وکیل برای امور فرزند خواندگی

وکیل فرزند خواندگی ، متخصص و با تجربه : پدیده فرزندخواندگی نوعی رابطه حقوقی ما بین یک زوج با کودک و پذیرش آن به عنوان فرزند می باشد به صورتی که هیچ یک از زوجین پدر و مادر واقعی آن کودک نباشند.

باید توجه داشت که در قانون مدنی ایران این پدیده به رسمیت شناخته نشده به دلیل آنکه در شریعت اسلام فرزند خواندگی امری پذیرفته شده نیست با این حال با توجه به شرایط کنونی جوامع و در نظر گرفتن احتیاج اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین با تأمل بر این که شرایط روحی و عاطفی جامعه ایجاد می کند تا تحت شرایطی این امر پذیرفته شود به همین دلیل قوه مقننه برای قانونمند نمودن آن ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین نموده است.

بر اساس مطالب ذکر شده می‌توان بیان کرد که فرزند خواندگی پدیده‌ای نوظهور در نظام حقوقی ایران می باشد و علاوه بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در بازنگری قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ نیز در همین راستا تغییراتی ایجاد گردیده .

وکیل برای امور فرزند خواندگی

فرزندخواندگی برای ایرانیان غیر مسلمان

با توجه به این که فرزند خواندگی شامل مواردی از احوال شخصیه افراد تلقی می شود بنابراین در هر یک از ادیان پذیرفته شده توسط قانون (مسیحی، یهودی و….) در صورتی که فرزند خواندگی پذیرفته شده باشد این امر بلا مانع است.

* البته باید به گونه‌ای باشد که باعث بر هم زدن نظم عمومی نیز نباشد.

آثار سرپرستی فرزند خواندگی

آثار سرپرستی برای سرپرست به دو دسته تقسیم می شود:

  1. نگهداری ، سرپرستی و تربیت
  2. اداره اموال فرزندخوانده.

1- نگهداری ، سرپرستی و تربیت

تربیت و نگهداری طفل همچون فرزند طبیعی بر عهده سرپرست می باشد و مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی نگهداری طفل تا ۷ سالگی رجحان دارد.
علاوه بر این در صورتی که زوجین از یکدیگر جدا شوند بحث اولویت و تقدم سرپرست مطرح می‌شود .
همچنین در صورت جنون پدر یا مادر خوانده و یا انحطاط اخلاقی سرپرستان دادگاه برای کودک تصمیماتی اتخاذ می نماید.

2- اداره اموال فرزند خوانده

مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست اداره اموال کودک بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده می باشد مگر تحت شرایطی که دادگاه ترتیب دیگر معین نماید.

نفقه فرزند خوانده

نفقه فرزند خوانده بر عهده سرپرست کودک است و همچنین برخی بر این باور هستند که نفقه فرزند خوانده بر عهده هر دو سرپرست (پدرخوانده و مادرخوانده) می‌باشد با این حال با توجه به بررسی‌های صورت گرفته این چنین گفته می شود که نفقه فرزند خوانده در ابتدا بر عهده پدر بوده و در صورت عدم استطاعت مالی وی از پرداخت نفقه، مادر موظف است از اموال و دارایی خود نفقه را پرداخت نماید .

همانطور که می‌دانید پرداخت نفقه در قانون ایران به صورت دوجانبه است بدین منظور که همانند پدر و مادر که موظف به پرداخت نفقه فرزند هستند در مقابل نیز در شرایطی که پدر و مادر مستحق نفقه باشد فرزند موظف به پرداخت آن می باشد .

اما نکته قابل توجه این است که در فرزند خواندگی رابطه نفقه یک طرفه بوده و فرزندخوانده تکلیفی به پرداخت نفقه به پدرخوانده یا مادرخوانده خود ندارد.

محرمیت

از آنجا که پذیرفتن ازدواج بین کودک و سرپرست می‌تواند باعث ایجاد مشکلات و سوء استفاده هایی از کودک شود فلذا در عرف نیز چنین چیزی پذیرفته نیست.

همچنین از ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌توان چنین برداشت کرد که انتقال نام خانوادگی و ذکر نام کودک در برگه های هویتی سرپرستان برای ممانعت از همین امر ایجاد گردیده.

ارث

در خصوص ارث باید این چنین بیان کرد که به هیچ عنوان والدین و فرزند از یکدیگر ارث نمی‌برند .
همچنین در نظام حقوقی ایران نیز توارث را تنها مابین خویشان واقعی پذیرفته است و موجبات توارث نسب و سبب است.
در نتیجه فرزندخوانده و والدین نیز از دیگر هیچگونه ارثی نمی‌برند .

شرایط فسخ فرزند خواندگی

فسخ فرزندخواندگی توسط دادستان به دلیل عدم صلاحیت والدین یا دیگر دلایل و حتی به واسطه تقاضای سرپرست امکان پذیر می باشد.

وکیل فرزند خواندگی در تهران

با توجه به اینکه امر فرزندخواندگی شرایط ظریف و مهمی را داراست و خود اشخاص عموماً قادر به طی این مراحل نبوده و امکان شکست در این مسیر بسیار زیاد است. بنابراین بهتر است تا با وکیل امور حسبی متخصص در این زمینه مشورت لازم صورت گیرد. تا وکیل بتواند با تجربیات خود در این زمینه با کمترین هزینه و کوتاهترین زمان خواسته موکل خود را به نتیجه برساند.

پس در صورت نیاز به وکیل فرزند خواندگی از طریق راه های ارتباطی با وکیل فرنیان فر تماس حاصل فرموده تا از دانش ایشان در این خصوص بهره مند شوید.