وکیل توهین و فحاشی

وکیل توهین و فحاشی و مجازات این جرایم

وکیل توهین و فحاشی : توهین و فحاشی یکی از موضوعاتی است که قانون مجازات اسلامی آن را در زیر مجموعه هتک حرمت اشخاص مورد بررسی قرار می دهد. وکیل توهین و فحاشی فردی است که با توجه به تجربیات متعدد و همچنین مطالعات گسترده پیرامون جرم توهین و فحاشی به وکالت در این زمینه می پردازد. نمونه ی دیگری از فعالیت های قضایی در این خصوص به ارائه مشاوره حقوقی توهین و فحاشی اختصاص دارد که پیشتر به آن پرداخته شده است. ادامه جرم توهین و فحاشی را در قالب امور مربوط به وکالت کیفری دنبال می کنیم.

وکیل متخصص توهین و فحاشی

توهین و فحاشی در عرف جامعه ایرانی معنای یکسانی دارند لکن در دنیای حقوق و قضاوت جرم توهین و فحاشی در یک دسته اما با دو معنای جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. توهین به رفتارهایی گفته می شود که در نتیجه آن شخصیت یک فرد خدشه دار شده و در واقع فرد از آن برای تحقیر و کوچک کردن دیگران استفاده می کند. که از جمله به حرکات صورت، بدن، دست و حتی انگشت می توان اشاره کرد.

وکیل توهین و فحاشی

بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده هستند که فحاشی گونه ای توهین است اما نمی توان تمامی توهین ها را فحاشی به حساب آورد. چرا که جرم فحاشی از طریق زبان و گفتار رخ می دهد و شامل حرکات دست، بدن، صورت، انگشت و … نمی شود.

به عنوان مثال: فردی که به قصد تحقیر دیگری آب دهان خود را روی او یا مقابل او می اندازد مرتکب توهین شده ، در صورتی که فردی با الفاظ رکیک و زننده در پی آزار دیگری باشد مرتکب فحاشی شده است.

مجازات جرم فحاشی و توهین

مجازات کلی که قانون برای جرم فحاشی و توهین در نظر گرفته است بدین صورت می باشد که اگر جرم صورت گرفته مشمول حد قذف نباشد، محکوم به یک الی ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. شاید بپرسید قذف به چه معناست؟ این مبحث در ادامه مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که عنوان مجرمانه جرم قذف به صورت مجزا در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

مجازات فحاشی ناموسی

فحاشی ناموسی جرمیست که در برخی از موارد منجر به حکم قذف می گردد. قذف به معنای کلمات رکیکی است که در قالب فحش و یا غیر از آن به دیگری منتسب شده و او را زناکار یا هم جنس باز ( رابطه یک مرد با سایر مردان )… می خواند. در صورتی که فرد نتواند زنا یا لواط دیگری را در دادگاه اثبات کند متهم به قذف شده و باید متحمل ۸۰ ضربه شلاق گردد.

قذف یکی از حدود اسلامی است و کمّ و کیف آن به همراه مجازات موجود توسط شرع تعیین شده است و قاضی دادگاه نیز نمی تواند میزان مجازات آن را کم یا زیاد کند. این درحالیست که جرم فحاشی و توهین در دسته تعزیرات قرار می گیرد و قاضی دادگاه می تواند بنابر نظر خود و مستندات پرونده میزان مجازات را در محدوده تعیین شده، افزایش یا کاهش دهد؛ به عنوان مثال می تواند برای مجرمی که به دیگری توهین کرده است یک ضربه شلاق در نظر بگیرد یا ۷۴ ضربه!

مجازات فحاشی در ملاء عام

یکی از مهمترین سوالاتی که در جلسات مشاوره حقوقی مربوط به جرم فحاشی و توهین مطرح می گردد. مجازات جرم فحاشی و توهین در ملاء عام است. قانون گذار در این خصوص سخت گیری بسیاری را شامل حال محکوم علیه ( فردی که در ملاء عام فحاشی کرده است ) نموده و او را به بیشترین میزان ممکن از مجازات تعیین شده برای این جرم محکوم می کند با این حال نوع فحاشی صورت گرفته و جایگاه اجتماعی شخص مقابل نیز در تعیین مجازات تاثیر گذار خواهد بود.

مجازات فحاشی تلفنی و پیامکی

یکی از گونه های متداول فحاشی در جوامع مختلف، از طریق تلفن همراه یا تلفن های ثابت است. مجازات فحاشی پیامکی یا تلفنی نیز تفاوت خاصی با سایر فحاشی ها ندارد. در این مورد نیز ممکن است جرم قذف صورت گیرد و متهم به حد قذف محکوم شود. فحاشی پیامکی و حتی فحاشی تلفنی به راحتی اثبات می شوند اما امروزه با گسترش شبکه های مجازی و اجتماعی، بسیاری از فحاشی های صورت گرفته بدون اثبات باقی مانده و قابل مجازات نیستند.