وکیل ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت + ۲ نکته

وکیل ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت + مراحل و نکات مهم  : از مهمترین دغدغه های تولید کنندگان کالا یا خدمات دردنیای رقابت ثبت علامت تجاری به منظور تمایز کالا و خدمات خود از سایر موارد مشابه در بازار است .

چرا که بخش اعظم سود و اعتبار تولید کنندگان منوط به معرفی محصول و شناسایی مبدا و منشاء تولید است. و مصرف کننده نیز از این طریق دست به انتخاب کالا یا خدمات می زند. از این رو بهتر است تولید کنندگان کالا یا خدمات قبل از هر گونه اقدامی علامت تجاری خود را که در واقع معرف گروه تولیدی است به ثبت برساند.

وکیل ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت

نکته حائز اهمیت آن است که در مواردی افردا دست به کار آسان تری می زنند. با ثبت علامت مشابه آنچه که از منظر عمومی مشهور و شناخته شده است. سعی در گمراهی مصرف کننده می نمایند.

وکیل ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت

در ادامه این مقاله وکیل ابطال علامت تجاری با توجه به تجربه و تخصصی که در این زمینه دارد به بررسی و چگونگی ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت می پردازد:

مهلت و مراحل اعتراض در مرحله ثبت علامت تجاری

وکیل ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت : یکی از مراحل ثبت علامت تجاری انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت است . در این مرحله هر ذینفع که علامت تجاری او مورد تعرض قرار گرفته است. اگر ایرانی باشد ظرف ۳۰ روز. و اگر خارجی باشد ظرف ۶۰ روز. از تاریخ انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت می تواند اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت علامت به صورت مکتوب به اداره ثبت علائم تسلیم نماید. در این مرحله اعتراض شخص ثبت و عملیات ثبت علامت تجاری متوقف می شود.

اداره مالکیت صنعتی بر اساس قانون ظرف ۱۰ روز رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ثبت علامت اعلام می کند. تا در صورت تمایل نسبت به ثبت علامت اعتراض شده ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ مکتوب خود را به آن اداره تسلیم نماید.

در این بخش دو حالت متصور است

  1. چنانچه متقاضی بر تقاضای خود مبنی بر ثبت علامت اسرار نداشته باشد. و طی مدت تعیین شده پاسخ خود را به اداره مربوطه ارسال ننماید. پس از انقضای مدت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی می گردد.
  2. اگر فرد متقاضی پاسخ مکتوب خود به همراه استدلال و دلایل ظرف مدت مقرر به اداره مالکیت صنعتی ارائه نمایید. رونوشت آن در اختیار معترض قرار خواهد گرفت. سپس با در نظر گرفتن مجموع نظرات و مطالب ارائه شده و بر اساس موازین قانونی آن اداره تصمیم به ثبت علامت و یا رد آن می گیرد.

نکته ۱ :

رای در کمیسیون مربوطه قطعی نمی باشد. شما می توانید با کمک وکیل متخصص در خصوص ابطال علامت به تصمیم کمیسیون در دادگاه اعتراض کنید.

آنچه مسلم است دادگاه جهت بررسی و تصمیم گیری در پرونده هایی از این دست مجموعه ای از نکات و موارد مهم را در نظر می گیرد. که از میان آن می توان به سابقه استفاده از علامت ،نام تجاری صاحب علامت، ثبت علامت تجاری در سایر کشورها و مشهور بود علامت تجاری اشاره نمود.

نکته ۲ :

در حالتی که مراحل ثبت علامت به اتمام رسیده باشد. ذینفع می تواند در دادگاه عمومی تهران طرح دعوا نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ابطال علامت تجاری پس از ثبت که پیش تر به آن پرداخته شده است مراجعه نمایید.