بهترین وکیل نفقه فرزند + راهکار های قانونی

وکیل نفقه فرزند ، متخصص در غرب تهران : با توجه به مباحثی که در مطلب ترک انفاق بیان شد اکنون می‌خواهیم در خصوص نفقه فرزند توضیحاتی را ارائه نماییم و با مفهموم نفقه فرزند و مواد قانونی در این مورد آشنا شویم.

نفقه فرزند مطابق ماده ۱۹۹۹ بر عهده پدر می باشد همچنین باید توجه داشت در صورتی که پدر توانایی پرداخت نفقه نداشته و یا فوت کرده باشد نفقه بر عهده پدربزرگ یا جد پدری است علاوه بر این در صورتی که پدر یا جد پدری در قید حیات نباشند و یا استطاعت پرداخت نفقه را نداشته باشند این وظیفه بر عهده مادر بوده و چنانچه در شرایطی مادر هم توانایی پرداخت نفقه نداشته باشد جد مادری موظف به پرداخت آن می باشد.

وکیل نفقه فرزند

مصادیق نفقه

در قانون مدنی ماده ۱۲۰۴ به صورت حصری مصادیق نفقه را ذکر می نماید که عبارتند از:

نفقه اقارب :

مسکن و البسه و غذا و اثاث منزل به میزان مورد نیاز با توجه به استطاعت منفق (نفقه دهنده).
در خصوص نفقه فرزند صراحتاً موردی ذکر نشده اما از آنجایی که در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی به نفقه اقارب پرداخته است بنابراین نفقه فرزند نیز شامل آن خواهد بود .

همچنین در رابطه با میزان نفقه نیز سخن به میان نیامده و باید برای محاسبه آن استطاعت منفق و احتیاجات انفاق شونده مد نظر قرار گیرد.

سن قانونی استحقاق نفقه

ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی این چنین بیان می دارد:

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال وسائل معیشت خود را فراهم کند.
بنابراین مطابق این ماده تا هنگامی که فرزند فاقد شغل و درآمد کافی برای گذران زندگی باشد و به نحوی ندار تلقی شود پدر وظیفه پرداخت نفقه به فرزند خود را دارد.

جنسیت فرزند مستحق نفقه

وکیل نفقه فرزند : همانطور که مشخص است در این ماده حرفی از جنسیت فرزندان به میان نیامده اما طبیعتاً در عرف تفاوتی میان فرزند پسر و فرزند دختر وجود دارد .

با توجه به این امر قضات ملاک خود را برای تصمیم‌گیری این چنین در نظر می گیرند :

تا وقتی که دختر اشتغال به شغلی نداشته باشد و یا درآمد آن برای رفع حوائج شخصی وی کافی نباشد پدر موظف است تا زمان ازدواج نفقه دختر را پرداخت کند.

اما در خصوص پسر این معیار کمی متفاوت است و اصل بر این است که پدر تا هنگام رسیدن سن پسر به ۱۸ سالگی موظف به پرداخت نفقه است و هنگامی که پسر توانایی اشتغال داشته باشد دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

* نکته

: همانطور که مشخص است در صورت توانایی پسر به اشتغال پس از ۱۸ سالگی است که دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهد بود ولی باید به این مسئله توجه داشت اگر در شرایطی سن پسر بیشتر از هجده سال باشد اما توانایی اشتغال به هر دلیلی (بیماری و….) نداشته باشد استحقاق دریافت نفقه را دارد.

نحوه تعیین میزان نفقه فرزند

ابتدا باید توجه داشت که تعیین میزان نفقه به صورت توافقی می باشد ولی در شرایطی که میان زوجین توافقی صورت نگیرد با مراجعه به دادگاه می توان درخواست تعیین میزان نفقه نمود و دادگاه نیز به روش ذیل عمل خواهد کرد:

ابتدا درخواست کارشناسی نموده و موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد و کارشناس نیز با توجه به معیارهای متعارف میزان نفقه را مشخص می کند.

البته این نکته حائز اهمیت است که عوامل مختلفی در ارزیابی کارشناس موثر خواهد بود با این حال به طور کلی معیارهای ارزیابی میزان نفقه برای کارشناسان عبارتند از:

 • محل زندگی (شهر یا روستا و منطقه سکونت)
 • نیازهای فردی و وضعیت اجتماعی فرد
 • میزان تحصیلات
 • شغل و شرایط مالی زوجین (پدر و مادر)

سپس کارشناس با توجه به عوامل فوق و بررسی مدارک نظر خود را در خصوص میزان نفقه به دادگاه اعلام می نماید و پس از آن دادگاه در این خصوص تصمیم گیری می کند.

مجازات ترک انفاق

مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ جرم تلقی شده و مجازات ترک انفاق محکومیت به حبس تعزیری درجه شش ( ۶ ماه تا یک سال حبس) است.

 • شرایط تحقق جرم ترک انفاق
 • اوضاع مالی مناسب و استطاعت پدر برای پرداخت نفقه
 • عدم اشتغال و داشتن شرایط نامناسب مالی فرزند
 • شرایط روحی یا جسمی فرزند برای اشتغال مناسب نباشد

وکیل نفقه فرزند با تجربه

با توجه به موارد ذکر شده در صورتیکه در خصوص نفقه فرزند با مشکلاتی از قبیل :

عدم توانایی پرداخت نفقه، ترک انفاق و یا ناتوانی در تعیین میزان نفقه مواجه شدید می توانید از تجربیات وکیل فرنیان فر بهره مند شوید.

وکیل اجرت المثل ایام زناشویی + پیگیری پرونده

وکیل اجرت المثل ایام زناشویی و نکات حقوقی مهم : زندگی مشترک حقوق و تعهدات متعددی برای طرفین ایجاد می کند در این میان قانونگذار و همچنین شارع مقدس با توجه به افزایش مسئولیت و به طبع آن کاهش زمان زنان برای کسب درآمد بعد از ازدواج و همچنین برای حفظ ارزش کارهایی که یک زن در طول زندگی مشترک و برای شوهر و فرزندان خود انجام می دهد حقوق مالی زن را مورد توجه قرار داده است که از جمله آن ها اجرت المثل ایام زناشویی می باشد.

هرچند بسیاری از صاحب نظران بخش قابل توجهی از حقوق مالی زن از جمله مهریه های سنگین را مورد انتقاد قرار داده اند اما اعتراض چندانی به حقوق زن در زمینه اجرت المثل وارد نشده است چرا که عمل انسان ارزشمند است و باید پاداش و دستمزد لازم برای انجام کارهای خانه را پرداخت نمود. وکیل اجرت المثل ایام زناشویی نیز در این زمینه به دفاع از حقوق زنان می پردازد.

وکیل اجرت المثل ایام زناشویی

اجرت المثل ایام زناشویی

بسیاری از زنان زمانی که به وکیل اجرت المثل ایام زناشویی مراجعه می کنند اصلاً از حقوق خود در این زمینه آگاه نبوده و یا حداقل عنوان حقوقی این مسئله را نمی دانند اما یکی از مهم ترین حقوق زن در نظام حقوقی ایران اجرت المثل است که در صورت سقوط به نحله منجر می شود؛ درواقع زن حتی اگر به دلایل مختلف مستحق دریافت اجرت المثل نباشد قطعاً مستحق دریافت نحله خواهد بود. یعنی در هر صورت زن می تواند مبلغ خاصی را در ازای انجام کارهای خانه از شوهر خود دریافت کند. قانون در این زمینه بیان می کند:

 • چنانچه زن کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار در جامعه اجرت المثل تعلق می گیرد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع (غیر مجانی بودن) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

همانطور که می دانید جامعه برای شغل هایی همانند: آشپزی و نظافت کردن خانه، پرستاری از کودکان و حتی برای تهیه شیرخشک و مواردی از این قبیل، شغل های خاصی را تعریف نموده و مبلغ های متفاوتی را نیز به عنوان دستمزد تعیین کرده است. با توجه به اینکه بسیاری از مردان در طول تاریخ کارهای زنان را (به علت عدم دریافت حقوق و مزایای اقتصادی) بی ارزش خوانده اند قانونگذار نیز مرد را موظف به پرداخت دستمزد این کارها به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت نموده است.

نحوه درخواست اجرت المثل ایام زوجیت

اصولاً این درخواست به همراه درخواست متارکه یا طلاق مطرح می شود. البته می توان بنابر توافق زوجین نیز اجرت المثل را محاسبه کرده و مرد را ملزم به پرداخت آن نمود بی آنکه مسئله طلاق یا متارکه در میان باشد. برای طرح دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت بنا به مبلغ دادخواست به شورای حل اختلاف و یا به دادگاه خانواده می توان مراجعه نمود.

بهتر است پیش ازهر گونه اقدامی با وکیل اجرت المثل ایام زناشویی مشورت کرده و با توجه به راهنمایی های ایشان، درخواست خود را تکمیل نمایید.

زوج در دادگاه خانواده دو راه در پیش دارد؛ اول اینکه باید حکم صادره را پذیرفته و اجرت المثل را به همسر خود بپردازد یا اینکه اثبات کند که کارهای مورد نظر و انجام امور خانه توسط زن کاملاً تبرعی بوده است که در اینجا موظف به پرداخت نحله می شود. در واقع زن وظیفه اثبات غیرتبرعی بودن امور انجام شده را ندارد و این مرد است که اگر ادعایی خلاف ظاهر دارد باید آن را اثبات نماید. ودقیقاً به همین خاطر وکیل خانواده می تواند کمک شایانی جهت مطالبه اجرت المثل به شما نماید.

مشاوره حقوقی الزام به تمکین و نکات مهم آن که باید بدانید…!

مشاوره حقوقی الزام به تمکین : الزام به تمکین تعهدی است از جانب زن که حقوق زناشویی مرد را حفظ می کند. البته علی رغم تصور عموم افراد جامعه تمکین صرفاً به معنای رعایت حقوق زناشویی مرد در رابطه جنسی نیست و بسیاری از اعمال زن در زندگی مشترک را پوشش می دهد.

مشاوره حقوقی الزام به تمکین به زوج ها در مواقعی که زوجه از وظایفی که در زندگی مشترک بر عهده دارد خودداری می نماید و یا برای دفاع ازحقوق زنانی است که به مجموع وظایف خود عمل نمود و یا برای عدم انجام آن دلایل قابل قبول دارد لکن دادخواست عدم تمکین علیه ایشان مطرح شده است کمک شایانی می نماید.

مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در واقع به محض وقوع عقد نکاح و زمانی که زوجین به عقد یکدیگر در می آیند حقوق و تعهداتی بر عهده هرکدام از آن ها قرار می گیرد. ابتدایی ترین حقوق زوجین در رابطه زناشویی، پرداخت نفقه زن توسط مرد و ارتباط جنسی مطلوب توسط زن با مرد است. البته تمام حقوق و تکالیف زوجین در این امر خلاصه نمی شود اما می توان آن را یکی از مهمترین و بنیادی ترین حقوق طرفین در زندگی مشترک بشمار آورد. در ادامه به تفصیل به این مسئله می پردازیم.

تمکین به چه معناست؟

در علم حقوق از واژه تمکین به عنوان یک واژه شرعی و عربی که بار حقوقی و قانونی دارد نام برده اند. این اصطلاح به معنای پذیرش ریاست مرد در خانه و خانواده می باشد به نحوی که زن در صورت پذیرش عقد نکاح، این ریاست را پذیرفته و دستورات مرد را به میزان متعارف در زندگی مشترک اجرا کند. مشاوره حقوقی الزام به تمکین برای تشریح مسائل مربوط به این مقوله بیان می دارد که :

 • تمکین به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود. همین که زن در منزلی که مرد اختیار کرده است زندگی کند و از دستورات متعارف زوج اطاعت نماید به صورت عام تمکین نموده است اما اگر زوجه علاوه بر اطاعت از دستورات زوج در زندگی روزمره، رابطه جنسی مطلوبی را با همسر خود برقرار نماید به عنوان تمکین خاص شناخته می شود.

الزام به تمکین به چه معناست؟

تصور کنید زنی از وظایفی که قانون برای وی تعریف نموده سرباز زند. در این شرایط مرد می تواند حکم الزام به تمکین را از دادگاه خانواده محل اقامت زوجه دریافت کند. مشاوره حقوقی الزام به تمکین در همین راستا به ارائه مشاوره می پردازد. درواقع حکم الزام به تمکین زمانی توسط دادگاه صادر می شود که زوجه به نحوی از انحاء خود را در شرایطی قرار دهد که امکان دسترسی زوج به او برای روابط زناشویی وجود نداشته باشد. در این خصوص باید دقت داشته باشید که زن نباید بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند.

بنابراین اگر زن به دلایل خاصی همانند: عدم تهیه منزل مستقل توسط زوج، عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، ترس از سرایت بیماری مقاربتی، عادات ماهانه و مواردی از این قبیل تمکین نکند نمی توان حکم الزام به تمکین را درخواست نمود. همچنین انجام کارهای منزل مشمول اجرت المثل است و در باب نفقه نمی گنجد. بنابراین نمی توان زن را به علت عدم اطاعت از دستورات زوج مبنی بر انجام کارهای خانه، مشمول عدم تمکین دانست.

چگونگی الزام به تمکین

حال که با شرایط تمکین و موارد الزام به تمکین آشنا شده اید بهتر است دلایل خود را مبنی بر عدم تمکین زوجه جمع آوری نموده و با راهنمایی های مشاوره حقوقی الزام به تمکین ، دادخواست خود را در این خصوص تنظیم کنید و منتظر نوبت رسیدگی باشید. البته بهتر است در ابتدا با تنظیم اظهارنامه به کمک وکیل خانواده از زوجه به طریق قانونی در خواست تمکین نمایید . اگر زوجه اقدامی مبنی بر تمکین نکرد می توانید مسئله را از طریق دادگاه پیگیری نمایید.

دادگاه اظهارات شما و زوجه بررسی می کند. ممکن است شرایط سخت زندگی در کنار شما باعث شده باشد تا وی از ادامه تمکین خودداری نماید اما در هر صورت حکم دادگاه بعد از صدور تا ۲۰ روز قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است چنانچه دادگاه حکم الزام به تمکین زن به نفع مرد را صادر کند هیچ محکمه ای حق ندارد زن را به صورت جبری به زندگی در کنار همسر خود محکوم نماید اما زن در صورت عدم اجرای حکم از دریافت نفقه محروم می گردد. در این شرایط زن ناشزه محسوب می شود.

وکیل حصر وراثت و انجام امور انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت و انجام امور حصر وراثت : حصر وراثت یکی از متداول ترین درخواست هایی است که در مراجع حقوقی مطرح می گردد و هدف از آن تقسیم ماترک می باشد. درخواست حصر وراثت که با تعیین تکلیف ماترک متوفی همراه است یکی از چالش برانگیز ترین دعاوی حقوقیست؛ به همین علت امروزه برخی از وکلا سعی می‌کنند در این زمینه به تبحر زیادی دست یافته و در قالب وکیل حصر وراثت به فعالیت بپردازند. در ادامه به بررسی این موضوع و اهمیت مراجعه به وکیل انحصار وراثت می پردازیم با وکیل فرنیان فر همراه باشید .

گواهی حصر وراثت با وکیل انحصار وراثت

در دوران گذشته تقسیم ماترک مبتنی بر قاعده و اصول قانونی نبوده است به همین علت برخی از افراد سهم الارث بیشتر و برخی دیگر نیز سهم الارث کمتری را دریافت می کردند. با افزایش آگاهی افراد جامعه از حقوق قانونی خود و همچنین وضع قوانین شرعی در این زمینه، تقسیم ماترک مبتنی بر اصول قانونی و دریافت گواهی حصر وراثت گردید.

وکیل انحصار وراثت

امروزه هر گونه تقسیم ماترک که مبتنی بر اصول قانونی و یا حداقل مبتنی بر رضایت طرفین باشد باطل بوده و قابلیت رسیدگی مجدد در مراجع صالح را خواهد داشت. بنابراین اگر تقسیم ماترک بدون دریافت گواهی حصر وراثت صورت گرفته است هر کدام از افراد ذینفع در ماترک متوفی، می‌توانند نسبت به تقسیم ماترک اعتراض کرده و در دادگاه حقوقی درخواست گواهی حصر وراثت دهند.

 

درخواست حصر وراثت

برای درخواست حصر وراثت توسط وکیل انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی بروید. در این جا یک فرم مخصوص دریافت می‌کنید که باید آن را تکمیل کرده و به همراه مدارک لازم تحویل شورای حل اختلاف دهید. لازم نیست همه کسانی که به نحوی در مورد ماترک متوفی ذینفع هستند برای درخواست گواهی حصر وراثت اقدام کنند بلکه تنها در خواست یکی از آنها کفایت می‌کند.

برای تکمیل درخواست خود لازم است تا اقدامات دیگری را نیز انجام دهید. وکیل حصر وراثت می تواند شما را از حضور در مراجع مورد نظر معاف نماید و به نمایندگی از شما تمام اقدامات لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت را انجام دهد. بنابراین اگر نمی خواهید از امور روزمره خود غافل شوید بهتر است به وکیل حصر وراثت مراجعه نمایید.

تکمیل فرم درخواست گواهی حصر وراثت

همانطور که در بالا بیان کردیم برای دریافت گواهی حصر وراثت علاوه بر مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت فرم مربوطه نیاز به مراحل دیگر نیز می باشد. این موارد عبارتند از:

 • شما بعد از دریافت فرم تقاضای حصر وراثت باید به دفتر اسناد رسمی رفته و لیست کاملی از تمامی دارایی، وراث و کسانی که به نحوی در ماترک متوفی سهیم هستند را ارائه کنید. همچنین در این مرحله نیاز به شهادت دو فرد عادل نیز می باشد که شهادت دهند تعداد وراث، کمتر یا زیادتر از حد واقعی بیان نشده است.
 • بعد از این مرحله باید به اداره مالیات مراجعه کنید. همانطور که می دانید مالیات بر ارث یکی از مهمترین نمونه‌های امور مالیاتی در کشور محسوب می شود.
 • بعد از مراجعه به دفتر اسناد رسمی و اداره مالیات باید کارت شناسایی تمام وراث و کپی آن ها به همراه قباله نکاح همسر متوفی را به درخواست خود ضمیمه نموده و تحویل شورای حل اختلاف بدهید. اکنون درخواست شما تکمیل شده و رسیدگی به پرونده مورد نظر در شورای حل اختلاف به جریان می‌افتد.

رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت

بعد از تشکیل پرونده دیگر نیازی به حضور شما در شورای حل اختلاف نیست. شما باید منتظر نتیجه شورا باشید که معمولا باتوجه به تعداد وراث و میزان دارایی از چند هفته تا چند ماه متغیر است. شورای حل اختلاف تعیین می کند که در ابتدا باید طلبکاران متوفی، به میزان طلب خود از دارایی او برداشت کنند. مهریه همسر متوفی نیز نوعی طلب بوده و مقدم بر سهم الارث وراث خواهد بود.

حال اگر تمام بدهی متوفی پرداخت شد و مهریه زن نیز به او پرداخت گردید نوبت به تفکیک سهم الارث طبق میزانی می رسد که در گواهی حصر وراثت درج شده است. البته قضیه به همین راحتی نیز فیصله پیدا نمی کند چرا که اصولا وراث تنش های زیادی را در خصوص نوع مال در سهم الارث و میزان ارزش آن ایجاد خواهند کرد. اما در هر صورت اگر گواهی حصر وراثت مبتنی بر قواعد حقوقی باشد باید در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده و در صورتی که بعد از یک ماه با اعتراض مواجه نگردید اعتبار قانونی و حقوقی خواهد داشت.

بهترین وکیل طلاق به درخواست زوجه در تهران

وکیل طلاق به درخواست زوجه یا زن : تعدد و تکثر پرونده های خانواده در جامعه ما بر هیچ کس پوشیده نیست از مهمترین و رایج ترین دعاوی مطروحه در حوزه خانواده دعوای طلاق می باشد. به واقع می توان گفت طلاق به درخواست زوجه سخت ترین و طولانی ترین نوع طلاق است که معمولاً با کشمکش های بسیاری همراه می باشد. قانون و دادگاه موارد امکان طلاق از سوی زن را برخلاف مردها که هر وقت بخواهند حتی بدون دلیل می توانند زن خود را طلاق دهند محدود نموده است لکن زوجه برای جدای باید دلایل و مستنداتی قابل قبول ارائه نماید در این خصوص در ادامه توسط وکیل طلاق به درخواست زوجه مفصل خواهیم پرداخت.

موارد منجر به طلاق از سوی زن

اثبات عسر و حرج

به این معنا که ادامه زندگی با شرایط فعلی برای زوجه غیر قابل تحمل و سخت است که مشمول موارد بسیاری می باشد. در ادامه به طور مفصل به موارد عسر حرج اشاره داشته و توضیحاتی در این باره خواهیم داد.

وکیل طلاق به درخواست زوجه

عدم پرداخت نفقه زن

در صورتی که الزام زوج از سوی دادگاه جهت پرداخت نفقه تاثیری نداشته باشد زوجه می تواند بر این اساس از همسر خود جدا شود.

وکالت در طلاق

چانچه مرد ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت در طلاق داده باشد.

غیبت شوهر

در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی مواعد و زمان هایی را برشمرده است که در صورت وقوع آن حوادث و گذشت ۴ سال از غیبت شوهر، زن می تواند درخواست جدایی با استناد به غایب مفقودالاثر بودن شوهر را داشته باشد. نکته مهم آن است که در چنین شرایطی زن باید عده وفات یا همان ۴ ماه و ۱۰ روز را نگهدارد.

اثبات عسر و حرج راهی برای جدایی

همان طور که پیشتر توسط وکیل خانواده بیان داشتیم طلاق به درخواست زوجه از سخت ترین و دشوار ترین پرونده های حقوقی است . اثبات عسر و حرج را می توان متداول ترین راه برای جدایی زن از شوهر قلمداد کرد. مطابق قانون اگر زنی بتواند عسر و حرج و دشواری زندگی مشترک با شوهر را با توجه به اوضاع و احوال زوج اثبات کند با درخواست جدایی وی موافقت خواهد شد.

عسر و حرج را نمی توان محدود به مواردی خاص کرد و هر آنچه که موجب غیر قابل تحمل شدن زندگی مشترک گردد را می توان مشمول عسر و حرج دانست اما با توجه به این اوصاف قانون مواردی از عسر و حرج را جهت تمثیل و نمونه بیان داشته است که ما نیز بدان ها اشاره می نماییم.

 1. اگر مرد بدون کسب اذن از همسر اولش با شخص دیگری ازدواج کند زن اول می تواند با استناد به عسر و حرج درخواست جدایی و طلاق کند، دقت داشته باشید چنانچه زوجه در ضمن سند ازدواج شرط کرده باشد که در صورت ازدواج دوم مرد وی وکیل در طلاق باشد (همان دارا بودن حق طلاق) دیگر اصلاً نیازی به اثبات عسر و حرج نیست و با استناد به وکالتی که دارد می تواند برای جدایی اقدام نماید.
 2. معتاد شدن شوهر در این مورد منظور فقط اعتیاد به مواد مخدر نیست هر نوع اعتیادی که موجب سلب آرامش از زندگی یا ایجاد ضرر و زیان جسمانی و روانی برای اعضای خانواده شود. همانند: اعتیاد به سیگار یا مشروب و…
  در این خصوص نیز توجه داشته باشید که به صرف معتاد بودن نمی توان درخواست طلاق داد بلکه ابتدا باید شرایط ترک برای زوج فراهم شود در صورتی که اراده ای از خود برای ترک اعتیاد نشان ندهد یا در مدت معینی نتوانست اعتیاد را ترک کند در آن صورت حکم طلاق جاری می شود.
 3. نداشتن رابطه جنسی و زناشویی و عدم توانایی شوهر در رابطه جنسی یک از دلایل و موارد عسر و حرج است که متاسفانه در طی سالیان اخیر این مورد رو به فزونی بوده است.
 4. رابطه نامشروع شوهر با دیگری و اثبات این مسئله.
 5. بد رفتاری و فحاشی و کتک کاری شوهر نسبت به زن این موارد تنها در صورتی می تواند دلایلی برای جدایی تلقی شود که مستمر باشد.
 6. زندانی شدن مرد نیز از موارد دیگر عسر و حرج است . البته در صورتی که مدت حبس وی از ۵ سال یا بیشتر باشد.
 7. چنانچه مرد به بیماری های غیر قابل درمان دچار شود که ادامه زندگی مشترک را برای زن سخت کند زوجه می تواند با استناد به عسر و حرج درخواست جدایی را به دادگاه تقدیم نماید.

وکیل سقط جنین

وکیل سقط جنین , مجازات سقط غیرقانونی جنین : یکی از جنجال برانگیز ترین مسائلی که از گذشته تا کنون جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده و در زندگی شخصی افراد نیز بسیار موثر است.مسئله ی سقط جنین می باشد. این اقدام در بسیاری از موارد به عنوان یک جرم کیفری شناخته شده و مشمول رسیدگی های قضایی می گردد. در این شرایط است که باید به وکیل سقط جنین مراجعه نمایید. دریافت مشاوره حقوقی و یا سپردن جریان پرونده به یک وکیل متبحر می تواند تبعات ارتکاب چنین فعل مجرمانه ای را برای شما به حداقل ممکن برساند.

سقط جنین به چه معناست؟

سقط جنین به معنای پایان دادن به بارداری توسط شخص یا پایان یافتن بارداری در اثر مسائلی خارج از قدرت مادر و جنین است. آن چه که در قوانین کیفری مورد توجه قرار می گیرد سقط جنین به صورت عمدی می باشد. این جرم شامل هر نوع فعل یا ترک فعلی است که به صورت عمدی صورت گیرد تا به عمر جنین پایان داده و پیش از موعد از رحم خارج گردد.

وکیل سقط جنین

اگر جنین به علل مختلف از رحم خارج شود و به دستگاه های پزشکی منتقل گردد، هرگونه اقدام علیه او، قصد مجرمانه از نوع قتل عمد است و سقط جنین به حساب نمی آید. بنابراین فرد مشمول قوانین مربوط به قتل عمد قرار می گیرد. در این حوزه نیز ممکن است قتل شبه عمد یا خطای محض رخ دهد.

سقط جنین چه زمانی قانونی است؟

قوانین داخلی و بین المللی به صورت کامل سقط جنین را منع نکرده اند. در برخی از شرایط سقط جنین می تواند نتایج مطلوب تری به دنبال داشته باشد. موارد ذیل در صورتی که توسط یک پزشک ماهر تایید شوند می توانند منجر به تجویز سقط جنین گردد:

 • زمانی که تولد نوزاد یا ادامه رشد در رحم با خطرات جدی برای سلامت مادر یا خطر مرگ همراه باشد.
 • در صورتیکه نوزاد طبق آزمایش ها و سونوگرافی های معتبر ناقص الخلقه تشخیص داده شود و یا به گونه ای باشد که حیات او با مصائب مکرر همراه گردد.

درهر کدام از موارد فوق باید نکات ذیل در نظر گرفته شود تا سقط جنین بر اساس مجوز های قانونی صورت گیرد:

 • سقط جنین توسط مادر پذیرفته شود. در این خصوص نظر پدر برای سقط جنین مورد سوال قرار نمی گیرد.
 • در صورتی که روح در جنین دمیده باشد امکان سقط جنین وجود ندارد. بنابراین باید جنین کمتر از چهار ماه داشته باشد.
وکیل طلاق به درخواست زوج یا همسر

وکیل طلاق به درخواست زوج یا همسر

وکیل طلاق به درخواست زوج یا همسر : اختلاف در زندگی مشترک امری طبیعی است اما گاهی این اختلافات به حدی می رسد که زندگی را برای طرفین دشوار می کند تا جایی که زن و مرد از یکدیگر منزجر می شوند.

درست است که طلاق در ذات امر پسندیده ای نیست اما گاهی طلاق و جدایی تنها راه برای به دست آوردن آرامش و امید برای ادامه زندگی است.

وکیل طلاق به درخواست زوج یا شوهر

در قانون ایران زن و مرد به طور مساوی از حق طلاق برخوردار نیستند به این معنا که مردها قدرت و اختیار بیشتری برای طلاق دارند. به طوری که مرد هروقت که بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد حتی بدون دلیل !! اما زوجه یا زن اگر بخواهد از همسر خود جدا شود باید دلیل یا مدرکی محکمه پسند به دادگاه ارائه دهد ، یعنی یا باید حق طلاق یا وکالت در طلاق داشته باشد یا به کمک وکیل خانواده خوب ، عسروحرج خود را اثبات نماید.

پرداخت حقوق مالی زن

شاید مهمترین دردسر مردها بعد از تصمیم بر جدایی لزوم و اجبار بر پرداخت حقوق مالی زن باشد که در بیشتر موارد مبلغ کمی نیست. حقوق مالی زن مهریه ، نفقه، اجرت المثل… را شامل می شود.

وکیل طلاق به درخواست زوج یا همسر

در صورتی که مرد بدون هیچ دلیل موجهی تصمیم بر جدایی و طلاق از همسر خود بگیرد باید تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند مگر اینکه زوجه نسبت به حقوق مالی خودش گذشت کند.

مهریه در طلاق از طرف مرد

در کشور ما سنگین ترین و مهمترین بدهی مردها به همسر خود مهریه می باشد. در طلاق از طرف مرد مهریه زوجه باید تمام و کمال پرداخت شود.

اگر شما توان و ملائت مالی برای پرداخت هزینه و مهریه زن ندارید ناچاراً باید به کمک وکیل خانواده نسبت به درخواست اعسار اقدام کنید، اگر درخواست شما پذیرفته شود شود مرد می تواند مهریه را به طور اقساط پرداخت نماید. در غیر این صورت شما باید بدهی خود را کامل و یکباره به زوجه پرداخت نماید .

عواقب عدم پرداخت مهریه

عدم پرداخت مهریه به زن در طلاق از طرف زوجه عواقبی همچون توقیف اموال شوهر و همچنین توقیف یک چهارم حقوق وی اگر کارمند باشد و مسدود کردن همه حساب های مالی مرد می باشد بنابراین مهریه زوجه بدهی مرد به زن است و باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. برای کسب اطلاعات بیشتر باید با وکیل متخصص مهریه مراجعه نماید.

نارضایتی زن در طلاق از طرف مرد

اگر مرد تصمیم بر طلاق و جدایی از همسر خود داشته باشد.عدم رضایت زن از جدایی عملاً تاثیری در نتیجه پرونده ندارد و فقط زن می تواند روند رسیدگی به پرونده را کند نماید تا جایی که ممکن است یک الی دو سال هم به دارازا کشیده شود.

گواهی عدم امکان سازش در طلاق از طرف زوج

پس از درخواست طلاق از طرف زوج در صورت عدم حصول سازش قاضی گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند.
گواهی مذکور تنها ۳ ماه اعتبار دارد یعنی اگر مرد در این مدت نسبت به جاری نمودن صیغه طلاق اقدام نکند به صورت خودکار این گواهی از اعتباری ساقط می شود و زوجین همچنان زن و شوهر باقی خواهند ماند. بنابراین یکی از راه های اعلام ضمنی و غیر مستقیم انصراف زوج از طلاق منقضی شدن مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم جاری کردن صیغه طلاق می باشد.

طلاق از طرف زوج چقدر طول می کشد؟

نمی توان به این سوال پاسخ روشنی داد چرا که این موضوع تا حد زیادی بستگی به دادگاه و شعبه رسیدگی کننده به پرونده و نحوه رفتار طرفین دعوا دارد، یکی از دلایل طولانی شدن پروسه طلاق از طرف زوج تکثر درخواست های طلاق در دادگاه ها و در مرحله بعد اعتراض زوجه یا زن به طلاق می باشد که ممکن است پرونده طلاق یک الی دو سال در جریان رسیدگی بماند.

مدارک لازم برای طلاق از طرف زوج

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد عبارت است از:
به همراه داشتن شناسنامه و همچنین به همراه داشتن قباله ازدواج یا سند نکاح و پس از آن تنظیم و ثبت دادخواست می باشد.