وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی + نحوه اقدام

وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اقدامات قانونی لازم + پیگیری پرونده در تهران و شهرستان با وکیل فرنیان فر : با توجه به قوانین و مصوبات موجود برای تمامی اراضی کشور نوعی کاربرد و کاربری مخصوص در نظر گرفته شده است. به این معنا که کاربرد و استفاده از زمین فقط در حیطه ی کاربری آن امکانپذیر می باشد. تغییر کاربری اراضی نیازمند صدور مجوز قانونی از نهادهای مربوطه می باشد . در سال های اخیر با افزایش قیمت مسکن و ملک بحث تقاضای تغییر کاربری اراضی به خصوص اراضی کشاورزی بیش از پیش مطرح شده است. زیرا بسیاری از افراد در صدد هستند با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات خود برای ساخت و ساز ملک اقدام نمایند.

 • به نظر شما برای اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی بایستی به کجا مراجعه کرد ؟
 • شما چقدر با روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات آشنایی دارید؟

با توضیحات وکیل فرنیان فر همراه باشید .

وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی

تغییر کاربری اراضی به چه معناست؟

برای تمامی اراضی کشور نوعی کاربرد و استفاده ی مخصوص تعریف شده است که به نام کاربری زمین شناخته می شود. تغییر کاربری اراضی به معنای اخذ مجوز های قانونی جهت تغییر کاربری و کاربرد زمین مورد نظر می باشد. این کار معمولاً در راستای ایجاد منافع بیشتر برای مالک زمین صورت می پذیرد. برای مثال: تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی .

تعیین نوع کاربری اراضی کشور به منظور حفاظت از زمین های زراعی و باغات و جلوگیری از تبدیل آن به اماکن مسکونی و تجاری صورت پذیرفته است. در واقع قانونگذار با وضع این قانون تلاش نموده تا از خاک و زمین های زراعی کشور حفاظت نموده و از تغییر کاربری اراضی به صورت غیرقانونی جلوگیری نماید.

به طور کلی مهم ترین کاربری هایی که برای اراضی کشور در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشد:

 • کاربری مسکونی
 • کاربری زراعی و باغات
 • کاربری تجاری
 • کاربری صنعتی
 • کاربری اداری- دولتی
 • کاربری آموزشی
 • کاربری حمل و نقل
 • کاربری فضای سبز
 • کاربری معدن
 • کاربری خدماتی
 • کاربری پارکینگ
 • کاربری ورزشی
 • کاربری فرهنگی- مذهبی
 • کاربری بهداشتی- درمانی
 • کاربری خدمات شهری
 • کاربری تجهیزات شهری
 • اراضی فاقد کاربری

وکیل تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات از منظر قوانین ایران

با رشد و گسترش زمین خواری در سال های اخیر و با از بین بردن باغات و اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به ساختمان های مسکونی و صنعتی، قانونگذار ایران در صدد شد تا با تصویب قوانین ویژه ای از این امر جلوگیری کند. به همین منظور در سال ۱۳۷۴  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را تصویب نمود در این ماده بیان شده است:  به ‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

در همین راستا جهت تشخیص و بررسی موارد ضروری تغییر کاربری اراضی، کمیسیونی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است تا با بررسی درخواست‌های متقاضیان ، جهت تغییر کاربری‌های ضروری مجوزهای قانونی لازم را صادر نمایند.

وکیل متخصص تغییر کاربری ارازی

با توجه به تبصره ی ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات جهت تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در هر استان ، کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار  به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می شود.

در ماده ی ۲ قانون مزبور بیان شده است پس از تشخیص کمیسیون مذکور و با رعایت شرایط قانونی مورد نیاز متقاضی بایستی ۸۰ درصد از قیمت روز اراضی و باغاتی که خواهان تغییر کاربری آن می باشد را با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری آن به عنوان عوارض به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

البته در تبصره ی ۱ این ماده استثنایی قائل شده است.  تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات جهت سکونت شخصی صاحبان تا سقف ۵۰۰ متر مربع فقط برای بار اول و همچنین احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای،  واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نمی باشند.

مجازات تغییر کاربری اراضی بدون مجوزهای قانونی

از نظر مجازات و جرم انگاری برای تغییر کاربری قانونی اراضی زراعی و باغات ماده ی ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات بیان کرده است:

مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون  که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه ،اقدام به تغییر کاربری اراضی خود نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به‌ قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و همچنین در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می گردند.

 • همچنین در صورت مشاهده ی هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنای جدید ، شن ریزی و سایر اقدامات مورد نیاز برای ساخت و ساز به تشخیص مامورین وزارت جهاد کشاورزی جرم محسوب می شود و مأمورین مکلف هستند جهت توقف عملیات اجرایی صورت گرفته، مراتب را به اداره ی جهاد کشاورزی و مراجع قضایی اعلام نمایند.
 • در صورتی که پس از اعلام وزارت جهاد کشاورزی متخلفین همچنان به اقدامات غیرقانونی خود ادامه دهند نیروی انتظامی می تواند مداخله نموده و از عملیات ساخت جلوگیری نماید.همچنین مأموران جهاد کشاورزی موظف هستند در حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا وجود ندارد در حضور نماینده دادگاه محل ، ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنای احداث شده اقدام کنند.

نحوه ی درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی

متقاضیان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغاتی که در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها قرار دارند و یا جانشینان قانونی آنها (ورثه یا وکیل فرد) بایستی درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک و اسناد مربوطه تحویل دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه نمایند.

کمیسیون مورد نظر پس از اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه این درخواست ها را مورد بررسی قرار می دهد و حداکثر ظرف مدت زمان دو ماه پس از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رأی اکثریت اعضا  راجع به آنها تصمیم گیری می نماید.

در صورتی که کمیسیون با تقاضی فرد موافقت کند مراتب به ادراه کل امور اقتصادی و دارایی هر استان علام می شود و در این مرحله متقاضی موظف است نسبت به پرداخت ۸۰ درصد از قیمت روز زمین اقدام نماید. در نهایت مجوز قانونی برای تغییر کاربری اراضی زراعی صادر می شود.

در صورت احراز هرگونه تخلف در این زمینه توسط سردفتران اسناد رسمی ۶ ماه تا ٢ سال تعلیق از خدمت در انتظار آنها خواهد بود. چنانچه تخلفات ذکر شده از سوی کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادهای مربوطه ارتکاب یابد ، متخلفین به حداکثر جزای نقدی تا میزان ۳ برابر قیمت روز اراضی و باغات محکوم شده و در صورت تکرار این جرم علاوه بر جریمه مذکور از خدمت در ادارات دولتی و شهرداری ها به صورت دائم محروم می گردند.

مشاوره حقوقی و قبول پرونده

حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات علاوه بر صورت قانونی آن وظیفه ای همگانی محسوب می گردد. گسترش زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز در سال های اخیر لزوم مداخله ی قانون و نهادهای مربوطه را بیش از پیش نمایان ساخته است. هرچند قانونگذار تغییر کاربری اراضی زراعی را جز در موارد ضروری و خاص ،به رسمیت نمی شناسد، اما بر اساس قانونی که در این راستا به تصویب رسیده در موارد خاصی می تواند قابل اعمال باشد و قاعده ای مطلق نیست.

حضور یک وکیل متخصص ملکی می تواند شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا سازد و بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم بزند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *