذی یا زورگیری از هیچ نوع سلاح گرم یا سرد مثل چاقو یا اسلحه استفاده نکرده باشد مطابق قانون مجازات اسلامی یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و تحمل حبس دو ماه تا دو سال است.
وکیل پایه یک دادگستری  : قاضی در انتخاب هر کدام از مجازات های فوق الذکر با توجه به سوابق کیفری و احوالات شخصیه مجرم مخیر است.

حالت دوم:

بدیهی است که حالت دوم شامل استفاده از ابزار یا سلاح همانند اسلحه، چاقو یا هر ابزاری غیر قانونی که سبب ایجاد رعب و وحشت مردم شود در چنین حالتی قاضی مختار است تا نظر به وضعیت مجرم 1 تا 74 ضربه شلاق یا 6 تا 2 سال حبس تعزیری برای مجرم در نظر بگیرد.

وکیل قاچاق دارو و مجازات قانونی این جرم

وکیل قاچاق دارو : در دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان و یا حتی عموم افراد جامعه می توان گفت قاچاق دارو بعد از قاچاق انسان خطرناک ترین و آسیب زا ترین نوع قاچاق است که علاوه بر خسارات مالی برای افراد جامعه موجب به خطر افتادن سلامت شهروندان نیز می شود به همین دلیل سختگیری های بسیاری در این زمینه توسط قانون گذار اعمال شده است. قانون ضمن تعریف و اعلام مجرمانه بودن قاچاق دارو ضمانت اجرا یا به عبارت دیگر مجازات های کیفری سنگینی را برای مرتکبین این فعل مجرمانه در نظر گرفته است.

در حقیقت هر نوع دارو یا اقلام پزشکی که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت و متصدیان این امر وارد کشور شود غیر مجاز و در زمره داروهای غیر استاندارد می باشد. نظر به تخصصی بودن پرونده های مطروحه در این زمینه رجوع و استمداد از وکیل کیفری قاچاق دارو امری ضروری و انکار ناپذیر است.

وکیل قاچاق دارو

مجازات جرم قاچاق دارو

در صورت کشف کالای قاچاق اولین اقدام ضبط و توقیف آن می باشد نکته جالب توجه آن است که چنانچه در مراحل رسیدگی و ضبط آسیبی به کالا وارد شود به دلیل آن که کالاهای مذکور نامشروع بوده و یا اصلاً قابلیت تملک ندارند هرگز نمی توان از این جهت مطالبه خسارت نمود.

 • در مرتبه بعدی با توجه به میزان و نوع کالای قاچاق مجازات و جزای نقدی در نظر گرفته می شود.
 • چنانچه ارزش کالا تا 1.000.000میلیون تومان باشد فرد مجرم باید 2 تا 3 برابر ارزش کالا جریمه پرداخت کند.
 • اگر قیمت کالا تا 10.000.000 میلیون تومان باشد فرد مجرم باید 3 تا 5 برابر قیمت کالا جریمه پرداخت کند.
 • در صورتی که ارزش مادی جنس بین 10 تا 100 میلیون تومان باشد مرتکب محکوم به جریمه معادل 6 تا 7 برابر قیمت کالا می شود علاوه بر جریمه نقدی فرد مجرم محکوم به تحمل حبس 6 ماه تا 2 سال خواهد بود.

بدیهی است هر چه ارزش جنس قاچاق بالا برود جزای نقدی نیز افزایش پیدا می کند اگر ارزش جنس بیشتر از 100 میلیون تومان باشد مرتکب باید 7 تا 10 برابر قیمت، کالا جریمه پرداخت کند در کنار این، حبس 2 تا 5 سال را نیز برای مرتکب تعیین شده است.

نکته:

در خصوص ابزار و یا وسایلی که مجرم برای حمل داروی قاچاق استفاده می کند باید خاطر نشان کرد بر اساس قانون توقیف خواهند شد بنابراین اگر ماشین یا موتور یا هر وسیله نقلیه مرتکب را مامورین ضبط نمایند این امر کاملاً قانونی و صحیح است مگر اینکه شما به کمک وکیل قاچاق دارو بتوانید اثبات کنید که از قاچاق بودن محموله دارو اطلاع نداشته و جاهل به این مسئله بوده اید در این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد می شود.

وکیل تجدید نظرخواهی کیفری

وکیل تجدید نظرخواهی کیفری : تجدیدنظر خواهی یک فرصت دوباره برای اثبات ادعای خویش یا رفع اتهام می باشد به خصوص در دعاوی کیفری به دلیل مجازات های که در انتظار مجرمان قرار می گیرد حساسیتش آن دو چندان می شود.

با ارائه درخواست تجدید نظر خواهی و ارائه مدارک مستدل برای اعتراض به رای دادگاه بدوی امکان دوباره برای پیروزی در پرونده و کسب نتیجه دلخواه را خواهید داشت البته که این امر بدون کمک و استفاده از دانش و تجربه وکیل متخصص تجدید نظر خواهی کاری دشوار و در بعضی از موارد غیر ممکن می باشد.

اولین مسئله مهم و قابل بحث در این خصوص تفاوت در تجدید نظر خواهی دعاوی حقوقی با کیفری می باشد. بدیهی ترین تفاوت تجدید نظر خواهی کیفری با حقوقی که از نام آن پیداست تفاوت در ماهیت و مرجع رسیدگی به دعوا می باشد نکته دوم در دعاوی مدنی و حقوقی اصل را بر صحت رای و عدم امکان تجدید نظر خواهی گذاشته اند اما در دعاوی کیفری کاملاً برعکس بوده و اصل را بر تجدید نظر خواهی است.

وکیل تجدید نظرخواهی کیفری

به تجدیدنظر خواهی کیفری در کجا رسیدگی می شود؟

مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراض آراء کیفری دو دسته می باشد:

 1. دیوان عالی کشور به جرایم سنگین و بسیار حساس که منجر به اعدام یا تحمل حبس بیشتر از 10 سال یا حبس ابد می شود رسیدگی می کند.
 2. دادگاه تجدیدنظر استان: تمام جرایم و آراء و حتی قرارهای صادره در حوزه کیفری که شامل موارد مذکور در بالا نباشند همگی در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می گردند.

در پاسخ به این پرسش که آیا می شود حق تجدیدنظر خواهی را از طرفین دعوا ساقط کرد باید بیان داشت که قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص محدودیت نداشته و در رویه عملی دادگاه ها نیز مخالفتی در این مورد مشاهده نشده بنابراین در صورتی که چنین توافقی فی مابین طرفین حاصل شده باشد در صورت اثبات حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی از ایشان سلب شده و قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

مهلت تجدیدنظر خواهی چقدر است؟

به طور خلاصه و کاربردی باید بیان کنیم که برای تمامی افرادی که ساکن ایران هستند 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه در نظر گرفته شده .لازم به ذکر است این مهلت دقیقاً از زمان ابلاغ رای محاسبه می شود چنانچه متشاکی یا محکوم علیه چند نفر باشند و یکی از آنان مقیم خارج باشد برای همه آنان مهلت دو ماهه برای اعتراض در نظر گرفته شده است.
مواردی که رای دادگاه به صورت غیابی صادر شده مهلت اعتراض به آراء کیفری دقیقاً از زمان پایان مهلت واخواهی شروع می شود.

در چه مواردی می توان درخواست تجدیدنظرخواهی کیفری داشت؟

 1. چنانچه رای صادره از دیدگاه شما یا وکیل کیفری مطابق موازین شرعی و قانوی نباشد.
 2. اگر بر اساس مواد قانونی معتقد هستید که دادگاه صادرکننده رای اصلاً صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده را نداشته است البته تشخیص این امر با وکیل تجدیدنظرخواهی کیفری می باشد در این صورت می توانید نسبت به تجدیدنظر خواهی کیفری اقدام نمایید.
 3. چنانچه مدرک، سند یا شاهدی برای اثبات ادعای خویش یا دفاع از اتهام وارده داشته باشید و یا کشف کنید.
 4. چنانچه گمان می کنید که دادگاه به مستندات و مدارک ارائه شده از سوی شما توجه کافی نداشته و بدون در نظر گرفتن و توجه ویژه به مدارک ارائه شده توسط شما ، رای صادر نموده است