توقیف اموال برای مهریه + شرایط و قوانین

شرایط توقیف اموال برای مهریه : وقوع عقد نکاح آثار و تعهدات دوجانبه ای میان زوجین به وجود می آورد. این تعهدات دو جانبه از سوی قانونگذار لازم الاجرا شناخته شده اند. و از مهم ترین این تعهدات می توان به پرداخت مهریه اشاره نمود.به طور معمول مرد موظف است مهریه ی همسر خود را پرداخت نماید. اما در صورت امتناع از پرداخت آن قانون اهرم هایی را برای پرداخت مهریه در نظر گرفته است. توقیف اموال برای مهریه به عنوان یکی از این اهرم های قانونی شناخته می شود.

بر اساس حکم صریح قانون پس از عقد نکاح زن می تواند در هر زمانی بدون دلیل و توضیح قانونی خواستار مهریه ی خود گردد. برخلاف تصور بسیاری از افراد برای تقاضای مهریه لزومی به طلاق نیست. چنانچه زن می تواند علی رغم دریافت مهریه ی خود همچنان به زندگی مشترک ادامه دهد.

اما در رابطه با توقیف اموال برای مهریه معمولا خبری از صلح و سازش نیست و چنین امری می تواند پایانی بر زندگی مشترک تلقی گردد. به نظر شما نحوه ی توقیف اموال برای مهریه چگونه است و از کجا بایستی آغاز گردد؟ در ادامه با وکیل مهریه همراه باشید.

شرایط توقیف اموال برای مهریه

مهریه مالیست که به عنوان هدیه ی عقد نکاح از سوی مرد برای همسرش در نظر گرفته می شود. هدیه ای که به عنوان یک پشتوانه ی مالی برای زن نیز به حساب می آید. مهریه از مفاهیمی است که از شریعت اسلام برگرفته شده است. لذا بایستی توجه داشت که بر اساس قوانین فقه اسلامی مهریه باید واجد دو شرط اصلی مالیت داشتن و مشروعیت باشد.

در طول سالیان متمادی عرف و فرهنگ بر جامعه فرهنگ مهریه را سمت و سو بخشیده است. به طوری که مهریه می تواند از میان اموال غیرمنقول و یا منقول مانند سکه و پول انتخاب گردد. مهریه هایی که به صورت طلا و سکه انتخاب می شوند بایستی در نظر داشته باشید وصول مهریه و توقیف اموال با توجه به قیمت روز آنها محاسبه می گردد.

جهت دریافت و وصول مهریه زن می تواند همراخه با مدارک شناسایی و سند ازدواج خود به دفتر ازدواجی که عقد نکاح در آن به ثبت رسیده مراجعه نموده و درخواست مهریه ی خود را مطرح نماید. سپس با مراجعه به اجرای ثبت و تکمیل فرم مربوطه اجرای آن را از دایره ی اجرائیات ثبت خواستار گردد.

توقیف اموال برای مهریه

در عرض مدت زمان ده روز این اجرائیه به مرد ابلاغ می گردد و او موظف به پرداخت مهریه خواهد بود. اما در صورتی که مرد از پرداخت مهریه امتناع نماید از طریق مداخله ی قانونی می توان اقدام نمود. به همین منظور قانونگذار توقیف اموال برای مهریه را مطرح نموده است. روشی که زن می تواند از طریق توقیف قانونی اموال مرد مهریه ی خود را دریافت نماید.

برای توقیف اموال زن میبایست در وهله ی اول لیستی از اموال شوهر خود را به دایره ی اجرائیات ثبت معرفی نماید. در نظر داشته باشید که کلیه ی حساب های بانکی مرد و همچنین مطالبات او نیز قابل توقیف می باشد. همچنین سهام شرکت و  اموالی که زوج پس از عقد نکاح تا زمانی که تمام مبلغ مهریه را پرداخت نکرده ، به دست آورده است قابل توقیف خوهند بود.

اما در رابطه با اموال غیرقابل توقیف و مستثنیات دین امکان توقیف اموال وجود ندارد.

مستثنیات دین شامل چه مواردی می باشد؟

در ماده ی ۲۴ قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به مستثنیات دین اشاره شده است. این موارد به حکم قانون غیرقابل توقیف می باشند. این ماده به شرح زیر می باشد:

 • الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

 • ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

 • ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

 • د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

 • هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 • وـ تلفن مورد نیاز مدیون

 • زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱

چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد. مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد. یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

روند اجرایی توقیف اموال برای مهریه

اجرائیات ثبت با توجه به این لیست و از طریق استعلام های مربوطه عملیات توقیف اموال را آغاز می نماید. در صورتی که مرد هیچگونه اموالی نداشت و یا به نام او چیزی یافت نشد از طریق حبس و یا قسط بندی مهریه می توان عمل کرد.

تا قبل از سال ۹۹ جهت توقیف اموال برای مهریه متقاضیان می توانستند از طریق دادگاه اقدام نمایند. اما با صدور بخشنامه ای که در سال ۹۹ ابلاغ گردید روش های توقیف اموال برای مهریه متحول شد . در حال حاضر ارائه ی این دادخواست صرفا از طریق اداره ی ثبت امکانپذیر می باشد.

در صورتی که اداره ی ثبت نتواند ظرف مدت زمان ۲ ماه از ثبت دادخواست توقیف اموال برای مهریه جهت شناسایی اموال قابل توقیف مرد اقدامی انجام دهد یا ظرف مدت زمان ۶ ماه نسبت به اجرای سند ازدواج و وصول مهریه زوجه می تواند با اخذ گواهی مخصوصی از اداره ی ثبت برای مطالبه و وصول مهریه ی خود به دادگاه مراجعه نماید.

تمامی دفاتر خدمات قضایی و دادگاه خانواده تا قبل از صدور گواهی فوق از پذیرش هرگونه دادخواست مبنی بر مطالبه ی مهریه و یا توقیف اموال برای مهریه معذور هستنند. 

در حال حاظر دادخواست توقیف اموال برای مهریه در مرحله ی اول صرفا از طریق اداره ی ثبت صورت می پذیرد.چنانچه از طریق اداره ی ثبت اقدامی حاصل نشد می توان از طریق گواهی صادره از اداره ی ثبت به دادگاه مراجعه نمود.

آیا برای دریافت مهریه توقیف اموال شوهر امکانپذیر می باشد؟

بله . زن می تواند جهت وصول و دریافت مهریه ی خود، توقیف حقوق شوهر خود را خواستار گردد. برای توقیف حقوق شوهر زن می تواند در صورتی که طلاق نگرفته باشد تا میزان یک چهارم از حقوق شوهر خود را مطالبه نماید. اما در شرایطی که از شوهر خود طلاق گرفته تا قبل از ازدواج مجدد مرد می تواند تا میزان یک سوم از حقوق شوهر خود را توقیف نماید.

 صدور تأمین خواسته برای توقیف اموال به چه شکل است؟

زن می تواند برای توقیف امال مرد و جهت جلوگیری از انتقال و فروش آن می تواند تقاضای صدور تأمین خواسته را مطرح نماید تا بدین ترتیب از فروش و انتقل اموال شوهر خود جلوگیری نماید.

به استناد ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور تأمین خواسته به شرح زیر می باشد:

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن می باشد:

 • الف-دعوا مستند به سند رسمی باشد.
 • ب-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
 • ج-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد.
 • د-خواهان،خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره

تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین مؤکول به ایداع خسارت خواهد بود.

توقیف اموال برای مهریه با وکیل فرنیان فر

مهریه یکی از مهم ترین حقوق زنان به شمار می رود که به مجرد وقوع عقد نکاح ایجاد می گردد و برای وصول آن روش های مختلفی وجود دارد .  توقیف اموال برای مهریه یکی از روش هاییست که قانونگذار ایران برای وصول مهریه در نظر گرفته است. اما این امر با توجه به قانون جدید با جزئیات و نکات قانونی بسیار زیادتری همراه گردیده که بدون آگاهی از آنها حصول نتیجه امکانپذیر نخواهد بود.

وکیل ممانعت از حق + مشاوره حقوقی

وکیل ممانعت از حق – لیلا فرنیان فر : یکی از مسائل حقوقی که بشر از ابتدای خلقت تا کنون با آن مواجه بوده است ممانعت از حق نام دارد. دعوی ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع موضوعی است که شما باید با توجه به مسئله به وجود آمده در دادگاه طرح دعوی کنید. در بسیاری از موارد این موضوع با موضوعات مشابه همانند:

تصرف عدوانی و مزاحمت از حق یکسان پنداشته می شود این درحالیست که موارد ذکر شده چندین مقوله متفاوت بوده و نباید موجب اشتباه در پرونده های مشابه گردد. پیشنهاد می کنیم در این زمینه به وکیل ممانعت از حق مراجعه نموده و در صورت نیاز مشاوره لازم را در خصوص طرح دعوا دریافت کنید.

ممانعت از حق به چه معناست؟

تصور کنید شما برای دسترسی به زمین کشاورزی خود ناگزیر باشید از زمین کشاورزی همسایه عبور کنید این حق در علم حقوق به عنوان حق ارتفاق شناخته می‌شود و شما می توانید در محدوده‌ تعیین شده از این حق بهرمند شوید مثالی که می توان برای حق انتفاع بیان نمود. این است که تصور کنید شما مستاجر یک ملک مسکونی هستید و حق استفاده از منفعت (سکونت به مدت معلوم) ملک مورد نظر را بر طبق قانون دارا باشید.

حال اگر صاحب زمین همسایه در مثال اول و یا صاحب ملک در مثال دوم به شما اجازه‌ ورود به ملک خود را ندهند مرتکب جرم ممانعت از حق شده و فعل آنها پیگرد قانونی دارد. در این شرایط جرم ممانعت از حق واقع خواهد شد.

وکیل ممانعت از حق

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی ممانعت از حق

ممانعت از حق صرفاً در خصوص اموال غیر منقول مطرح می شود. شما نمی توانید این دعوی را در خصوص اتومبیل های اجاره ای یا سایر اموالی که قابلیت انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارند مطرح نمایید. باتوجه به اینکه دعوی مربوط به اموال غیر منقول هم در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود بنابراین می توان گفت که دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم همان دادگاه محل وقوع جرم است که با دادگاه محل وقوع ملک یکسان می باشد. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از وکیل فرنیان فر ، وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

مجازات جرم ممانعت از حق

قانون مجازات اسلامی برای فردی که از حق ارتفاق یا انتفاع ممانعت به عمل آورده است مجازات حبس به مدت ۱۵ روز الی ۶ ماه را در نظر گرفته و به همراه آن حکم به رفع ممانعت و بازگشت وضع به حالت سابق و قبل از فعل ارتکابی خواهد داد. این مجازات از نوع مجازات درجه شش بوده و قابل تخفیف یا تعلیق خواهد بود همچنین جنبه عمومی ندارد و با گذشت شاکی خصوصی از فرد نیز رفع اتهام خواهد شد.

بهترین وکیل و مشاور حقوقی ممانعت از حق

اولین سوالی که در مشاوره حقوقی ممانعت از حق مطرح می گردد این است که آیا شما سابقاً از طریق قرارداد یا به صورت عرفی حق استفاده از حق مورد نظر را داشته اید یا خیر؟ اگر این حق صرفاً توسط شما ادعا شود و هیچ قرارداد، قانون یا عرفی در زمینه آن وجود نداشته باشد قابلیت دفاع ندارد. اگر به دنبال بهترین وکیل ممانعت از حق یا دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه هستید پیشنهاد می دهیم با وکلای مجرب ازطریق شماره تلفن های درج شده در این صفحه از وب سایت ما تماس بگیرید.

وکیل منابع طبیعی + پیگیری پرونده

وکیل منابع طبیعی – بهترین در غرب تهران : یکی از شاخه های کاملاً تخصصی رشته وکالت، حقوق مربوط به منابع طبیعی و به تبع آن وکیل منابع طبیعی است. این شاخه از شغل وکالت به قدری تخصصی است که صرفاً وکلای محدودی در سراسر کشور قادر به دفاع در این نوع پرونده ها هستند.

افراد در صورت مواجهه با آرا یا عملکردهایی که منجر به تضییع حقوق آن ها در بهرمندی از منابع طبیعی به صورت قانونی گردد باید به وکیل منابع طبیعی مراجعه نمایند تا از طریق مشاوره به این مهم پی ببرند که آیا می توانند طرح دعوی نمایند یا خیر و اگر اجازه طرح دعوا را دارند چگونه می تواننداین کار را انجام دهند؟ در ادامه این مبحث را به صورت تخصصی تر تشریح خواهیم کرد.

تشخیص و تحدید منابع طبیعی از اموال شخصی

تا پیش از انقلاب اسلامی، مالکیت خصوصی در همه اموال وجود داشته است بدین معنا که هر فردی می توانست از طریق حیازات و مباحات و آباد کردن بخشی از جنگل ها، مراتع، بیابان ها و … مالکیت همان بخش از منابع طبیعی را دارا شود اما بعد از انقلاب و طی آیین نامه و قوانین بخصوصی در این زمینه، منابع طبیعی در مالکیت اختصاصی دولت و مالکیت عمومی مردم قرار گرفت.

وکیل منابع طبیعی

جهاد کشاورزی نهادی است که مسئولیت مراقبت از این منابع و همچنین تشخیص مرز آن ها با اموال خصوصی را برعهده دارد. همچنین جهاد کشاورزی موظف است تعیین نماید محدوده مورد نظر در زمره منابع طبیعی قلمداد می شود یا خیر!

مناطق اکولوژیکی و حوزه های آبخیزداری دو محدوده منابع طبیعی را در بر می گیرند که هر کدام به زیر مجموعه های دیگری از جمله حوزه آبخیز دریای خزر، دریاچه ارومیه، خلیج فارس، دریای عمان، فلات مرکزی و همچنین سیمای جنگل ها، مراتع، بیابان ها و پارک های جنگلی و مواردی از این قبیل تقسیم می شوند.

چه زمانی باید به وکیل منابع طبیعی مراجعه کنیم؟

زمانیکه یک شخص یا اشخاصی با ماهیت حقیقی یا حقوقی از رای قاضی هیات ماده واحده دچار ضرر شوند و رای صادره را دلیل اصلی تضییع حقوق بر حق خود بدانند باید به وکیل متخصص حقوقی مراجعه نمایند.

اعتراض این اشخاص به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع در یک هیات ویژه متشکل از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

اعتراض به رای هیات ماده واحده

اعتراض شما در ابتدا توسط هیات فوق مورد بررسی قرار می گیرد. برای اینکه رای این هیات رسمیت داشته باشد باید حداقل پنج نفر از اعضای هیات در جلسه مربوطه حاضر باشند و رای مورد نظر در حضور حداقل پنج نفر از آن ها صادر گردد. رای این هیات قابلیت اعتراض دارد و برای اینکار باید به شعب دادگاه بدوی مراجعه کنید.

بنابراین اگر رای مورد نظر خود را از طریق این هیات به دست نیاورید پای شما به دادگستری باز می شود هرچند بهتر است از همان بدو امر نسبت به گرفتن وکیل اقدام کرده باشید اما در این مرحله هم فرصت دارید و می توانید یک ماهر متخصص را وارد جریان پرونده کنید.

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که قوانین داخلی اجازه طرح دعوی و اعتراض در مرحله تجدیدنظر را هم صادر کرده است. بنابراین شما می توانید در مراحل مختلفی نسبت به رای صادره اعتراض نمایید. باتوجه به اینکه مهلت خاصی نسبت به مهلت این اعتراض وجود ندارد بنابراین در هر زمان که ذی نفع حقوق خود را در معرض خطر ببیند می تواند نسبت به طرح درخواست اقدام نماید.

بهترین وکیل منابع طبیعی در تهران

اگر به دنبال بهترین وکیل منابع طبیعی در تهران هستید می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته تا ضمن ارتباط با متخصصین حوزه منابع طبیعی از مشاوره حقوقی رایگان نیز بهرهمند شوید. در ابتدا نسبت به موضوع مورد نظر درخواست مشاوره حقوقی دهید و در صورت نیاز می توانید حضوری در دفتر وکالت حاضر شوید.