شکایت از تصرف عدوانی و روش های اقدام

مراحل شکایت از تصرف عدوانی با وکیل متخصص : تصرف عدوانی عنوان یکی از جرائم کیفری علیه اموال است که البته می تواند در مراجع حقوقی نیز پیگیری شود. شباهت های بسیار زیادی که میان خلع ید و رفع تصرف عدوانی وجود دارد بسیاری از افراد را ناگزیر به دریافت مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی می کند.

اما در شرایط حاد تر می توان با مراجعه به وکیل رفع تصرف عدوانی از راهنمایی های ایشان بهرمند شد. در ادامه تصمیم گرفته ایم به صورت کاملا ساده و کاربردی به تعریف تصروف عدوانی و تشریح مراحل شکایت از جرم تصرف عدوانی بپردازیم با وکیل ملکی همراه باشید…

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف به معنای صاحب شدن، تملیک و تسلط بر یک مال است اما در اصطلاح حقوقی منظور از تصرف عدوانی ، تسلط و تملیک بر مالی است که غیرمنقول می باشد و با استفاده از جبر و زور به دست آمده است. بدین معنا که نمی توان دعوی رفع تصرف عدوانی را برای اموال منقول همانند خودرو، پول نقد و امثال آن ها به کار برد اما در خصوص زمین، ساختمان و مانند آن ها قابل طرح است. این دعوی در قالب دادخواست حقوقی و یا شکایت کیفری قابل رسیدگی می باشد.

مراحل شکایت از تصرف عدوانی

شکایت کیفری از تصرف عدوانی

اگر صاحب ملکی هستید که به صورت عدوانی تصرف شده است می توانید به دادگاه کیفری یا دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را علیه متصرف تنظیم کنید. دقت داشته باشید که صرفاً از طریق اثبات مالکیت می توانید در این خصوص به دادگاه کیفری مراجعه کنید. در این صورت ازحمایت قوانین حاکم بر تصرف عدوانی کیفری برخوردار هستید.

ابتدا شکواییه را تنظیم کنید و اسناد خود را دال بر اثبات مالکیت ضمیمه پرونده نمایید. به درخواست شما خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که خوانده نتواند حقانیت خود را بر ملک شما اثبات کند دستور رفع تصرف عدوانی صادر می شود. اگر نگران شرایط ملک هستید می توانید تقاضای دستور موقت نمایید. چنانچه ادله و اسناد شما قانع کننده باشند دستور موقت صادر می شود و اجازه هیچ گونه تغییری در ملک داده نخواهد شد.

طبق قانون مجازات اسلامی، خوانده علاوه بر رفع تصرف موظف است ملک را به وضعیت سابق برگرداند. همچنین یک ماه تا یک سال حبس در انتظار اوست و اگر این اقدام توسط سه نفر یا بیشتر صورت گرفته باشد امکان صدور قرار بازداشت نیز وجود خواهد داشت. اگر هم خوانده بعد از اجرای حکم همچنان به اقدامات خود ادامه دهد یا آن ها را تکرار کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

دادخواست رفع تصرف عدوانی

در برخی از موارد مالکین املاکی که ملک ایشان مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است به دادگاه حقوقی مراجعه می کنند. علاوه بر مالک ملک، کسی که مستاجر است یا سبق تصرف در ملک مربوطه را دارد و اکنون با تصرف عدوانی مواجه می شود می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در دادگاه محل وقوع ملک دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند. اینجاست که با تصرف عدوانی حقوقی روبرو هستیم.

نیت افراد برای مراجعه به محاکم حقوقی به جای مراجع کیفری متفاوت است اما اغلب آن ها با هدف پیشگیری از زندانی شدن متهم از تنظیم شکواییه خودداری می کنند. این دعوی در زمره دعاوی غیر مالی است و افراد برای طرح دادخواست خود صرفاً نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی دارند. برای طرح دادخواست باید ابتدا رفع تصرف عدوانی را مطرح کنید و به همراه آن باید مالکیت خود یا حق مالکیت یا سبق تصرف منتهی به حق مالکیت را اثبات نمایید.

رسیدگی به تصرف عدوانی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر

رسیدگی به دادخواست رفع تصرف عدوانی در دادگاه بدوی به عمل میاید اما کسی که حکم علیه او صادر شده است می تواند در دادگاه تجدیدنظر استان نیز درخواست رسیدگی مجدد بدهد. البته در این زمینه باید مهلت مقرر جهت درخواست تجدید نظر خواهی را ارائه کند که برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج دو ماه از ابلاغ حکم بدوی است.

نکته حائز اهمیت این است که فرد ثالث نیز می تواند با ورود به دعوی از حق خود دفاع کند. این فرد می تواند در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر درخواست ورود کرده و از حقوق خود دفاع کند. پر واضح است که حقوق وارد ثالث ممکن است در گرو برنده شدن یکی از اصحاب دعوی بوده و یا اینکه به صورت کاملاً مستقل از طرفین دعوی باشد.

مجازات تظاهر به امر وکالت

مجازات تظاهر به امر وکالت + ۱۱ نکته کلیدی

شرایط و نحوه مجازات تظاهر به امر وکالت : کلاهبرداری با جعل عنوان وکیل و تظاهر به امر وکالت یک جرم خاص است که متاسفانه این روزها در جامعه شایع شده است. از آنجا که این جرم در قانون به صورت ویژه جرم انگاری شده دیگر نمی توان آن را از مصادیق جرم کلاهبرداری قلمداد نمود؛ چرا که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق تقلب و توسل به روش های متقلبانه! اما این تعریف تا زمانی برای روش های متقلبانه کاربرد دارد که یک فعل به صورت ویژه در قوانین ایران جرم انگاری نشده باشد. اکنون که تظاهر به امر وکالت مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است از دایره جرم کلاهبرداری خارج شده و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

تظاهر به امر وکالت چگونه رخ می دهد؟

به طور خاص تنها افردایی می توانند به شما در مسائل مشاوره حقوقی دهند و یا به عنوان وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری شما وکالت نمایند که بر اساس مقررات و ضوابط قانونی پروانه وکالت دریافت نموده باشند نکته حائز اهمیت آن است که کسانی حتی پس از دریافت پروانه مذکور باز هم به علت عدم تمدید پروانه وکالت و یا تحت تاثیر اقدامات قضایی و انتظامی به صورت موقت معلق و یا به طور کلی از وکالت ممنوع الکار شده اند ، نمی توانند وکالت نمایند. چنانچه شخص با شرایط مذکور مبادرت به وکالت نماید فعل ایشان بر اساس موارد مندرج در قانون جرم تظاهر به امر وکالت می باشد.

مجازات تظاهر به امر وکالت

مجازات تظاهر به وکالت چیست؟

اول اینکه باید بگوییم که تظاهر به وکالت یک جرم منتج به نتیجه است بنابراین صرف شروع به این جرم را نمی توان اقدام مجرمانه قلمداد کرد. قانون هیچ گونه مجازاتی برای آغاز تظاهر به وکالت در نظر نگرفته است اما اگر این فعل به صورت تخصصی رخ دهد مشمول یک تا شش ماه حبس تادیبی می گردد. خارج شدن این جرم از محدوده کلاهبرداری باعث گردیده تا میزان مجازات در نظر گرفته شده نیز برای آن به شدت کاهش یابد چرا که مجازات جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس در نظر گرفته شده و قابل تعلیق یا تبدیل نخواهد بود.

نکاتی که باید در خصوص تظاهر به وکالت بدانید

 1. این جرم ممکن است با جرائمی همانند جعل و استفاده از سند مجعول نیز همراه باشد.
 2. جعل پروانه وکالت و استفاده از آن بارزترین نمونه ممکن برای ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول در این موارد است.
 3. در صورت تحقق موارد فوق، فرد به مجازات تعیین شده برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز محکوم می گردد.
 4. محل وقوع جرم همان مکانی است که فرد از وسایل متقلبانه برای معرفی خود به دیگران و به عنوان وکیل استفاده می کند.
 5. جرم مورد نظر جنبه کیفری دارد و در دادگاه های کیفری مورد رسیدگی واقع می شود.
 6. ارائه مشاوره های حقوقی و یا راهنمایی های قضایی از جانب فردی آشنا به این امور را نمی توان تظاهر به امر وکالت قلمداد نمود.
 7. به غیر از شرایط فوق، تحقق این جرم نیازمند عنصر روانی است. بنابراین اگر فرد در زمان تظاهر به وکالت هیچ گونه سوء نیتی منوط بر معرفی خود به عنوان وکیل و کسب منفعت مادی یا معنوی نداشته باشد نمی توان وی را به جرم تظاهر به وکالت محکوم نمود. اثبات عدم عنصر روانی در زمان ارتکاب فعل مورد نظر بر عهده متشاکی عنه خواهد بود و محاکم عمدتاً سوء نیت فرد را مفروض می دانند .
 8. صدور رای در این زمینه قابلیت اعتراض و رسیدگی در مرحله تجدید نظر را دارد.
 9. فرد مورد نظر می تواند برای دفاع از خود وکیل بگیرد.
 10. شاکی می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی همانند موسسه حقوقی یا کانون وکلای یک استان باشد.
 11. حبس تادیبی به عنوان مجازات این جرم تفاوتی با حبس معمولی ندارد و صرفاً یک ویژگی خاص از حبس مورد نظر را بیان می کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید

اگر در این زمینه نیازمند دریافت مشاوره حقوقی و یا حتی گرفتن وکیل هستید می توانید با مشاورین حقوقی و وکلای ما تماس گرفته و یا در آدرس درج شده در همین صفحه از وب حاضر شوید. پیش از مراجعه حضوری بهتر است نوبت قبلی دریافت کنید.