وکیل متخصص ملکی ،مسلط به تمام قوانین جدید در حوزه ملکی و املاک : 

 • مهم ترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی مطرح می گردد چیست؟
 • انواع مختلف دعاوی ملکی کدام است؟
 • بهره مندی از وکیل در دعاوی ملکی چه تأثیری در روند پرونده خواهد داشت؟

دعاوی ملکی در سه گروه:

 1. دعاوی ثبتی
 2. دعاوی کیفری
 3. دعاوی حقوقی

بررسی می شوند.

 

دعاوی ثبتی یکی از انواع دعاوی ملکی است که در حوزه ی ثبت اسناد و املاک بررسی می گردد. امروزه دعاوی ملکی بسیاری در مراجع قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

در طول مقاله به برخی از دعاوی ثبتی و نحوه ی رسیدگی به آن با همراهی وکیل حاذق خواهیم پرداخت.

از جمله دعاوی ثبتی که در مراجع قضایی بیشتر مطرح می گردد می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 1. دعوی برای جدا سازی ملک مشاع
 2. باطل کردن معامله معارض
 3. باطل کردن سند رسمی ملک مشاع

دعوی جدا سازی ملک مشاع

برای آشنایی با دعوی جدا سازی ملک مشاع با ذکر مثال سعی در روشن شدن این مفهوم می نماییم. حالتی را در نظر بگیرید که سه نفر در یک ملک با هم شریک باشند، لکن در ملک مشاع میزان سهم شرکاء قابل جدا سازی از یک دیگر نمی باشد.

حال یکی از شرکاء اقدام به فروش سهم خود می نماید بنابراین جدا سازی ملک مشاع و تعیین سهم هر یک از شرکاء از سه طریق امکان پذیر است.

 1. گاه ممکن است شرکاء با یک دیگر به توافق برسند و با رضایت جمعی اقدام به فروش سهم خود نمایند.
 2. در فرض دیگر امکان دارد یکی از شرکاء از قدرت و تسلط بیشتری بر خوردار باشد و بتواند سایر شرکاء را متقاعد نماید.
 3. لکن در حالتی که امکان توافق شرکاء با یک دیگر وجود ندارد ملزم به طرح دعوی جهت جدا سازی ملک مشاع می شود.

استفاده از وکیل متخصص در پرونده های ملکی

در صورت طرح دعوی جهت جدا سازی ملک مشاع باید به سند رسمی ملک توجه گردد.

هنگامی که ملک دارای سند رسمی باشد شرکاء می توانند برای طرح دعوی به اداره ثبت مراجعه نمایند.
اگر بخشی از آن ملک دارای سند رسمی و بخشی دیگر فاقد سند رسمی باشد:

 1. دعوی آن قسمت از ملک که دارای سند رسمی است در اداره ثبت قابل رسیدگی است.
 2. دعوی آن بخش از ملک که فاقد سند رسمی است بایستی در دادگاه مطرح شود.

بنابراین جهت طرح دعوی برای جدا سازی ملک مشاع در اختیار داشتن سند رسمی ملک اهمیت بسیار دارد.
لزوم استفاده از وکیل ملکی

وکیل متخصص ملکی نظر به دانش، تخصص و تجربه در انواع دعاوی ملکی می تواند در تسریع زمان رسیدگی به پرونده بسیار موثر بوده و در نهایت سبب پیروزی موکل در پرونده های سنگین ملکی شود.

وکیل فرنیان فر – وکیل پایه یک دادگستری