حق ریشه چیست؟ + ۸ نکته حق زارعانه

حق ریشه یا حق زارعانه نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین برای کشاورز در نظر گرفته شده است و بایستی پرداخت گردد. تصور کنید کشاورزی زمینی استیجاری را در دست دارد و با تلاش و کوشش فراوان و صرف هزینه های قابل توجهی باعث رونق و آبادانی زمین مذکور شده است. به طوریکه ارزش زمین چندین برابر شده و محصول قابل توجهی می توان در آن کاشت. طبیعتا چنین امری پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره می تواند به ضرر کشاورز تمام شود.

راهکاری که قانون برای چنین مواقعی ارائه داده، حق ریشه است. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

حق ریشه به چه معناست؟

عقود و معاملات زیادی در قانون مدنی ایران تعریف شده است که یکی از آنها عقد مزارعه است. با توجه به ماده ی ۵۱۸ قانون مدنی عقد مزاعه نوعی عقد است که به موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و محصول حاصل را تقسیم کند. چنین عقدی می تواند سرآغازی باشد برای پاره ای حقوق متقابل که یکی از مهم ترین آنها حق ریشه است. در یک بیان ساده این حق نوعی حق مالی است که به دنبال کشت و زراعت در زمین دیگری به کشاورز تعلق دارد.

به دنبال تمامی فعالیت های کشاورزی که در زمین دیگری صورت می پذیرد، کشاورز صاحب برخی حقوق مهم می شود که مالک زمین بایستی به آن احترام بگذارد. همچنین در شرایطی که کشاورزان اقدام به اجاره ی زمین مزروعی می کنند، حق ریشه برای آنها مسلم است.

حق ریشه چیست؟

آثار و نتایج فعالیت های کشاورزی در لحظه پدیدار نمی شود و به مرور زمان خود را نشان می دهند. کشاورزی شغل آسانی نیست و به تلاش و زحمت فراوانی نیاز دارد. قانونگذار این مسأله را نادیده نگرفته و با عنایت به قوانین و احکام شریعت اسلام حق ریشه را در نظر گرفته است. نام دیگر آن، حق زارعانه است.

متذکر می شویم که با پایان عقد مزارعه و یا اجاره ی زمین کشاورزی، این حق پابرجاست و به کشاورز تعلق می گیرد.

حق ریشه موضوعیست که از نظر عرف و قانون پذیرفته شده است و عمدتا در متن عقد مزارعه و یا اجاره به آن اشاره می شود. در هر صورت چنانچه اشاره ای به آن نشده باشد، کشاورزان می توانند از طریق مراجع قضایی برای آن اقدام نمایند.

حق ریشه در چه شرایطی قابل مطالبه است؟

در متون قانونی قاعده و ساز و کار خاصی به عنوان شرط حق ریشه عنوان نشده است. به نظر می رسد فعالیت و تلاش های مستمر کشاورز در زمینی که متعلق به دیگریست و بر اساس عقد مزارعه یا عقد اجاره در ید اوست، می تواند مبنای درستی باشد. از سوی دیگر حق ریشه برای موارد زیر نیز تعریف شده است:

 • اراضی بایر
 • اراضی موات
 • مراتع و جنگل ها

چنانچه شخصی مبادرت به فعالیت کشاورزی در یکی از زمین های فوق نماید و موجبات احیا و آبادانی زمین مورد نظر را ایجاد نماید، می تواند از نهاد دولتی مربوطه حق ریشه ی خود را مطالبه نماید.

نحوه محاسبه حق ریشه

یکی از مهم ترین چالش ها در رابطه با حق ریشه، نحوه ی محاسبه ی مبلغ آن می باشد. همانطور که گفتیم این حق نوعی حق مالی است که نیاز به محاسبه دارد و برای تمامی موارد یکسان نیست. ممکن است در متن عقد مزارعه یا اجاره نسبت به مبلغ حق ریشه توافقاتی میان طرفین صورت پذیرد. چنانچه توافقی در این راستا صورت نپذیرفته باشد، قانون و قاعده ی خاصی در این رابطه تعریف نشده و محاسبه و تصمیم گیری در رابطه با مبلغ آن بر عهده ی مراجع قضایی قرار دارد.

در این مرحله کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به معیار های زیر مبلغ حق ریشه را تخمین می زنند و منصفانه ترین مبلغ را برای آن در نظر می گیرند:

 • مدت زمان فعالیت کشاورز در زمین مورد نظر
 • ارتباط فعالیت های کشاورز با افزایش ارزش و قیمت ملک
 • نوع فعالیت هایی که کشاورز در طول دوران عقد مزارعه و یا اجاره انجام داده است.
 • تخمین هزینه هایی که کشاورز در طول فعالیت کشاورزی خود بر روی زمین متحمل شده است.
 • نحوه ی تقسیم محصول میان مالک و کشاورز
 • میزان اجاره ی سالیانه ی زمین و عرف منطقه
 • وضعیت و ارزش زمین قبل از شروع فعالیت های کشاورزی
 • موقعیت مکانی و جغرافیایی ملک و جایگاه کشاورزی در منطقه
 • نوع محصول و کمیت و کیفیت فعالیت های کشاورز در به ثمر رسیدن آن

۸ نکته مهم در رابطه با حق ریشه

 1. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی قابلیت نقل و انتقال دارد.
 2. در برخی از نقاط ایران حق ریشه با نام حق آب و گل، حق آبادانی و حق نسق شناخته می شود.
 3. حق ریشه مختص املاک زراعی می باشد و برای املاک تجاری و مسکونی مفهومی ندارد.
 4. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی به ارث می رسد.
 5. خواهان حق ریشه بایستی به دادگاه محل زندگی مالک و یا محلی که قرارداد مزارعه یا اجاره در آنجا منعقد شده است مراجعه نماید.
 6. بر اساس قواعد فقهی و عرفی ریشه های موجود در زمین متعلق به کشاورز است.
 7. حق ریشه تضادی با حق مالکیت مالک زمین ندارد. صرفا نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین به کشاورز تعلق می گیرد.
 8. حق ریشه دلیل بر عدم تخلیه ی زمین کشاورزی شناخته نمی شود. به عبارت دیگر چنانچه پس از پایان قرارداد مزارعه یا اجاره مالک می تواند برای تخلیه و بازپس گیری ملک خود از طریق قانونی اقدام نماید.

ارائه مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

متون قانونی ایران را می توان انعکاسی از قوانین شریعت اسلام و عرف جامعه دانست. حق ریشه از مفاهیمی است که نتیجه ی این دیدگاه قانونگذار بوده و نوعی استثنای قانونی به شمار می رود. به همین دلیل نکات و جزئیات قانونی بیشتری در رابطه با آن تعریف شده است که می تواند در روند دادرسی پرونده ی شما تأثیرگذار باشد. حضور وکیل ملکی توانمند و باتجربه می تواند روند رسیدگی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

تعریف عقد معلق + ۴ شرط صحت قرارداد

عقد معلق چیست ؟ به آن دسته از عقود اشاره می کند که تحقق نتیجه ی نهایی عقد منوط بر تحقق امر دیگری در آینده باشد. بنابراین آثار حقوقی چنین عقدی را نمی توان بلافاصله پس از انعقاد عقد مشاهده نمود.

در مقابل عقد معلق، عقد منجز قرار داد که آثار و نتایج آن به محض وقوع عقد نمایان می گردد. در نظر داشته باشید که برای عقد معلق تحقق امری را در نظر می گیرند که دور از ذهن نیست و احتمال وقوع آن همیشه وجود دارد. در حقیقت تحقق و وقوع امری در آینده نتیجه و تکلیف نهایی عقد را روشن می کند. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عقد معلق به چه معناست؟

با توجه به ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی ایران، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول همگی واقع شود. به عبارت دیگر رضایت و توافق از مهم ترین ارکانی است که در تمامی عقود حائز اهمیت است. به طور کلی به محض وقوع و انعقاد عقد، آثار و تبعات قانونی آن جاری می گردد.

عقد معلق گونه ای از عقد است که آثار و نتایج نهایی آن به صورت مشروط و معلق تعریف می شود و منوط به تحقق امر دیگریست. در واقع طرفین برای نهایی شدن آثار عقد تحقق امر مهمی را در نظر می گیرند. به نظر شما وقوع چنین عقدی صحیح است ؟

عقد معلق چیست ؟

از نظر قانونی شرایط صحت قرارداد ها و عقود به شرح زیر می باشد:

 1. قصد طرفین و رضای آنها
 2. اهلیت طرفین
 3. موضوع معین که مورد معامله باشد
 4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین انعقاد عقد معلق کاملا قانونی است و صحت قرارداد ها را زیر سوأل نمی برد.

توجه داشته باشید که در عقد معلق آثار عقد معلق است، اما انعقاد عقد قطعی شده و به پایان رسیده است. در حقیقت خود عقد معلق نیست و تنها نتیجه ی آن معلق مانده است. تحقق این امر در آینده رخ می دهد و بحث احتمالات نیز برای آن مطرح است. به این معنا که ممکن است رخ بدهد و یا هرگز اتفاق نیفتد. اما امری محال نیست. عدم تحقق آن نیز عقد را باطل نمی کند، بلکه نتیجه ی حاصل از عقد نمایان نخواهد شد. اما عقد صحیح است.

از مهم ترین آثار و نکاتی که در رابطه با عقد معلق بایستی در نظر داشت، تعهدات طرفین عقد است. به دنبال انعقاد هر عقد و قراردادی پاره ای تعهدات دوجانبه برای طرفین آن ایجاد می شود که به محض وقوع عقد ملزم به ایفای آن هستند. در رابطه با عقد معلق ایفای تمامی این تعهدات منوط بر تحقق شرط در آینده است. در غیر این صورت هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند قبل از تحقق امر مذکور دیگری را به اجرای این تعهدات ملزم نماید.

 بطلان عقد معلق

با توجه به وضعیت خاص و استثنایی عقد معلق به منظور پاره ای مصلحت ها اعمال آن در برخی شرایط ممنوع می باشد. به طوریکه با انعقاد آن بطلان عقد مذکور حتمیست. از مهم ترین موارد بطلان عقد معلق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عقد نکاح معلق 

عقد نکاح معلق و مشروط به هر شکلی که باشد، حتی با رضایت کامل طرفین عقد، ممنوع است و موجب بطلان نکاح می گردد. به سبب جایگاه و اهمیت نکاح و ارتباط آن با بنیان خانواده قانونگذار محدودیت های خاصی را برای این عقد در نظر گرفته که یکی از آنها مشروط و معلق بودن نکاح است.

شروط نامشروع و غیرقانونی 

از آنجایی که شروط نامشروع و غیرقانونی به بدنه ی اصلی عقد گره خورده است و به عنوان مبنای اصلی عقد شناخته می شود، باعث بطلان عقد معلق خواهند بود. همانطور که پیشتر نیز ذکر کردیم، مشروعیت جهت معامله به عنوان شرط اصلی صحت عقود و قرارداد ها شناخته می شود. بنابراین در هر صورت به بطلان عقد منتهی خواهد شد.

۶ نکته ی مهم در رابطه با عقد معلق

 1. تمامی آثار و تبعات حقوقی عقد معلق پس از تعلق عقد به بار می نشیند و آغاز می شود.
 2. عقد معلق قابل انتقال به ورثه است.
 3. به محض تحقق امری که عقد بر آن معلق آن است، آثار و نتایج آن آغاز می شود. بنابراین هریک از طرفین عقد ملزم به ایفای تعهدات خود هستند. در چنین شرایطی عدم انجام تعهدات از جانب طرفین عقد می تواند با پیگیری های قانونی همراه باشد.
 4. عقد معلق صرفا نتیجه ی عقد را تا زمان تحقق امر مذکور فاقد اثر می کند، اما تحقق عقد قطعیست.
 5. امری که در رابطه با عقد معلق در نظر گرفته می شود، بایستی یک حادثه ی خارجی منطقی باشد.
 6. بیشتر فقها در این موضوع اتفاق نظر دارند که عقد معلق باطل است. با این حال بر اساس قانون مدنی عقد معلق در چهارچوب قانونی صحیح است.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بخش عمده زندگی ما به قرارداد ها و عقود وابسته است. از یک بیع ساده تا معامله ی خرید خودرو و حتی ازدواج همه و همه در قالب عقود و قرارداد ها تعریف شده اند. به همین دلیل قانونگذار نهایت دقت و توجه خود به این امر معطوف کرده تا کارآمدترین و دقیق ترین قوانین را در این حوزه به تصویب برساند.

با توجه به اصل آزادی و اراده ی افراد انعقاد عقد معلق از نظر قانونی امکانپذیر می باشد و جز در پاره ای موارد خاص ممنوعیت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است. با این حال چهارچوب های قانونی خاصی برای آن لحاظ گردیده است که بتواند حافظ منافع حقوق افراد باشد.

حمل سلاح گرم چه مجازاتی دارد ؟

مجازات حمل انواع سلاح گرم (اسلحه خودکار- نیمه خودکار، سلاح کمری ، انواع کلت و اسلحه شکاری ) در قانون با وکیل فرنیان فر : حمل سلاح گرم از منظر قوانین ایران جرم تلقی می شود. و با توجه به ارتباط مستقیمی که با نظم و امنیت عمومی جامعه دارد، بسیار حائز اهمیت است. حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از مهم ترین مسائلیست که همواره مورد توجه قانون و حکومت قرار دارد. در این میان مواردی مانند حمل سلاح گرم با توجه به آثار و تبعات منفی که در بر دارد. با مجازات های کیفری همراه بوده و برخورد قانونی لازم با آن صورت می پذیرد. در ادامه با ما همراه باشید.

سلاح گرم به چه معناست؟

سلاح دایره ی تعریف وسیعی را در بر می گیرد که در یک دسته بندی کلی به دو نوع سلاح سرد و سلاح گرم تقسیم می شود. سلاح گرم به سلاح و مهماتی اشاره می کند که استفاده از آنها توام با حرارت، صدا و شعله می باشد. بدیهی است در اثر استفاده و اصابت شلیک سلاح گرم منجر به جراحات و صدمات متعددی نظیر خونریزی، نقص عضو و حتی مرگ اشخاص گردد.

در مقابل سلاح سرد به مواردی نظیر سرنیزه، چاقو و شمشیر اشاره دارد که بیشتر در برخوردهای تن به تن مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است که سلاح گرم نسبت به سلاح سرد خطرناک تر است و وحشت بیشتری را به همراه دارد. چرا که مقابله با آن چندان آسان نیست و در صورتی که مجرمین از این طریق اقدام به ارتکاب جرم نمایند. مانند: سرقت مسلحانه از طلافروشی با مجازات های شدید تری همراه خواهد بود چرا که امکان خسارت های جانی بیشتری وجود دارد.

مجازات حمل سلاح گرم در قانون

استفاده از سلاح گرم به جز در مواردی که با مجوز های قانونی همراه باشد جرم تلقی می شود و به هیچ وجه مجاز نیست. حمل سلاح گرم و استفاده از آن می تواند نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم زند و مشکلات بسیار زیادی ایجاد نماید.

به طوری که قانونگذار ایران استفاده از سلاح گرم را در مواردی که به قصد برهم زدن امنیت عمومی جامعه باشد در حکم محاربه شناخته و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته است.باید متذکر شویم که حمل سلاح شکاری نیز همانند سلاح گرم بدون اخذ مجوز قانونی مربوطه ممنوع می باشد.

طبیعیست که استفاده از سلاح گرم و به کار بردن آن می تواند مجرمین را در دستیابی به اهداف و مقاصد مجرمانه کمک نماید. از این رو حمل سلاح گرم و ارتکاب جرم به وسیله ی آن مجازات های مربوطه را  سنگین تر می کند.

مجازات حمل سلاح سرد و گرم

با توجه به ماده ی ۶ قانون مجازات اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰، هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

 • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
 • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
 • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
 • ت ـ سلاح گرم نیمه‌ سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

لازم به ذکر است که برای حمل سلاح گرم در ایران بایستی پروانه ی حمل سلاح را از نهاد های مربوطه اخذ کنید. در صورت انقضا مدت زمان پروانه، سه ماه فرصت در نظر گرفته شده تا برای تمدید آن اقدام نمایید. در غیر این صورت حمل سلاح مذکور غیرقانونی خواهد بود و مجازات آن جزای نقدی می باشد.

ارائه مشاوره حقوقی + پیگیری پرونده

حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از مهم ترین مواردیست که قانونگذار ایران توجه تام به آن داشته است، به طوری که انعکاس آن را در بسیاری از قوانین نظام حقوقی ایران به وضوح می توان مشاهده نمود.

حمل سلاح گرم بدون مجوز قانونی به سبب خطرات و آسیب هایی که برای نظم و امنیت عمومی جامعه دارد، از دیدگاه قوانین کیفری ایران جرم تلقی می شود. و با مرتکبین آن برخوردهای قانونی نظیر حبس و مجازات های نقدی صورت می پذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مساحقه چیست ؟ (مجازات و روش های اثبات)

مساحقه از نظر حقوقی به همجنس بازی زنان اشاره دارد که با توجه به قوانین شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران جرم محسوب می شود. رابطه ی جنسی بین دو زن از نظر قانون مجازات اسلامی ایران مشمول حد است. در این میان فاعل یا مفعول بودن مرتکبین تأثیری در جرم و میزان مجازات آنها ندارد. به طور کلی همجنسگرایی زنان به عنوان نوعی انحراف جنسی شناخته شده است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مساحقه به چه معناست؟

مساحقه برگرفته از واژه ی سحق  به معنی مالیدن، نرم کردن، کوبیدن و له کردن است. این اصطلاحیست که برای همجنسبازی زنان در نظر گرفته شده. به این معنا که دو زن آلت جنسی خود را بر روی یکدیگر قرار داده و یا از هر طریقی به عمل جنسی بپردازند. موضعی که در قوانین اسلامی و قوانین ایران علیه چنین جرایمی اتخاذ شده بسیار تند و نابخشودنی است. ریشه ی جرم و مجازات آن در شرع پیش بینی شده  و جزء جرایم مشمول حد شناخته می شود.

مساحقه چیست

ارکان جرم مساحقه بدین شرح است:

عنصر قانونی

ماده ی ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان مستندات قانونی جرم مساحقه برشمرد. با توجه به این ماده مساحقه به معنای همجنسبازی زنان از طریق آلت جنسی خود می باشد.

عنصر مادی

در رابطه با عنصر مادی جرم مساحقه بایستی شرایط متفاوتی را در نظر گرفت. ممکن است این عمل از طریق قرار دادن آلت جنسی دو زن بر روی یکدیگر تحقق یابد. حالت دیگر آن زمانی متصور است که دو زن از طریق انگشت و یا وسایل دیگری به این عمل مبادرت نمایند. در هر صورت تحقق عمل شرط لازم برای ارتکاب جرم به شمار می رود.

عنصر معنوی

سوءنیت مرتکبین و آگاهی از جرم بودن آن شرط مهمیست که در رابطه با تحقق عنصر معنوی جرم مساحقه می توان در نظر گرفت. همانند سایر جرایم تحقق و احراز سوءنیت عام و خاص از سوی مرتکبین ضروریست. چنانچه یکی از طرفین جرم و یا هردو طرف آن اقرار نمایند که از حرام بودن و یا جرم بودن مساحقه اطلاعی نداشته ، عنصر معنوی جرم محقق نمی شود. بنابراین در شرایط خاصی مجازات مرتکبین ساقط می شود و ادعای آنها پذیرفته خواهد شد.

مجازات مساحقه در قانون

با توجه به احکام اسلامی و ماده ی ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم مساحقه ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است. چنانچه جرم مساحقه برای سه بار تکرار شود هر بار ۱۰۰ ضربه شلاق بر فرد جاری می گردد.در صورتی که مساحقه چهار بار تکرار شود، مجازات اعدام برای فرد مرتکب در نظر گرفته می شود.

نکته : اگر یکی از طرفین عمل مساحقه فرد نابالغ و یا دیوانه باشد و یا عاقل و مختار نباشد، حدی بر او جاری نمی گردد و فقط برای طرف مقابل اجرا می شود. به عبارت دیگر اکراه در عمل مجازات مفعول را ساقط می نماید.

نحوه ی اثبات مساحقه

مساحقه جزء جرایم مشمول حد به حساب می آید و همانند سایر جرایم حدی مجازات آن مشخص است. به طور کلی حساسیت چنین جرایمی بسیار بالاست و می تواند افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کند. از سوی دیگر آبرو و اعتبار افراد در معرض خطرات جبران ناپذیری قرار می گیرد. به همین دلیل قانونگذار در رابطه با چنین جرایمی محتاطانه عمل کرده و نحوه ی اثبات آن را منوط به احراز شرط زیر قرار داده است:

اقرار

اقرار را می توان به عنوان مهم ترین روش اثبات برای مساحقه در نظر گرفت. ۴ بار اقرار مرتکب جهت اثبات جرم مساحقه ضروریست. اقرار به معنای اخبار و بیان واقعیت به ضرر خود می باشد. به عبارت دیگر مترادف آن را می توان اعتراف در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که اقرار بایستی آگاهانه، آزادانه، مبتنی بر قصد و اراده ی شخص و همچنین با اختیار او صورت پذیرفته باشد. اقرار و اعترافی که بر اثر شکنجه از فرد اخذ شود، هرگز وجاهت قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست.

شهادت شهود 

برای اثبات جرم مساحقه ضروریست که ۴ شاهد مرد وجود داشته باشد. همچنین می توان از ۳ شاهد مرد و ۲ شاهد زن استفاده نمود. در نظر داشته باشید که ضروریست شاهدین بدون اتلاف وقت اضافی و به صورت متوالی شهادت دهند.

نکته : چنانچه فرد مرتکب قبل از اثبات جرم توبه کرده و ندامت و پشیمانی او نزد قاضی دادگاه محرز شود، مجازات حد از وی ساقط می گردد. هرچند ممکن است به تناسب جرم و با توجه به اوضاع و احوال پرونده مجازات های تعزیری برای مرتکب یا مرتکبین تعیین گردد.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

مساحقه و به طور کلی تمامی جرایم منافی عفت دارای آثار و تبعات متعددی هستند که از ابعاد مختلفی می توان به آن پرداخت. بعد اخلاقی آن جامعه را به شدت جریحه دار می کند و بعد حقوقی آن مساحقه را در ردیف جرایم حدی قرار داده است. این بدین معناست که با جرمی معمولی مواجه نیستیم و در صورت اثبات آن هیچ راهی برای بخشش یا تخفیف مجازات وجود ندارد و حد آن جاری خواهد شد.به همین جهت مشاوره  قبل از هر گونه اقدامی لازم است.برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر در ارتباط باشید.

 

برای اعاده حیثیت چگونه شکایت کنیم ؟

اعاده حیثیت چیست ؟ نحوه شکایت و پیگیری با وکیل فرنیان فر : این امر به شرایطی اشاره می کند که آبرو و حیثیت شخصی به دنبال تهمت، افترا و یا ادعای دروغین از سمت شخص دیگری خدشه دار شده است.

حیثیت، شرف، اعتبار و آبروی اجتماعی افراد بسیار ارزشمند است و قانون برای آن اهمیت بسیار زیادی قائل است. از این رو هرگونه امری که موجب از بین رفتن و یا صدمه به آبرو و اعتبار شهروندان گردد از نظر قانونی قابل رسیدگی می باشد.

بر اساس قانون شرایط و موارد زیادی وجود دارد که می تواند اسباب قانونی اعاده حیثیت افراد را به وجود بیاورد. به نظر شما اعاده حیثیت افراد از چه طریقی امکانپذیر می باشد؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اعاده حیثیت به چه معناست؟

تصور کنید فردی بدون داشتن ادله و مدارک قانونی کافی از شما شکایت کرده و بدین ترتیب شما ملزم به حضور در دادگاه و مراجع قضایی شده اید. همانطور که می دانید چنین حضوری می تواند اعتبار و آبروی افراد را  خدشه دار سازد.

در چنین شرایطی قانون این امکان را برای شهروندان در نظر گرفته که از طریق اعاده حیثیت یا اعاده شرف بتوانند آسیب وارده به موقعیت اجتماعی خود را ترمیم نمایند.

 

اعاده حیثیت چیست

 

شکایت های قانونی به خصوص در شرایطی که بی پایه و اساس باشند و به دنبال آن حکم برائت و بی گناهی صادر گردد، می تواند آثار و تبعات متعددی برای افراد به همراه داشته باشد.

در چنین مواقعی نگاه جامعه به این افراد تا حدی تغییر می کند و ممکن است از نظر موقعیت کاری و اجتماعی با مشکلات و موانعی مواجه شوند.

موضوعی که همواره برای شهروندان جامعه حائز اهمیت است و می تواند با خسارت های مادی و معنوی بسیار زیادی همراه باشد. اعاده حیثیت راهکاریست که از نظر قانونی می تواند تا حد زیادی در جهت جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از شکایت مؤثر باشد.

شرایط ایجاد

اعاده حیثیت غالبا به دنبال اتهام ناروا و بی پایه و اساس، تهمت و افترا صورت می پذیرد. از نظر قانونی برای تحقق چنین امری بایستی شرایط زیر را در نظر داشت:

 • غیرواقعی بودن و بی پایه و اساس بودن اتهام و یا افترا
 • انتساب اتهام به شخص مشخص
 • عدم موفقیت در اثبات

اتهاماتی که متوجه افراد می گردد لزوما در غالب شکایت کیفری نیست. گاه ممکن است افترا و یا اتهامات از طریق سخنرانی، جراید، مجلات، رسانه هایی مانند: رادیو و تلویزیون، اوراق چاپی و کتاب منتشر شود و عموم جامعه از آن مطلع گردند. چنین امری در صورتی که بی اساس و به شکل تهمت باشد می تواند ضرر ها و خسارات جبران ناپذیری به حیثیت و آبروی افراد وارد کند.

قانون با پیش بینی چنین شرایطی مسأله ی اعاده حیثیت را در نظر گرفته که از طریق آن می توان اقدامات قانونی لازم را در این جهت انجام داد.

نکته: در فرضی که با طرح شکایت و ارائه ادله و مدارک کافی جرم مذکور از سوی شخص به اثبات رسید و شخص از طریق دادگاه مجرم و گناهکار شناخته شد، در صورت علنی شدن و رسانه ای شدن موضوع، امکان اعاده حیثیت وجود ندارد و تمامی مجرمین و گناهکاران بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت آنها از نظر قانون و دادگاه یکسان هستند و تفاوتی از این نظر میان آنها وجود ندارد.

مجازات قانونی اعاده حیثیت

وکیل کیفری : میزان ضرر و خسارت مادی و معنوی به شخص آسیب دیده موضوعیست که نمی توان برای آن میزان و عنوان دقیق و مشخصی در نظر گرفت و در هر مورد متفاوت است. از این رو تعیین دقیق چنین امری بر عهده ی دادگاه رسیدگی کننده قرار دارد.

یا توجه به شرایط و میزان و درجه ی هتک حرمت و حیثیت افراد میزان مجازات های قانونی در نظر گرفته شده نیز متفاوت و مختلف است. در پاره ای شرایط نیز ممکن است در کنار مجازات اصلی شاهد مجازات های تبعی و برخی محرومیت های اجتماعی باشیم.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

قانون بینشی وسیع و ژرفی نسبت به جمیع مسائل دارد و از ابعاد گوناگونی به آن نگریسته است. اشتباهات قضایی، قصور و بی دقتی قضات، افترا، تهمت و اتهامات ناروا از مواردیست که در سیستم قضایی همواره با آن مواجهیم. به خوبی می دانید که چنین شرایطی می تواند به حیثیت و آبروی افراد لطمه وارد کند و راهکاری که قانون برای آن ارائه داده است اعاده حیثیت می باشد.

اعاده حیثیت موضوعیست که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده. در نظر داشته باشید که اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد و خواهان بایستی تقاضای تعقیب کیفری را از طریق دادسرا مطرح کند.

برای طرح اعاده حیثیت مدت زمان مشخص و محدودی وجود ندارد، اما برای صدور رای مقتضی در این زمینه بهتر است که در همان ابتدای امر که رای برائت صادر گردید برای طرح این موضوع اقدام نمود.

دفاع مشروع چیست ؟ + ۵ شرط اساسی

دفاع مشروع نوعی حق قانونی است که به موجب آن می توان در شرایط بحرانی که خطری حتمی و قریب الوقوع جان ،مال و ناموس افراد را تهدید می کند، اقداماتی خاصی را انجام داد. نکته ی قابل توجهی که در این زمینه به چشم می خورد، ماهیت این اقدامات است که در حالت عادی جرم محسوب می شوند و با مجازات های قانونی همراه هستند. در حقیقت دفاع مشروع مرزیست که جرم بودن و یا جرم نبودن این اقدامات را مشخص می نماید.

در نظر داشته باشید که ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی افراد در هیچ شرایطی مجاز نیست و دامنه استثنای قانون در این راستا محدود می باشد و ناظر به شرایط بسیار خاصی است. به نظر شما دفاع مشروع در چه شرایطی می تواند مجاز و قانونی به حساب آید؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

دفاع مشروع به چه معناست؟

از نظر لغوی دفاع به معنای دور کردن آسیب و صدمه در شرایط رویارویی با بحران و خطر توسط به کارگیری زور و قدرت و یا از طریق وسایل مختلف است. واژه ی مشروع برگرفته از شرع می باشد و به این نوع از دفاع حالت شرعی و قانونی می بخشد. با چنین وصفی دفاع مشروع نوعی دفاع قانونی و شرعی به حساب می آید که مباح و جایز است.

دفاع مشروع چیست

تصور کنید شخصی در تاریکی شب و در کوچه ای خلوت در حال تردد است که دزدی با چاقو به او حمله ور می شود و قصد دزدی و یا صدمه رساندن به این فرد را دارد. در نظر داشته باشید که حتی بیم تجاوز نیز وجود دارد. در این صورت چنانچه فرد با این دزد مقابله کند و در جهت دفاع از خود او را بکشد یا زخمی نماید، این عمل مصداقی از دفاع مشروع به حساب می آید و در چنین شرایطی هیچ مجازاتی متوجه فرد نخواهد بود. مواد ۱۵۶ الی ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیانگر عناصر قانونی دفاع مشروع می باشد.

انواع دفـاع مشـروع

در رابطه با دفاع مشروع موضوعات مختلفی مطرح است که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دفاع از جان (دفاع از نفس)
 • دفاع از ناموس
 • دفاع از مال
 • دفاع از آزادی تن که از مصادیق آن می توان به گروگانگیری افراد اشاره نمود.

شرایط دفاع مشروع

با توجه به حساسیت بسیار بالای موضوع و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی افراد از این قضیه، قانون پاره ای شرایط خاص را برای دفاع مشروع در نظر گرفته است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

 1. در صورت عدم ارتکاب جرم، بیم تجاوز و خطراتی مانند مرگ شخص را تهدید کند.
 2. بین خطر و عمل ارتکابی از سوی شخص بایستی رابطه ای معقول و منطقی وجود داشته باشد، به طوری که جز ارتکاب آن عمل هیچ راه حلی دیگری وجود نداشته باشد.
 3. زمان و شرایط لازم و کافی برای دسترسی به قوای دولتی و پلیس وجود ندارد.
 4. خطر تجاوز و یا مرگ به صورت قریب الوقوع و حتمی فرد را تهدید می کند. به عبارت دیگر غیرقابل دفع بودن خطر یا تجاوز نمایان است.
 5. خطر تجاوز و یا حمله در اثر تحریک و یا تجاوز خود فرد به وجود نیامده باشد. برای مثال: اگر فردی دیگری را به هر شکلی تحریک کند که به سمت او حمله ور شود، نمی تواند از خود دفاع مشروع کند و در چنین شرایطی هرگونه قتل و ضرب و جرح موجب مسئولیت کیفری خواهد شد.

دفاع مشروع از شخص دیگر

دفاع مشروع از دیگری یا قتل در مقام دفاع از دیگری موضوعی بسیار خاص است که از دید قانون پنهان نمانده. تصور کنید فرزندتان و یا یک شخص غریبه در شرایطی قرار بگیرد که احتمال تجاوز و یا خطر مرگ او پیش چشمان شما وجود دارد. در چنین شرایطی هر اقدامی که برای نجات این افراد لازم باشد قطعا انجام می دهید. قانونگذار ایران چنین امری را به عنوان یکی از مصادیق دفاع مشروع می شناسد، ولی برای تحقق و اثبات آن پاره ای شرایط مهم زیر را در نظر گرفته است:

 • فرد دفاع شونده یکی از نزدیکان و بستگان فرد دفاع کننده باشد.
 • فردی که در معرض تجاوز و یا آسیب قرار گرفته است، به هیچ وجه نتواند از خود دفاع کند.
 • فردی برای دفاع از خود نیاز به کمک دارد و در این راستا از دیگری تقاضای کمک می کند.
 • مسئولیت دفاع از فرد دفاع شونده بر عهده ی فرد دفاع کننده قرار دارد.
 • فردی در شرایط بحرانی قرار بگیرد که نمی تواند درخواست کمک نماید، ولی اوضاع و قرائن به صورتی است که بایستی به او کمک کرد و از او دفاع نمود.

 در شرایطی که مطرح کردیم نکات مهم زیادی به چشم می خورد. توجه به این نکات حائز اهمیت فراوان است چرا که در صورت عدم اطلاع از این موارد احتمال این که شما مرتکب جرمی شوید وجود دارد که به هیچ وجه قابل جبران نیست و مسئولیت کیفری جرم مستقیما متوجه شما خواهد بود.

پیگیری پرونده و ارائه انجام مشاوره حقوقی

قانون ابزاریست که بسیاری از شرایط پیچیده و خاص را پیش بینی نموده و چنانچه استثنایی در نظر گرفته است، قطعا در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد می باشد. دفاع مشروع یکی از راهکارهاییست که از دیرباز پابه پای خلقت انسان وجود داشته و در جهت حفظ عرض و ناموس فرد از خطرهای قریب الوقوع و حتمی به کار گرفته می شود. امری که در حال حاضر نیز متداول است و موارد متعددی از آن را شاهد بوده ایم.

نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد نحوه ی اثبات دفاع مشروع در دادگاه می باشد که تجلی گر هنر وکالت است. حضور وکیل متخصص کیفری می تواند بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم بزند و روند دادرسی آن را تسریع بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با  فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

قاعده فراغ دادرس + ۷ نکته کلیدی

قاعده فراغ دادرس یادگاری از دوران باستان است که امروزه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به چشم می خورد. عقل و عدالت حکم می کند که پس از تصمیم و رأی نهایی قاضی پرونده، امکان تغییر آن حکم وجود نداشته باشد. این ساده ترین تعریفیست که از قاعده فراغ دادرس می توان بیان نمود.

باید خاطرنشان کرد که قاعده فراغ دادرس هیچ تضادی با موضوع اعتراض و واخواهی ندارد و قانونگذار ترتیبات قانونی تمامی این موارد را به تفصیل بیان کرده است. به نظر شما آیا قاعده فراغ دادرس همسو با عدالت است؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قاعده فراغ دادرس

ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی سابق به یکی از مهم ترین قاعده های حقوقی اشاره می کند که سالهاست در عرصه ی وکالت و قضاوت مورد استناد قرار می گیرد. بر اساس این ماده : قاضي پس از امضای رای، حق تغيير آن را ندارد. در نظام حقوقی ایران این ماده تحت عنوان قاعده فراغ دادرس شناخته می شود.

 

مهم ترین نکته ای که در این ماده به چشم می خورد، صدور احکام دقیق و منطبق با قانون است. قضاوت امری با حساسیت های بسیار بالاست و موارد فراوانی در آن تأثیرگذار است. گاه صدور حکم اشتباه مانند: اعدام یا حبس ابد می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد. از این رو لازم بود ساز و کاری تعبیه شود که بر اساس آن دقت قاضی در انشای حکم افزایش یافته و در صدور آرای خود حساسیت بیشتری نشان دهد.

از سوی دیگر قضات دادگاه ها همواره در معرض انواع فشار ها و تهدید های متعدد از سوی اصحاب دعوی هستند. چنین قاعده ای مانند: یک اهرم قانونی عمل می کند و امکان تغییر احکام دادگاه را از میان می برد. به عقیده ی علمای حقوق، قاعده فراغ دادرس هم در راستای اجرای عدالت عمل می کند و هم در جلوگیری از تغییر آرا و تضییع حقوق اصحاب پرونده می تواند بسیار مؤثر واقع شود.

قاعده فراغ دادرس

۷ نکته مهم در رابطه با قاعده فراغ دارس

 1. امکان تغییر رأی دادگاه به دنبال توافق و تراضی اصحاب دعوی به هیچ وجه وجود ندارد.
 2. اشتباه و خطا در انشای رأی امری ممکن و طبیعی است که از سوی قانون گذار پیش بینی شده. بنابراین در صورتی که رأی دادگاه با ابهامات و یا اشتباهاتی همراه باشد ،تصحیح رأی از نظر قانونی امکانپذیر است.
 3. واخواهی از حکم موضوعیست که در رابطه با محکوم علیه غایب و برای احکام غیابی در نظر گرفته شده . بنابراین در صورتی که رأی از نوع غیابی صادر گردد، امکان واخواهی از آن وجود دارد و چنین امری به هیچ وجه ناقض قاعده فراغ دادرس نیست.
 4. در صورتی که ادله، مدارک و یا مستندات جدیدی در رابطه با پرونده به دادگاه ارائه شود که پرده از حقیقت برداشته و ثابت کند که حکم نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، بر اساس ترتیبات قانونی عمل می شود و رسیدگی به پرونده مجددا آغاز خواهد شد.
 5. حق اعتراض به حکم از سوی اشخاص ثالث و اصحاب دعوی همواره امری پابرجاست و مطابق قانون اجرا می گردد.
 6. در صورتی که به رأی دادگاه اشکالاتی وارد باشد و این امر از سوی مقامات بالاتر احراز گردد، رأی صادره قابل نقض و یا اصلاح خواهد بود.
 7. قاعده فراغ دادرس می تواند از محاکمه ی مجدد جلوگیری نماید.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

مهم ترین مرحله در جریان دادرسی هر پرونده، صدور رأی است. اما موضوعی که در این میان مهم به شمار می رود، پایداری و ثبات دادنامه صادره است. به گونه ای که هیچ فشار و تهدیدی از جانب سایر افراد نتواند رأی را تغییر دهد. در غیر این صورت شاهد تضییع حقوق افراد و نقض فاحش عدالت خواهیم بود.

قانون یک مرجع و حامی بزرگ است که بهترین ساز و کار ها را برای اجرای عدالت پیش بینی نموده. اینکه در عمل تا چه میزان شاهد برقراری عدالت باشیم، به هنر وکالت باز می گردد. انتخاب یک وکیل توانمند و با تجربه  مسیر دادرسی پرونده ی شما را به سمت و سویی درست هدایت و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان  رقم می زند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

تجاوز به عنف چیست ؟ مجازات و نحوه شکایت

تجاوز به عنف نوعی رابطه ی جنسی توأم با زور، اجبار و تهدید است که بدون رضایت قربانی صورت می پذیرد. جرایم جنسی از این دست در رده ی خشونت آمیز ترین جرایم کیفری قرار دارند و در بیشتر نظام های حقوقی دنیا مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده.

موضوع تجاوز به عنف از دیرباز وجود در همه جوامع مطرح بوده و در طول تاریخ مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته بر اساس قوانین کیفری ایران، مجازات اعدام در انتظار مرتکبین جرم تجاوز می باشد. به نظر شما علی رغم حمایت های قانونی موجود چرا بسیاری از قربانیان سکوت می کنند؟ آیا از نحوه ی شکایت تجاوز به عنف اطلاعی دارید؟ در ادامه با وکیل تجاوز به عنف همراه باشید.

تعریف تجاوز به عنف

واژه ی عنف در لغت به معنای توسل به زور و خشونت است. جرم تجاوز به عنف به معنی برقراری رابطه ی جنسی با فردی بدون کسب رضایت و اجازه از سمت او می باشد. البته چنین امری به معنای این نیست که رضایت در برقراری رابطه ی جنسی از بار جرم بودن آن بکاهد. در چنین شرایطی اگر عدم محرمیت طرفین احراز گردد، با جرم زنا مواجه خواهیم بود که موضوعی جداگانه است و مجازاتی متفاوت برای آن در نظر گرفته شده .

تجاوز به عنف چیست

 

جرم تجاوز به عنف می تواند دایره ی وسیعی از جرایم را در بر گیرد:

انواع کودک آزاری، زنای با محارم به صورت اجباری و توأم با تهدید، انواع خشونت های جنسی و آزار و اذیت جنسی، برقراری رابطه ی جنسی تؤام با زور و تهدید ( زنای به عنف )و …  بیشتر قربانیان تجاوز به عنف زنان، دختران و کودکان هستند، اما ارتکاب جرم تجاوز برای پسران و مردان نیز محقق می شود(لواط).

مجازات تجاوز به عنف

از منظر قوانین ایران و با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال و جرایم منافی عفت ممنوع اعلام گردیده است و پرسش از هیچ فردی در این زمینه مجاز نیست. با چنین وصفی برای پیگیری و اثبات چنین جرایمی به شاکی خصوصی نیاز است. در غیر این صورت به هیچ وجه نمی توان چنین مسائلی را در مراجع قضایی مطرح نمود و یا پرونده ای برای آن تشکیل داد. مگر اینکه موضوع با حق الناس و یا حق الله مرتبط باشد که تحت شرایط بسیار خاص و محدودی قابل اجراست.

اقرار متهم برای ۴ مرتبه، شهادت ۴ مرد عادل و علم قاضی دادگاه از مهم ترین مواردیست که به اثبات جرم تجاوز به عنف در دادگاه کمک می کند. در صورتی که رضایت قربانی به هر نحو احراز گردد و یا قرائنی دال بر این موضوع وجود داشته باشد، دیگر عمل مجرمانه تجاوز به عنف نیست و با جرم زنا و یا رابطه ی نامشروع مواجه خواهیم بود.

قانونگذار ایران با توجه به درجه ی خشونت آمیز بودن جرم، مجازات اعدام را برای مرتکبین تجاوز به عنف در نظر گرفته است. با عنایت به بند ت ماده ی ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنای به عنف یا هرگونه اکراه موجب اعدام زانی می گردد. این مجازات برای تمامی مصادیق تجاوز به عنف به شرط اثبات اعمال خواهد شد.

مسأله ای که در این میان حائز اهمیت است، توجه به حقوق قربانی می باشد. به خصوص در شرایطی که یک دختر باکره مورد تجاوز قرار گرفته و بکارت خود را از دست داده . در چنین شرایطی قانون مقرر نموده که مجرم قبل از اعدام بایستی مهر المثل و ارش البکاره ی قربانی را به صورت تمام و کمال پرداخت نماید. برای زنانی که باکره نیستند، فقط پرداخت مهر المثل ضروری می باشد. در نهایت پس از پرداخت این موارد، مجازات اعدام مجرم اجرا می گردد.

شکایت از تجاوز به عنف

تجاوز به عنف جزء جرایم کیفری دسته بندی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد. شرح کامل ماوقع در متن شکوائیه ضروریست و ذکر هرگونه نکته ای حائز اهمیت است و می تواند به قاضی دادگاه در تشخیص بهتر موضوع کمک کند. در صورتی که قربانی تجاوز به عنف شده و یا با چنین شخصی را می شناسید، بهتر است سریعا به نزدیک ترین کلانتری محل و پزشکی قانونی مراجعه نمایید.

بیشتر آثار تجاوز و رابطه ی جنسی برای چند ساعت اولیه پس از وقوع جرم در بدن قربانی مشهود است. دوش گرفتن و دستشویی رفتن از مواردیست که می تواند باعث از بین رفتن این آثار شود. بنابراین بهتر است قربانیان موارد فوق را رعایت نمایند.

در مرحله ی بعدی، قربانیان بایستی حدالمقدور تمامی لباس های خود را پس از تجاور به عنف در یک کیسه ی نایلونی قرار داده و برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی تحویل دهند.مو، ناخن، خون و همچنین مایع منی مجرم از مواردیست که ممکن است بر روی بدن قربانی و لباس های او باقی مانده باشد که برای اثبات جرم و شناسایی مجرم بسیار مؤثر خواهد بود.

انجام مشاوره حقوقی و طرح شکایت

اثبات جرایمی نظیر تجاوز به عنف همواره جزء دشوارترین چالش های حقوقی به شمار می رود. از سوی دیگر چنین جرایمی با آبرو و حیثیت اصحاب دعوی ارتباط مستقیمی دارد و بسیاری از قربانیان از بازگو کردن آن واهمه دارند. مجازات اعدام مجرمین نیز عامل دیگریست که رسیدگی به چنین پرونده هایی را با حساسیت های بسیار زیادی مواجه می سازد.

در این شرایط  چه در مقام قربانی باشید و چه در جایگاه متهم، حضور وکیل متخصص و باتجربه در زمینه ی جرایم کیفری می تواند در صدور احکام مقتضی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بسیار مؤثر باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مهدور الدم کیست؟ (مطلق – نسبی)

مهدور الدم باوریست که بر اساس آن خون یک شخص هدر رفته و باطل تلقی می گردد و تحت سیطره و حمایت قانون قرار نمی گیرد. به طور کلی هر گاه شخصی مورد ضرب و جرح قرار بگیرد و یا به قتل برسد با توجه به احکام شریعت اسلامی و قانون مجازات اسلامی کیفر هایی نظیر دیه و قصاص برای فرد مجرم در نظر گرفته شده است. بنابراین مهدور الدم بودن یک استثنای قانونی است که مختص موارد محدودی می باشد.

معروف ترین پرونده ای که در سال های اخیر در رابطه با موضوع مهدور الدم تشکیل شده است، پرونده ی قتل های منتسب به سعید حنایی در شهر مشهد می باشد. مردی که در انتها به حکم اعدام محکوم شد و بار دیگر موضوع مهدور الدم بودن را به چالش کشید. به نظر شما چه دلایلی برای این استثنا وجود دارد و چه فلسفه ای پشت آن پنهان شده است؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مهدور الدم به چه معناست؟

مهدور الدم اصطلاحیست که ریشه ی آن را بایستی در فقه اسلامی جستجو کرد. از نظر حقوقی و فقهی مهدور الدم بودن به شرایطی اشاره می کند که خون یک فرد هدر و بی ارزش تلقی می شود و تحت حمایت قانونگذار قرار نمی گیرد. با چنین وصفی در صورت قتل آن شخص و یا ضرب و جرح او مجازات متوجه فرد قاتل یا ضارب نخواهد بود.

مهدور الدم

عده ای معتقدند که قتل فرد مهدور الدم واجب است. این افراد بر این باورند که برخی عوامل و موارد موجهه جرم وجود دارد که که می تواند وصف مجرمانه ی عمل را از بین ببرد تا جایی که به آن قداست می بخشد و به یک واجب شرعی تبدیل می گردد. مانند فتوای قتل سلمان رشدی.

وکیل کیفری : از آنجایی که موضوع مهدور الدم بودن افراد بسیار حساس و واکنش برانگیز است و می تواند موجبات هرگونه سوءاستفاده ای را فراهم آورد، قانونگذار ایران در تصویب آن محافظه کارانه و دقیق عمل نموده. به همین دلیل ممکن است تفاوت هایی با قوانین شرعی و احکام اسلامی مرتبط با مهدور الدم بودم افراد به چشم بخورد.

با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فردی که مرتکب قتل مهدور الدم شده است، بایستی در دادگاه ادعای خود را ثابت نماید. در غیر این صورت مجازاتی نظیر قصاص در انتظار او خواهد بود. علاوه بر این در صورتی که مهدور الدم بودن مجنی علیه را ثابت کند، علی رغم حذف مجازات اعدام و قصاص مجازات تعزیری جرم کماکان پابرجاست. زیرا جنبه ی عمومی جرم غیر قابل انکار است و از این جهت قابل تعزیر می باشد.

مهدور الدم بودن شامل چه مواردی می باشد؟

قانون دایره ی خاصی از موارد را به عنوان مهدور الدم در نظر گرفته که به شرح زیر می باشد:

مهدور الدم مطلق

مهدور الدم مطلق به شرایطی اشاره می کند که فردی از دیدگاه تمامی افراد یک جامعه و یا یک گروه خاص مهدور الدم تلقی شود و قتل او واجب است. چنین موضوعی مختص به مواردی نظیر سب النبی و یا افرادیست که به طور آشکار و علنی علیه مقدسات اسلامی توهین می کنند و اذهان عمومی را جریحه دار می نمایند. در چنین شرایطی عمدتا فتواهایی از سوی مراجع تقلید مبنی بر مهدور الدم بودن فرد صادر می گردد که بر اساس آن قتل شخص مهدور الدم جایز است. در واقع مجوز شرعی قتل فرد صادر می گردد.

مهدور الدم نسبی

مهدور الدم نسبی شامل افراد محدودتری می گردد و مختص مواردیست که فرد یا گروهی از نظر فرد و یا گروهی خاص مهدور الدم به حساب می آید. مسائل ناموسی و… که در فرقه های مذهبی و قومیتی به چشم می خورد از بارزترین موارد مهدور الدم نسبی به حساب می آیند.

قتل هایی که مهدور الدم نیستند، اما قصاص ندارند.

 • قتل توسط پدر یا جد پدری
 • قاتل مست و بی‌اختیار باشد یا قتل در حالت خواب و بیهوشی رخ دهد.
 • قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد.
 • قاتل دیوانه یا نابالغ غیرممیز باشد.
 • ارتکاب قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی

متاسفانه یک باور غلط در رابطه با ارتکاب قتل تحت هر یک از شرایط فوق وجود دارد که بر اساس آن مهدور الدم بودن مجنی علیه حتمیست. گمان و باور اشتباهی که در سال های اخیر موجب جنایت های زیادی در جامعه ی ما گردیده است. تمامی موارد بالا شامل قتل هاییست که بنا به دلایل متعددی مجازات اعدام برای آن حذف شده. اما این امر به واسطه ی گناهکار بودن مجنی علیه موجب صدور جواز ارتکاب قتل و جنایت نمی باشد.

مهدور الدم بودن تنها یک حالت از قتل است که فاقد مجازات اعدام است، با این تفاوت بزرگ که شخص مجنی علیه به واسطه ی انجام عملی غیراخلاقی مانند: زنا و یا توهین و فحاشی به پیامبر اسلام مستحق مرگ است. به عبارت دیگر با یک فرد گناهکار مواجه هستیم که قانون و شرع حمایت های خود را از آن شخص برداشته است و خون او مباح به حساب می آید. پس در نتیجه هر قتلی که فاقد مجازات اعدام برای قاتل باشد، لزوما به معنای مهدور الدم بودن فرد نیست.

نگاهی به مصادیق قانونی مهدور الدم

 1. برخی از جرائم مستوجب مجازات های نظیر حد یا قطع عضو  هستند. افرادی که مرتکب چنین جرائمی شوند از نظر قانونی مهدور الدم شناخته خواهند شد. اما این امر منوط بر این است که جنایت وارده بیشتر از مجازات قانونی جرم نباشد. در غیر این صورت دیه و قصاص متوجه فرد مرتکب خواهد بود.
 2. دسته ای از جرائم مستوجب حد وجود دارند که مجازات آنها مرگ است. در صورتی که فردی مرتکب این دسته از جرائم گردد، مهدور الدم به حساب می آید و می توان برای قتل او اقدام نمود.
 3. دفاع مشروع یکی از مهم ترین مصادیق مهدور الدم بودن به حساب می آید. شخصی که با چاقو و یا اسلحه تهدید شده و یا ناموس و جان و مال او در خطری جدیست می تواند تحت شرایط خاصی از خود دفاع کرده و حتی در صورت ارتکاب قتل قانون حامی اوست و مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده است.
 4. در فرضی که فردی در شرایطی قرار بگیرد که تجاوز به او حتمی و قریب الوقوع بوده و هیچ راهی برای فرار و مقابله ندارد، در صورت قتل فرد متجاوز مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی شود و مهدور الدم بودن مجنی علیه در این مورد قطعیست.
 5. شاید مهم ترین و شناخته شده ترین مصداق مهدور الدم بودن قاعده ی قتل در فراش باشد. هرگاه مردی زن خود را همراه با مردی بیگانه در بستر و در حال زنا مشاهده کند، اگر تحت شرایطی که قانون تعریف نموده اقدام به قتل هر دو نفر آنها نماید، مجازات اعدام و یا قصاص متوجه او نمی گردد.

البته این قاعده فقط مختص مردان می باشد و برعکس آن امکانپذیر نیست. به این معنا که اگر زنی همسر خود را همراه با زن دیگری در بستر و در حال زنا مشاهده نماید، حق کشتن هیچ یک از آنها را نخواهد داشت و در صورت ارتکاب قتل به مجازات قانونی آن محکوم می گردد.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

فراموش نکنیم که مهم ترین ساز و کار و هدف قانون اجرای عدالت است. بنابراین در مواجهه با شرایط استثنایی که قانون مجازات ها را برای پاره ای موارد خاص حذف کرده با یک شرایط محدود و خاص مواجهیم. چنین استثناهایی به هیچ وجه نباید زمینه ساز هرج و مرج و وقوع جنایت هایی باشد که در سال های اخیر به کررات شاهد آن بوده ایم.

به طور کلی در رابطه با موارد مهدور الدم بودن بایستی آگاهانه تر و محتاط تر تصمیم گرفت و از قوانین و مقررات مرتبط با آن کاملا آگاه بود. در غیر این صورت مجازات های قانونی برای فرد مرتکب اعمال خواهد شد و برچسب یک جنایت برای همیشه روی اسم فرد هک می شود. همان سرنوشت تلخی که برای سعید حنایی رقم خورد و سالیان سال جامعه ی ایران را در بهتی عظیم فرو برد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با  فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اقاله چیست؟ + ۷ شرط اساسی

تعریف و شرایط اقاله چیست؟ با وکیل فرنیان فر :  اقاله از نظر حقوقی به توافق طرفین مبنی بر فسخ و برهم زدن قراردادی گفته می شود که در گذشته میان آنها منعقد گردیده . با توجه به وجود عنصر توافق و رضایت دوجانبه به نظر می رسد که اقاله نوعی عقد است و  موجب از بین رفتن عقد اولیه می گردد و تمام یا قسمتی از آثار آن را از میان می برد.

رضایت و توافق افراد در قرارداد ها از دیدگاه قانون بسیار حائز اهمیت است. به طوری که در این راستا قانونگذار ساز و کار هایی پیش بینی نموده تا دایره ی اختیارات و توافقات دوجانبه ی افراد را هرچه بیشتر حمایت کند و تحت سیطره ی خود قرار دهد. اقاله یکی از این ساز و کار های قانونی است که می تواند دایره ی وسیعی از اختیارات را برای طرفین یک قرارداد ایجاد نماید. در ادامه با توضیحات وکیل حقوقی همراه باشید.

 اقاله به چه معناست؟

اقاله چیست؟

از نطر حقوقی اقاله به شرایطی اشاره می کند که طرفین یک عقد یا قرارداد با توافق و رضایت دوجانبه ی خویش برای فسخ و برهم زدن آن اقدام می نمایند. چنین امری از نظر قانونی امکانپذیر می باشد و شرط اصلی آن توافق و رضایت دوجانبه ی طرفین قرارداد است. درصورت تحقق اقاله تمامی آثار و تبعات حقوقی و همچنین تمامی تعهدات ناشی از قرارداد باطل می گردد و جنبه ی الزام آور و حقوقی آن از بین می رود.

در واقع اقاله ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به نظام حقوقی ایران راه یافته است. قبل از تراضی برای اقاله به موارد زیر توجه داشته باشید:

 • انعقاد عقد نخست به صورت صحیح و قانونی
 • لازم بودن عقد و یا قرارداد از سوی دو طرف و یا یک طرف آن
 • توافق و تراضی دوجانبه از سوی طرفین قرارداد یا عقد

۷ نکته ی مهم در رابطه با اقاله

 1. برای اقاله هرگونه لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید کافیست و نیازی به رعایت تشریفات قانونی خاصی نمی باشد. البته باید متذکر شد که چنین اختیاری در رابطه با عقد نکاح کمی متفاوت است و نیازمند تشریفات قانونی است که تحت عنوان طلاق توافقی شناخته می شود.
 2. بعد از انعقاد تمامی عقود و قرارداد ها طرفین می توانند برای اقاله و فسخ قرارداد یا عقد اقدام نمایند.
 3. برای اقاله محدودیتی از نظر قانونی وجود ندارد و طرفین قرارداد می توانند با تراضی یکدیگر تمام یک قرارداد و یا قسمتی از آن را اقاله نمایند.
 4. تلف و یا از بین رفتن موضوع اصلی قرارداد مانعی برای اقاله نیست و در چنین شرایطی می توان مثل یا قیمت مال تلف شده را مطالبه نمود.
 5. انفساخ قرارداد به شرایطی اشاره می کند که قرارداد یا عقد به واسطه ی عاملی خارج از اراده و خواست یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد موجب بر هم خوردن  آن می شود، مانند: عوامل قهری، حوادث طبیعی، جنون یکی از طرفین قرارداد و سایر موارد.
 6. اقاله با هدف و جهت نامشروع و غیرقانونی باطل است.
 7. در صورتی که قبل از اقاله اقداماتی از جانب خریدار صورت پذیرد که باعث افزایش ارزش و قیمت مال شود، پس از اقاله فروشنده موظف است که مابه التفاوت قیمت قبل و قیمت جدید را پرداخت نماید.

آیا اقاله همان حق فسخ است؟

از نظر قانون فسخ یک حق قانونی است که به موجب آن یکی از طرفین می تواند به صورت یک طرفه و بدون رضایت و توافق با طرف مقابل آن را اعمال نماید و برای برهم زدن قرارداد یا عقد اقدام نماید. همان امری که تحت عنوان خیارات قانونی شناخته می شود. به عبارت دیگر حق فسخ موضوعی دو جانبه نیست و نیازی به تراضی و توافق طرفین قرارداد یا عقد ندارد. قانونگذار ایران تمامی موارد حق فسخ و انحال قرارداد ها و شرایط اعمال آنها را به تفصیل بیان کرده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است  که در متن یک قرارداد می توان تمام یا قسمتی از خیارات قانونی را ساقط نمود.

اما همانطور که پیشتر نیز بیان کردیم اقاله موضوعیست که نیاز به تراضی و توافق طرفین قرارداد دارد و به صورت یک جانبه امکانپذیر نمی باشد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

تمام عقود و قرارداد ها در کنار لازم الاجرا بودن، نتیجه ی نوعی توافق و تراضی میان طرفین می باشند. از این رو هرگونه توافق و تراضی ثانویه در راستای همان عقد یا قرارداد نیز همانند قرارداد نخست قانونی و صحیح به حساب می آید. اقاله راهکاریست که می تواند به صورت رسمی و قانونی به قرارداد ها و تعهدات ناشی از آن پایان بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی و تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.