وکیل تامین خواسته % بهترین در تهران %

وکیل تامین خواسته , متخصص و حرفه ای : تامین در معنای لغوی حفظ کردن ، امن نمودن تعریف شده است و تامین دلیل به بیان ساده ایمن نمودن خواسته می باشد. در واقع هدف قانون گذار از پیش بینی تامین خواسته در قانون حمایت از خواهان در برابر خوانده بدون حسن نیت است . چرا که روند طولانی صدور حکم و اجرای آن ممکن است باعث ورود خسارات جبران ناپذیری به خواهان گردد . و به همین خاطر با پیش بینی تامین خواسته از ناقص و معیوب شدن و یا حتی خارج از دسترس شدن خواسته خواهان جلوگیری به عمل آید. همچنین تامین خواسته می تواند مانع از آن شود که خوانده دعوا ادای حق خواهان را دچار تاخیر نماید.

وکیل تامین خواسته

در ادامه وکیل فرنیان فر به نحوه صدور قرار تامین خواسته و اعتراض نسبت به قرار تامین و …. می پردازد برای کسب اطلاعات تکمیلی با ما همراه باشید.
قرار تامین خواسته به دو دسته تقسیم می شود

 1. قرار تامین خواسته بدون اخذ تامین از خواهان
 2. قرار تامین خواسته با گرفتن تامین مناسب از خواهان

قرار تامین خواسته بدون اخذ تامین از خواهان

دسته اول : بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در موارد ذیل دادگاه مکلف است که قرار تامین خواسته را بدون اخذ تامین قبول نماید :

الف ) دعوا مستند به سند رسمی باشد

در این مورد تنها اسنادی که بر اساس تعریف قانون گذار رسمی شناخته می شوند جای می گیرد.

ب ) خواسته خواهان در معرض تضییع و تفریط باشد

تضیع و تفریط می تواند به صورت فعل و یا ترک فعل باشد در این خصوص آنچه اهمیت دارد آن است که خواسته خواهان عین معین باشد در غیر این صورت به دلیل آنکه در معرض تضیع و تفریط قرار گرفته است قرار تامین خواسته صادر نخواهد شد همچنین اثبات این امر با شهادت شهود و یا حتی معاینه محل و… میسر می شود.

پ ) اسناد تجاری که واخواست شده باشندم

نظور قانون گذار از اسناد تجاری فقط چک ، سفته و برات است. که با توجه به رای وحدت رویه گواهی عدم پرداخت چک به منزله واخواست آن می باشد.

قرار تامین خواسته با گرفتن تامین مناسب از خواهان

دسته دوم : چنانچه خواسته خواهان جزء موارد ذکر شده قرار نگیرد بر اساس قانون صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خساراتی است که احتمال دارد در صورت صدور قرار تامین خواسته به خوانده وارد شود و خواهان باید آن را نقداً به صندوق دادگستری واریز نماید .

نکته : میزان تامینی که خواهان باید برای جلوگیری از خسارت خوانده پرداخت کند در قانون مشخص نشده است و قانون گذار آن را بر عهده دادگاه نهاده است بنابراین صدور قرار تامین خواسته در این مورد مشروط به پرداخت خسارت می باشد.

مهلت پرداخت تامین از سوی خواهان چه مدت است ؟

مهلت پرداخت تامین از سوی خواهان توسط قانون گذار مشخص نشده است لکن در رویه قضایی معمولاً به خواهان ابلاغ می شود که ظرف مدت ده روز مبلغ تعیین شده از سوی دادگاه را به صندوق دادگستری واریز نماید.

آیا میزان تامین در نظر گرفته شده از سوی دادگاه قابل اعتراض است ؟

خیر- امکان اعتراض به مبلغ تعیین شده از سوی خواهان وجود ندارد و خواهان ملزم است مبلغ مشخص شده را پرداخت و یا از تامین خواسته خود منصرف شود.

نکته : چنانچه خواهان پس از صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن نسبت به اقامه ی دعوا اصلی هیچ گونه اقدامی ننماید باز هم خوانده استحقاق دریافت خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را دارد.

نکته : زمانی که برای خواهان حقی در دعوا مطرح شده ثابت نشود خسارات ناشی از اجرای قرار تامین که به خوانده دعوا وارد شده از تامینی که توسط خواهان سپرده شده است جبران می شود.

با توجه توضیحات فوق اهمیت و تاثیر قرار تامین خواسته در سرنوشت و نتیجه دعوا امری غیر قابل انکار است که با مراجعه به وکیل تامین خواسته می توانید اطلاعات لازم را در این خصوص کسب نمایید.

وکیل داوری (پیگیری و انجام کلیه امور داوری)

بهترین وکیل متخصص در امور داوری : اختلاف و حل مسائل ناشی از آن جزء آن دست از مشکلاتی است که همواره بشر با آن دست به گریبان بوده. اختلاف نظر در تفسیر مواد مندرج در قرار داد و یا عدم ایفای تعهدات موجود در قرار داد از جمله این موارد است.

اگرچه قانون گذار چگونگی حل این اختلافات را در پیش بینی نموده اما مراجعه به محاکم به دلیل آن که نیازمند صرف زمان و حتی هزینه زیادی می شود. ممکن است برای همه افراد و یا در تمام امور بهترین راه حل نباشد به همین خاطر داوری در قانون کشور ما پیش بینی شده است تا اشخاص بتوانند با مراجعه به داور در هزینه و زمان خود صرفه جویی نمایند و هم زمان نیز اختلافات خود را حل و فصل کنند.

در ادامه وکیل حقوقی که قانون در خصوص داوری برای شهروندان در نظر گرفته است را بیان می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرناین فر همراه باشید.

وکیل داوری متخصص

کاربرد داوری بر اساس قانون

در قانون آمده است همه اشخاصی که شرایط طرح دعوا در مراجع قضایی را دارا هستند می توانند جهت حل اختلاف خود به یک یا چند نفر داور مراجعه کنند.

نکته : موارد فوق اعم از آن است که در دادگاه دعوایی مطرح شده باشد یا خیر

بنابراین افراد می توانند ضمن معامله و یا قرارداد های خود برای حل اختلافاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود به داور یا داوران رجوع کنند همچنین می توانند داور و یا داوران خود را پیش از به وجود آمدن منازعه و در ضمن قرار داد انتخاب نمایند.

در صورت عدم انتخاب داور در قرار داد چه اقدامی می توان کرد ؟

پاسخ : چنانچه افراد در قرارداد و یا معامله صورت گرفته داوران خود را انتخاب نکرده باشند و یا در زمان اختلاف نخواهند داور خود را معرفی کنند و همچنین وقتی که طرفین نتوانند در خصوص داور ثالث به توافق برسند . هر یک از طرفین می توانند با ارسال اظهار نامه به طور قانونی داور خود را معرفی و از طرف مقابل در خواست تعیین و معرفی داور را ظرف ده روز بخواهد.

در حالتی که طرف معامله علی رغم ارسال اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدام نکند طرف دیگر می تواند تعیین داور را از دادگاه بخواهد.

دادگاه صالح در تعیین داور کدام دادگاه می باشد ؟

دادگاه صلاحیت دار در تعیین داور دادگاهی است که بر اساس قانون نسبت به اصل دعوا صلاحیت رسیدگی دارد.

نکته : طرفین می توانند نسبت به انتخاب دادگاه معین با یکدیگر توافق نمایند.

تعداد وکیل داوری در قرارداد داوری

در صورتی که در قرارداد داوری تعداد داور مشخص نشده باشد و امکان حصول توافق نیز وجود نداشته باشد. بنا بر قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین باید یک داور از طرف خود معرفی و باهم بر سر داور سوم نیز تراضی نمایند.

نکته : لازم به ذکر است که طرفین معامله در زمان انتخاب داور بایستی به محدودیت های قانونی در خصوص انتخاب داور توجه کنند. از جمله این محدودیت ها می توان به عدم داشتن اهلیت بر اساس قانون و یا محرومیت افراد از داوری بنا بر رای قطعی دادگاه اشاره نمود.

نکته : قضات و کارمندان قوه قضاییه نمی توانند به عنوان داور تعیین شوند حتی در صورت وجود توافق بین طرفین قرار داد.

آیا در خصوص اموال عمومی و دولتی می توان به داور مراجعه کرد؟

بله – در مورد اموال عمومی و دولتی نیز می توان با رعایت شرایط قانونی اختلافات را از طریق نهاد داوری حل نمود. در قانون آمده است در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی مراجعه به داور تنها با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس امکان دارد.

نکته : در دعاوی که یک طرف اختلاف خارجی باشد و یا بر اساس قانون مهم باشد بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

با توجه به توضیحات و نکات ذکر شده در خصوص داوری کاملاً مشخص است که این امر از امور تخصصی می باشد و ممکن است در اثر نا آگاهی مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند بنابراین مراجه به وکیل داوری و مشورت با ایشان قبل هر گونه اقدامی ضروری به نظر می رسد.

وکیل تامین دلیل + باید ها و نباید ها

وکیل متخصص تامین دلیل  : تامین دلیل از جمله پیش بینی های قانون گذار برای در امنیت قرار دادن دلایل است در بسیاری از موارد ممکن است افراد جهت طرح دعوا نیازمند دلایلی باشند که با گذشت زمان از بین می روند و یا دست خوش تغییر می شوند. همچنین مواردی نیز وجود دارد که در آن اشخاص صرفاً قصد ثبت شرایط موجود را دارند که در آینده در صورت بروز مشکل و یا اختلاف به آن استناد نمایند .

به طور مثل خسارتی که مستاجر به ملک وارد نموده از طریق تامین دلیل کارشناسی و ارزیابی می شود که موجر از این طریق می تواند هم خسارات وارد آمده را مطالبه کند و هم بتواند از ملک خود منتفع شود . بر خلاف باور عموم تامین دلیل در خصوص شهادت نیز امکان پذیر است در فرضی که احتمال فوت و خروج از کشور و یا عدم دسترسی به شاهد وجود دارد می توان شهادت وی را تامین نمود.

وکیل تامین دلیل

وکیل حقوقی : در موضوع تامین دلیل ذکر این نکته حائز اهمیت است که تامین دلیل صرفاً به معنای کارشناسی و صورت برداری از وضعیت موجود می باشد و تاثیر آن در دعوا و نظر قاضی در روند رسیدگی مشخص می گردد.

در ادامه وکیل تامین دلیل به نکاتی مهم در خصوص تامین دلیل می پردازد برای کسب اطلاعات بیشتر در با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

طرح درخواست تامین دلیل در چه زمانی امکان پذیر است؟

درخواست تامین دلیل را می توان قبل از طرح دعوا و همچنین در زمان دادرسی مطرح نمود.
مرجع رسیدگی کننده به درخواست تامین دلیل در خواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف محلی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع شده است.

آیا در درخواست تامـین دلیـل تعیین طرف مقابل ضروری است؟

همان طور که پیشتر اشاره شد در خواست تامین دلیل قبل از طرح دعوا و هم در زمان دادرسی قابلیت ارائه به مرجع قضایی را دارا می باشد لکن اگر درخواست تامین دلیل پیش از اقامه دعوا مطرح شود و امکان مشخص کردن طرف دعوا برای شخص درخواست کننده وجود نداشته باشد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف مقابل قابل رسیدگی می باشد. پر واضح است چنانچه دعوا مطرح شود بایستی خوانده دعوا مشخص باشد.

آیا تصمیم در خصوص تامین دلیل اعم از قرار رد درخواست و یا قرار قبولی تامین دلیل قابل اعتراض است؟

مرجع رسیدگی کننده به درخواست تامین دلیل علاوه بر بررسی شرایط عمومی و شکلی مراجعه به دادگستری به شرایط مختص به تامین دلیل و نیز بررسی درخواست و مطابقت موضوع درخواست با قانون می پردازد. و نظر مرجع صالح به رسیدگی در هر دو صورت رد درخواست تامین دلیل و یا قرار قبولی تامین دلیل قابل اعتراض نمی باشد.

آیا در اجرای قرار تامین دلیل احضار طرف مقابل ضرورت دارد ؟

به طور کلی و بر اساس قانون طرف مقابل در خواست تامین دلیل احضار می شود اما در این مورد قانون گذار استثنایی در نظر گرفته است که چنانچه موضوع قرار تامین دلیل فوریت داشته باشد می توان بدون احضار طرف اقدام شود.

آیا قرار تامـین دلیـل به طور قهری قابلیت اجرا دارد؟

بله – در حالتی که متصرف مانع از بررسی و کارشناسی محل موضوع درخواست شود می توان با کمک نیروی انتظامی قرار تامین دلیل را اجرا نمود.

با توجه به جمیع توضیحات اهمیت و ارزش تامین دلیل تا حد زیادی مشخص گردید جهت طرح درخواست تامین دلیل و آگاهی از این که مسئله مورد نظر شما در قالب تامین دلیل امکان رسیدگی دارد یا خیر وکیل تامین دلیل به طور قطع بهترین راهنمای شما خواهد بود.

آزادی مشروط چه شرایطی دارد ؟

آزادی مشروط و شرایط آن : قانون مجازات اسلامی همان قدر که منبع مجازات های سخت و باز دارنده است مرجع عطوفت نسبت به برخی از محکومین نیز می باشد. آزادی مشروط یکی از طرق قانونی مساعدت و کمک به برخی از زندانیان است.

با توجه به اینکه قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص اعطای آزادی مشـروط به زندانیان با قانون مجازات مصوب در سال 1370 متفاوت است بنابراین در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آزادی مشـروط چیست و شرایط استفاده از آن چگونه است؟

آزادی مشروط چیست؟

وکیل فرنیان فر : همانطور که از معنای لغوی اصطلاح فوق بر می آید آزادی مشـروط به معنای نوعی رهایی است که به صورت مطلق نمی باشد و وابسته به برخی از شاخص هاست.

آزادی مشروط

در حقوق جزا به نوعی از آزادی زندانیان که پیش از موعد صورت می گیرد و شروط خاصی را هم برای مدت معین تعیین می کنند آزادی مشـروط می گویند. در واقع فرد قبل از موعد از زندان آزاد می شود، مشروط بر اینکه در زمان تعیین شده از خود حسن رفتار نشان داده و مرتکب جرم نگردد در غیر این صورت آزادی او لغو و به زندان باز گردانده می شود.

مرجع صادر کننده آزادی مشروط

صدور حکم آزادی مشروط توسط دادگاه صادر کننده حکم صورت می گیرد اما دادستان و قاضی اجرای احکام باید درخواست آزادی مشروط را در خصوص فرد زندانی مطرح کنند تا دادگاه صادر کننده حکم نیز نسبت به این موضوع رسیدگی نماید.

در واقع رییس زندان ها می تواند لیستی از افراد که در طول مدت زندان از خود حسن رفتار نشان داده اند تهیه کرده و به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. قاضی اجرای احکام نیز درخواست آزادی مشروط برای افراد مورد نظر خود را به مقام صادر کننده حکم ارائه می نماید.

مقام قضایی مختار است که برخی از افراد لیست را مشمول آزادی مشروط نماید و برخی دیگر را خیر! همچنین می تواند هیچ کدام از افراد مذکور در لیست را شایسته آزادی از زندان نداند و درخواست رییس زندان یا قاضی اجرای احکام (و در برخی از موارد درخواست دادستان) را رد کند. البته امکان درخواست مجدد توسط این افراد وجود دارد.

شرایط اعطای آزادی مشروط

شرایط آزادی مشروط به شرح ذیل است:

 • اگر مدت محکومیت کمتر از ده سال است، محکوم علیه باید یک سوم از میزان مجازات را سپری کرده باشد.
 • اگر مدت محکومیت بیشتر از ده سال است، محکوم علیه باید نصف میزان مجازات را سپری نموده باشد.
 • وی باید در تمام مدت محکومیت از خود حسن رفتار نشان دهد به نحوی که رییس زندان احتمال بدهد وی بعد از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.
 • محکوم علیه باید قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. تنها یک بار استفاده از آزادی مشـروط باعث می گردد که افراد دیگر حق استفاده از آن را نداشته باشند.
 • وی باید در راستای جبران ضرر متضرر اقدام نموده باشد؛ منظور ما از متضرر، شاکی خصوصی پرونده است. جبران ضرر نیز ممکن است به صورت کامل صورت گیرد یا اینکه تقسیط شود. هر کدام از این موارد برای اعطای آزادی مشـروط کفایت می کند. البته محکوم علیه می تواند درخواست اعسار دهد و تا زمانی که توانایی لازم برای جبران ضرر را پیدا نکرده است از آزادی مشروط نیز بهره مند شود.
 • تایید شرایط فوق توسط رییس زندان ها، قاضی اجرای احکام یا دادستان و تایید نهایی توسط دادگاه صادر کننده حکم بدوی نیز از الزامات مورد نیاز است.
 • دادگاه قبل از اعطای حکم آزادی مشـروط می تواند تفهیم نماید که ضمانت اجرای خاصی را در خصوص عدم پیروی از دستورات دادگاه در نظر می گیرد. به عنوان مثال: در صورت لغو آزادی مشـروط، فرد علاوه بر تحمل باقی مانده مجازات به یک الی دو سال حبس بیشتر محکوم می شود.

بهترین مشاوره حقوقی برای مطالبه سفته

مشاوره حقوقی مطالبه سفته : قانون تجارت از اسناد تجاری نام برده که برای آن امتیازات و شرایط منحصر و ویژه ای را در نظر گرفته تا نسبت به سایر اسناد اهمیت بیشتری پیدا نمایند از جمله این اسناد تجاری سفته می باشد.

سفته برگه ای همچون چک است که صادر کننده آن به موجب این برگه متعهد می شود تا در زمان معین، میزان و مقداری پول یا وجه را به شخصی پرداخت کند البته سفته می تواند به صورت حامل نیز صادر شود که در این حالت هر فرد دارنده سفته می تواند به صادرکننده آن و امضاء کنندگان برای مطالبه وجه سفته رجوع کند.

در ادامه به پر تکرار ترین سوالات شما و مهمترین مباحث حقوقی مطرح شده در این حوزه توسط بهترین وکیل سفته تهران خواهیم پرداخت.

مشاوره حقوقی مطالبه سفته

کاربرد امروز سفته چیست؟

امروز دیگر کمتر از سفته برای پرداخت وجه یا پول استفاده می شود در گذشته سفته کاربرد بیشتری داشته است. لکن کاربرد امروزی سفته معمولاً ایجاد ضمانت می باشد. افراد سفته را برای ایجاد تضمین بابت پرداخت اقساط بانک یا برای استخدام و ایجاد ضمانت در برخی از شرکت های خصوصی و از این قبیل موارد استفاده می کنند. به هنگام صدور این سند تجاری مهم می بایست به نکاتی در این خصوص توجه داشته باشید.

نکاتی مهم مشاوره حقوقی مطالبه سفته

 1. در برگه سفته حتماً موعد و تاریخ مطالبه یا سر رسید می بایست ذکر شود برای بهرهمندی از مزیت های اسناد تجاری حتماً باید در زمان تعیین شده یا سر رسید نسبت به مطالبه وجه آن اقدام کرد در غیر این صورت ویژگی یا مزیت تجاری بودن سند از بین می رود و در نهایت تبدیل یه یک سند عادی خواهد شد.
 2. دارنده سفته باید در طی مدت 10 روز از تاریخ سر رسید نسبت به مطالبه آن اقدام کند چنانچه در طی مدت مذکور نسبت به مطالبه وجه اقدام ننماید دیگر نمی توان بابت مطالبه وجه درخواست تامین خواسته یا توقیف اموال بدهد .
 3. چنانچه در مدت 10 روز برای مطالبه وجه سفته اقدام نکرده اید می توانید با پرداخت 10 تا 20 درصد میزان خواسته در برگه سفته نسبت به توقیف اموال صادرکننده اقدام کنید.
 4. میزان و مبلغ سفته در مرجع قضایی رسیدگی کننده مؤثر است، چنانچه خواسته و مبلغ کمتر از 20 میلیون باشد در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود، اگر مبلغ و خواسته بیشتر از 20 میلیون باشد می بایست در دادگاه عمومی رسیدگی شود. این مسئله در مدت زمان رسیدگی به پرونده می تواد مؤثر باشد.

مسئولیت تضامی در سفته

دقیقاً مانند چک، در سفته نیز مسئولیت تضامنی فی مابین پشت نویسان یا ظهرنویسان سند وجود دارد. مسئولیت تضامنی یعنی دارنده سند می تواند به تمام افرادی که قبل از وی سند را امضاء کرده اند به علاوه صادر کننده آن مراجعه کنند این از مزیت های فوق العاده سفته می باشد.

نکته مهم آن است که ممکن است یکی از ظهر نویسان بابت پرداخت مبلغ سفته مالی را به وثیقه گذاشته باشد در این صورت منتقل الیه یا دارنده بعدی می تواند در صورت عدم پرداخت و عدم انجام تعهدات نسبت به توقیف مال مورد وثیقه اقدام کند اما اگر فرد منتقل الیه سند را به دیگری منتقل کند او دیگر حق رجوع به مال وثیقه گذاشته شده ندارد.

همچنین امکان انتقال طلب نیز وجود دارد در این فرض دارنده سند طلب خود را در مقابل دریافت مقداری پول به فردی غیر از ظهرنویسان منتقل می کند در چنین حالتی فرد منتقل الیه دارای تمام حقوق دارنده سند شده و می تواند به ظهر نویسان ما قبل برای مطالبه وجه سفته مراجعه کند.

وکیل متخصص برای ورود ثالث

وکیل ورود ثالث : ما در حقوق مدنی و به خصوص در مباحث مربوط به آیین دادرسی با دو مفهوم خواهان و خوانده در دعاوی حقوقی مواجه هستیم. در واقع اغلب دعاوی مطروحه در دادگاه های حقوقی به طرفیت دو نفر با عناوین فوق به جریان می‌افتند؛ با این حال ممکن است در برخی از دعاوی به ورود یک شخص دیگر در دعوای اصلی نیاز باشد که در آیین دادرسی مدنی تحت عنوان ثالث شناخته می شود.

وکیل متخصص برای ورود ثالث

وارد شدن شخص ثالث به دعاوی مطروحه در دادگاه ها به سه شیوه ذیل امکان پذیر است:

 • ورود ثالث
 • اعتراض ثالث
 • جلب ثالث

مبحث پیش رو توسط وکیل ورود ثالث تهیه و تنظیم شده است مباحث مورد نظر ما در این مقاله، بررسی مسائل مربوط به ورود ثالث است. در صورت نیاز به آشنایی با این مفهوم می توانید تا انتهای این مقاله ما را همراهی نمایید.

ورود ثالث به چه معناست؟

تصور کنید دعوایی در دادگاه حقوقی مطرح شده است؛ فردی به عنوان خواهان مسئله ای را علیه فرد مقابل که خوانده نام دارد مطرح نموده و به دنبال احقاق حق است. در این میان ممکن است فردی غیر از خواهان خود را در خصوص دعوای مطروحه محق بداند. در این شرایط می تواند در قالب ورود ثالث به دعوای مطروحه وارد شده و در پی احقاق حق خود یا پیشگیری از تضییع حقوق خود باشد.

ثالث باید به کمک وکیل ورود ثالث مدارک و دفاعیات خود را در خصوص این مسئله بیان کند تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم و ارتباط با دعوای اصلی و موضوع مطرح شده، حق ورود به دعوا را داشته باشد. دقت کنید که وارد ثالث لازم نیست صرفاً علیه خوانده، دعوی خود را مطرح کند بلکه وی می تواند در مقام خواهان، مدعی دعوی اصلی را مقابل خود قرار داده و ادعای او را زیر سوال ببرد.

به عنوان مثال: اگر خواهان علیه فردی دیگر در قالب خوانده، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند ثالث می تواند با مدارک لازم در زمینه مبایعه نامه مقدم و ادعای مالکیت، درخواست خواهان را به چالش بکشد. در این شرایط وی علاوه بر بطلان اسناد و مدارک خواهان، خوانده را ملزم به تنظیم سند رسمی و انتقال سند مالکیت به نام خود می کند.

وکیل ورود ثالـث

ورود ثالث به دعوای حقوقی به دو نوع مختلف تقسیم می شود؛ ورود ثالث ممکن است اصلی باشد یا تبعی! زمانی ورود ثالثی اصلی قلمداد می‌شود که موضوع مطرح شده از جانب او هرچند با دعوای مطروحه مرتبط است اما حق مستقلی را برای او ایجاد می‌کند.اگر شخص ثالث هدف خود از ورود به دعوا را سهیم شدن در حقوق خواهان بداند دعوای او تبعی بوده و نمی توان آن را به طور مستقل مورد رسیدگی قرار داد.

مثالی که در مبحث اخیر مطرح کردیم یک نمونه بارز از ورود ثالث اصلی است. در خصوص ورود ثالث تبعی می توان گفت که فردی علیه دیگری دعوی مزاحمت و ممانعت از حق را مطرح می کند. همانند: خوانده با خالی کردن مصالح ساختمانی در مقابل درب ورودی یک ساختمان چندین طبقه، امکان عبور و مرور افراد ساختمان را با مشکل مواجه نموده است.

اگر یکی از مالکین واحدهای ساختمان مذکور، درخواست رفع مزاحمت و ممانعت از حق بدهد و یکی دیگر از مالکین واحدها نیز پس از مطرح شدن این دعوی، بخواهد چنین درخواستی را مطرح کند می تواند به کمک وکیل حقوقی به این دعوی وارد گردد. در این شرایط خواسته وی تبعی بوده و مستقل از خواسته خواهان نیست.

مسئولیت مدنی پزشک

مسئولیت مدنی پزشک : علم پزشکی در طول تاریخ از جمله علوم بسیار مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان بوده است و در واقع موجب رهایی انسان از رنج و درد بیماری ها گردیده. تقریباً در همه ی قرون گذشته با شیوع یک نوع بیماری خاص حکیمان و پزشکان به کمک افراد بیمار شتافته و حتی در موارد پیدایش بیماری های نادر و ناشناخته روش درمانی یافته اند . با گذر زمان و خارج شدن علم پزشکی از قالب سنتی خود و احساس نیاز هر چه بیش تر جامعه به پزشک مالجع مانند هر پدیده ی دیگری پس از بروز مشکلات قوانینی جهت حمایت از بیماران و یا حتی پزشکان در کشور های مختلف تصویب شد که به فراخور مسئله پیش آمده و نوع مسئولیت تعریف شده به کمک افراد می آید.

همان طور که پیشتر به انواع مسئولیت پزشکان اشاره شد در این مقاله به یکی از انواع مسئولیت پزشکان یعنی مسئولیت مدنی پزشکان می پردازیم با وکیل جرایم پزشکی همراه باشید.

مسئولیت مدنی پزشک

 

از مهم ترین و اساسی ترین قواعد فقهی که در کشور ما نیز مبنای بسیاری از مسئولیت ها می باشد قاعده ((لاضرر و لا ضرار)) است. زمانی که شخصی مکلف به جبران خسارت دیگری است در واقع در برابر او مسئولیت مدنی دارد و یا به بیان دیگر در برابر وی ضامن است. به طور کلی چنانچه شخصی به دیگری ضرری وارد کند باید آن را جبران نماید مگر اضرار به غیر بر اساس مجوز قانونی باشد و یا ضرر به وجود آمده نامتعارف و ناروا نباشد.

با توجه به قانون پزشک نیز از از قاعده فوق الذکر مستثنا نیست و در شرایطی که ورود خسارت به بیمار در اثر اقدامات و حوادث پزشکی باشد مسئولیت مدنی خواهد داشت .در این نوع از مسئولیت جبران خسارت از طریق مادی صورت می گیرد.

مسئولیت کیفری و مدنی پزشکان چه تفاوتی دارند ؟

برای اینکه پزشک از نظر کیفری و یا مدنی مسئول شناخته شود شرایطی در قانون پیش بینی شده است . در مسئولیت کیفری به طور کلی فرد مجرم شناخته شده و بر اساس قانون مجازات خواهد شد . در واقع مجازات مجرمان عکس العمل جامعه نسبت به فرد مجرم می باشد چرا که رفتار و اعمال فرد مجرم تنها بر روی مجنی علیه اثر گذار نیست و بر افراد جامعه نیز تاثیر گذار خواهد بود. آنچه در مبحث مسئولیت کیفری پزشکان مطرح است سوء نیت و قصد و اراده برای انجام عمل مجرمانه است .به عبارت دیگر بایستی در تعقیب کیفری پزشک ثابت شود که وی نیت انجام عمل مجرمانه را داشته است.

اما در خصوص مسئولیت مدنی اول آنکه لزوماً به همراه مسئولیت کیفری نمی باشد یعنی ممکن است فردی از نظر قانون دارای مسئولیت مدنی باشد اما مسئولیت کیفری نداشته باشد و برعکس در برخی جرایم فرد مجرم شناخته می شود لکن به دلیل نوع جرم و عدم ورود خسارت مسئولیت مدنی نخواهد داشت. بر خلاف مسئولیت کیفری که قصد و نیت فرد مجرم برای قانون گذار بسیار مهم تلقی می شود در مبحث مسئولیت مدنی قصد فردی که باعث ورود ضرر شده است مهم نیست و باید خسارات وارده را جبران نماید.

مسئولیت مدنی از دو نظریه تقصیر و خطر تشکیل شده است .و مسئولیت مدنی پزشک در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی قابل تفکیک است.

مسئولیت قهری

به طور خلاصه زمانی فرد دارای این نوع از مسئولیت است که بر اساس تعهد های قانونی و عمومی عمل نکند. در مورد مسئولیت قهری پزشکان ، طرفداران این نوع از مسئولیت معتقدند به علت این که عمل پزشک با جان انسان ها رابطه مستقیم دارد نباید در حیطه قرار دادها مسئول شناخته شوند.

مسئولیت قرار دادی

عبارت است از تعهدی که به واسطه قرار داد خصوصی به وجود می آید . و تخلف از مفاد قرار داد موجب مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان دیده توسط فرد متخلف می شود . در ضمان قهری اثبات تقصیر مرتکب مهم است بر خلاف آن، در مسئولیت مدنی تنها اثبات عهد شکنی کفایت می کند.

تعهد به وسیله پزشکان

پزشک در واقع متعهد است با به کار گیری تمام علم و تجربه خود و رعایت موازین قانونی به درمان بیمار کمک کند که در این مسیر علاوه بر مسائل ناشناخته ممکن است حوادثی خارج از اراده پزشک نیز رخ دهد . در نتیجه در اغلب کشور های دنیا تعهد پزشک را از نوع تعهد به نتیجه می دانند و در این نوع از تعهد آنچه که مهم است به کار گیری تمام توانایی علمی و رعایت مقررات است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روند و مراحل رسیدگی به شکایات قصور پزشکی و نحوه مطالبه خسارت با نگارنده این مطلب ( وکیل لیلا فرنیان فر ) تماس حاصل نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایید.

قضا زدایی چیست و به چه معناست

قضا زدایی چیست و چگونه انجام می شود ؟ پر واضح است پیش از هر کاری برای درک بهتر بایستی به معنا و مفهوم کلمه قضا زدای پرداخت به همین سبب در این مطلب سعی داریم به تعریف مفهوم قضا زدایی رابطه آن با مفاهیمی مثل کیفر زدایی و جرم زدایی به پردازیم تا بتوانیم هر چه تمام تر به اهداف و فوائد آن پی ببریم.

تعریف قضا زدایی

واژه جرم زدایی در نظام حقوقی ایران از حقوق فرانسه گرفته شده است و در واقع ترجمه کلمه ((Diversion)) است و به معنای انصراف و انحراف از نظر لفظی می باشد. به دلیل این که منجر به انحراف و خروج پرونده از فرایند رسیدگی قضایی شده و زمینه برخورد های تربیتی و مدنی و …. فراهم می گردد. در این تعریف صلاحیت نظام قضایی در رسیدگی به جرایم محدود شده و جامعه از روش های غیر پلیسی بهرمند خواهد شد. در فرایند جرم زدایی با محدود نمودن نظام حقوقی و کیفری سعی در عدم ورود مرتکبان و یا در صورت ورود ، انحراف آنها به مسیر بهتر و کارمد تر است که تا قبل از رای محکومیت توسط دادگاه متهم به نحوی دیگر مشغول برنامه های غیر کیفری می شود.

قضا زدایی

بنابراین قضا زدایی به معنای انحراف پرونده های نظام قضایی و توزیع دعاوی در نظام های دیگر جامعه مدنی است.

تعریف از منظر جرم شناسی

با توجه به این که یکی از دلایل به وجود آمدن مفهوم قضازدایی کاهش حجم پرونده های کم اهمیت در دادگستری به جهت تمرکز بر روی جرایم مهم می باشد.

جرم شناس معروف ایرانی قضازدایی را اینگونه تعریف کرده است

(( عبارت از اجتناب از ورود به فرایند قضایی کیفری یا جلوگیری از تطویل یا ادامه فرایند قضایی است که از طریق محدود نمودن صلاحیت نهاد های دستگاه قضایی به نفع سایر نهاد ها و روش های رسیدگی اعمال می شود.

با شکل گیری مفهوم جرم زدایی تعاملاتی با مفاهیم دیگر همچون جرم زدایی شکل گرفت که در ادامه به چگونگی تعامل این دو مفهوم می پردازیم

پیش از هر سخنی در خصوص تعاملات این دو در نظام قضایی به اختصار به تعریف جرم زدایی می پردازیم.

تعریف جرم زدایی:

((جرم زدایی ، چنانکه از عنوانش پیداست ، عبارت است از زدودن عنوان مجرمانه از برخی جرایم که در جریان آنها صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها به عنوان واکنش علیه برخی رفتارها، از نظام کیفری سلب می شود. ))

به عبارت ساده تر به دلیل این که بر اساس قانون و نظام کیفری فعل یا ترک فعل زمانی دارای مجازات است که در قانون جرم شناخته شود . از این رو جرم زدایی به معنای زدودن عناوین مجرمانه از مجموعه ای از رفتار یا اعمال است .

آیا جرم زدایی با قضا زدایی رابطه دارد؟

بله- شاید اگر بگوییم حرکت جرم زدایی در یک راستا و برای حل مشکلات مشابه دستگاه قضایی می باشد سخن به گزافه نگفته ایم . چرا که در جرم زدایی هدف این است که در جرایم سبک و به خصوص جرایم اطفال مراجع غیر قضایی برای رسیدگی پیش بینی شود . و درست زمانی که عناوین مجرمانه از قانون زدوده شود و اقدامات اجتماعی جای آن را بگیرد نوعی قضا زدایی نیز صورت گرفته است.

وکیل فرنیان فر – وکیل پایه یک دادگستری

رضایت گرفتن پزشک از بیمار

رضایت گرفتن پزشک از بیمار : با عنایت به گستردگی بیماری ها و نقش مهم پزشکان در درمان و بهبود افراد بیمار حتماً تا کنون شخصاً یا توسط اطرافیانتان با موضوع اخذ رضایت از بیمار قبل از عمل جراحی مواجه شده اید. اخذ رضایت از بیمار در ذهن عموم افراد جامعه ممکن است تصور غلطی را ایجاد نماید که در صورت امضاء برگه رضایت دیگر هیچ گونه مسئولیتی متوجه پزشک معالج نخواهد بود .

در ادامه به تشریح این موضوع و چگونگی مسئولیت پزشک در صورت گرفتن رضایت خواهیم پرداخت با وکیل جرایم پزشکی همراه باشید.

در بحث درمان و مسئولیت پزشک همواره در طول تاریخ دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است که خود موجب اختلاف نظرهای زیادی هست .بر این اساس رویکرد کشورهای مختلف در خصوص موضوع فوق متفاوت است ..

رضایت گرفتن پزشک از بیمار

اخذ رضایت پزشک و جایگاه آن در حقوق ایران

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 طبیب ضامن کلیه خساراتی می باشد که در اثر اقدامات وی به بیمار وارد می شود که خود موجب اختلافات و مشکلاتی در روند رسیدگی شده بود.اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابهاماتی که در قوانین قبلی در مورد برائت پزشک مطرح شده بود مرتفع گردید و قانون گذار با عنایت به نیاز های جامعه مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشک را مورد پذیرش قرار داد و از این طریق به تعدیل مسئولیت پزشکان پرداخته است.

پر واضح است رضایت گرفتن پزشک از بیمار به این معنی نیست که پزشک لزوماً دیگر هیچ گونه مسئولیتی در برابر بیمار نخواهد داشت بلکه در این رابطه اثبات تقصیر پزشک نقش مهمی در روند پرونده ایجاد خواهد کرد .

مسئولیت مطلق و مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشک هیچ کدام خالی از خدشه نیست و هر کدام مشکلاتی را بر سر راه دادرسی ایجاد می کنند . مسئولیت مبتنی بر تقصیر به دلیل ابهامات و نارسایی ها در مسائل گوناگون روند رسیدگی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. چرا که برای تحقق عدالت و جبران خسارتی که بر بیمار وارد شده است و از طرف دیگر به خاطر حفظ منزلت پزشکان متعهد اشکالات و ایراداتی بر آن وارد است که نظام های حقوقی دنیا همواره در پی تعدیل آن می باشند.

به طور مثال: در برخی از موارد در صورت ورود خسارت به بیمار و دشواری و همچنین زمان بر بودن اثبات تقصیر پزشک و برای این که مانع از تضییع حقوق بیماران شویم و همچنین تشویق کادر درمان به رعایت هر چه تمام تر نکات ایمنی در مواردی در صورت وقوع هر گونه خسارت به بیمار پزشک به طور مطلق مسئول شناخته می شود. در حقوق فرانسه تعهداتی مانند تعهد به اطلاع رسانی و ایمنی که در قالب سنتی تعهد به وسیله بوده اند ، تبدیل به تعهد به نتیجه شده اند. برای مثال در حقوق فرانسه در جراحی های زیبایی فانتزی که کاری تفننی است تعهد پزشک به نتیجه می باشد اما در جراحی های زیبایی که برای ترمییم شکستگی … که ناشی از حوادث است تعهد طبیب تعهد به وسیله است.

وکیل تجدید نظر حقوقی در تهران

بهترین وکیل تجدید نظر حقوقی غرب تهران : منظور از وکیل تجدید نظر حقوقی فردیست که تبحر لازم برای دفاع از درخواست شما جهت تجدید نظر در آراء حقوقی را داشته باشد. تجدیدنظر خواهی حقوقی در خصوص برخی از آراء صادره از دادگاه های عمومی که حکم خود را با استناد به حقوق مدنی صادر کرده اند قابل اجراست. حال سوال این است که تجدیدنظر خواهی حقوقی در چه مواردی امکان پذیر است و اینکه مهلت قانونی آن چه مدت است؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به این درخواست و همچنین جهات آن از جمله مسائلی است که مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در این مقاله به تشریح آن ها می پردازیم با وکیل فرنیان فر همراه باشید…

وکیل تجدید نظر حقوقی

آرایی که قابلیت تجدیدنظر خواهی حقوقی را دارند

با توجه به اینکه قطعیت احکام دادگاه ها به این معناست که نمی توان یک موضوع را دو بار در مراجع حقوقی بررسی کرد اما وجود خطا و اشتباه یا عدم توجه لازم به دلایل ابرازی باعث می شود تا قانون گذار استثنایی در این زمینه قائل باشد. آرای ذیل در زمره مواردی است که قانون آیین دادرسی مدنی مجوز تجدید نظر خواهی حقوقی را در خصوص آن ها صادر نموده. این موارد عبارتند از:

 • در دعاوی مالی كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال بیشتر باشد
 • كليه احكام صادره در خصوص دعاوی غيرمالی
 • حكم راجع به متفرعات دعوا مشروط بر اینکه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد
 • احكام مستند به اقرار متهم در دادگاه يا مستند به رأی يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به صورت کتبی رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابلیت‌ تجديد نظر ندارند مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا صلاحیت قاضی صادر كننده رأی.

قرار های قابل تجدیدنظر خواهی

 • قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صالح صادر شود
 • قرار دادگاه مبنی بر رد دعوا يا عدم استماع دعوا
 • قرار سقوط دعوا
 • قرار عدم اهليت يكی از طرفين دعوا

مهلت تجدید نظر خواهی حقوقی چه مدت است؟

این مهلت برای کسانی که در ایران اقامت دارند بیست روز و برای کسانی که در خارج از کشور هستند به مدت دو ماه است. ابتدای مهلت از زمان ابلاغ یا از زمان انقضای مدت واخواهی در نظر گرفته می شود. فوت، ورشکستی و حجر از عواملی هستند که باعث می گردد مهلت مذکور تغییر یابد بنابراین اگر در مهلت تعیین شده، فرد مورد نظر مشمول یکی از موارد فوق گردد یا از حجر خارج شود مهلت تجدیدنظر خواهی از زمان ابلاغ به فرد مورد نظر یا نماینده قانونی او محاسبه می شود.

دلایل و جهات تجدید نظر خواهی حقوقی

شما زمانی که می خواهید دادخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه تقدیم کنید باید به دلیل یا دلایل خاصی استناد نمایید. یکی از دلایل ذیل کافی است تا درخواست شما مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.

 • ادعای عدم اعتبار مستنداتی که دادگاه جهت صدور حکم به کار برده است
 • ادعای فقدان شرايط قانونی شهادت شهود اعم از بلوغ، عقل، عدم نفع شخصی و …
 • ادعای عدم اعتنا قاضی دادگاه به دلایل ابرازی
 • ادعای عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأی با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی
 • ادعای شخص مبنی بر مخالف بودن رأی دادگاه با موازين شرعی يا مقررات قانونی

تبصره : اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكی از دلایل فوق به‌ عمل آید در صورت وجود جهات و دلایل ديگر، مرجع صالح برای تجديد نظر خواهی به آن جهت هم رسيدگی خواهد نمود.