نکاتی از نسب و ارث

نکات مهم از نسب و ارث با وکیل فرنیان فر : نسب و ارث جزء مهم ترین مباحث حقوقی در زمینه ی احوالات شخصیه شناخته می شود و حقوق و تکالیف متقابلی برای افراد به وجود می آورد. بر اساس قانون مدنی نسب یکی از موجبات ارث شناخته می شود و نتیجه ی خویشاوندی میان دو نفر است. نسب و ارث و نحوه ی تقسیم آن قواعد و مقررات خاصی دارند که در قوانین فقهی و داخلی به آن پرداخته شده است. در نظر داشته باشید که نسب تنها یکی از موجبات ارث به شمار می رود و مفاهیم جداگانه ای دارند.

یکی از مهم ترین و اصلی ترین انواع نسب، نسب مشروع است که در ادامه احکام ارث را شامل می گردد. البته بایستی بدانید که نسب صرفا به نسب مشروع منتهی نمی گردد و نسب ناشی از شبهه، نسب ناشی از زنا و همچنین نسب ناشی از لقاح مصنوعی نیز به عنوان انواع نسب شناخته می شود.

 • آیا با احکام و قوانین در این موارد آشنایی دارید؟
 • به نظر شما هریک از انواع نسب چه تغییری در ارث افراد ایجاد می کند؟

در ادامه به مهم ترین نکات نسب و ارث خواهیم پرداخت.برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نسب به چه معناست؟

از نظر لغوی نسب به معنای خویشاوندی و نژاد است. مفهوم حقوقی نسب بدین صورت است که رابطه ی خویشاوندی میان دو نفر را شامل می شود که یکی از نسل دیگری متولد گردیده و یا نسل هردو به شخص ثالث مشترک می رسد.

نکاتی از نسب و ارث

برای مثال: رابطه ی پدر و فرزند نوعی رابطه ی نسبی است. همچنین برادر و خواهری که از پدر و مادر مشترکی به دنیا آمده اند.

همانطور که در مقدمه ی این نوشتار عنوان کردیم نسب صرفا از طریق ازدواج و به شکل مشروع به وجود نمی آید. نسب مشروع از این جهت حائز اهمیت است که مقدمه ای برای ارث شناخته می شود و هیچ شبهه و مانعی برای آن وجود ندارد. نسب مشروع از نظر قانونی و شرعی به رسمیت شناخته می شود و افراد تحت شرایط قانونی و فقهی از ارث برخوردار می گردند. البته متذکر می شویم که نسب مشروع تحت شرایطی مشروع و قانونی محسوب می شود که در زمان تشکیل نطفه، عقد نکاح میان پدر و مادر جاری شده باشد.

شرایطی را در نظر بگیرید که نطفه به دنبال ارتباط نامشروع پدر و مادر ایجاد گردیده و به اصطلاح خارج از ازدواج شکل گرفته است. به نظر شما در چنین شرایطی نسب طفل چگونه تعریف می شود؟ در چنین شرایطی نسب طفل به مادر خود منتهی خواهد شد و در رابطه با نسب پدر دو حالت زیر متصور است:

 • در شرایطی که پدر تولد طفل را انکار کند، می توان از طریق آزمایش ژنتیک اثبات نسب نمود.
 • در صورتی که پدر طفل خود را بپذیرد، نسب قطعیست.
 • تنها مساله ای که در این میان وجود دارد، مساله ی ارث است. چرا که در نسب نامشروع و زنا، ارث فرزند نامشروع منتفی است و سهم الارثی نخواهد داشت.
 • یکی دیگر از انواع نسب، نسب ناشی از شبهه است که در حکم نسب شرعی محسوب می شود. نسب ناشی از شبهه در شرایطی تعریف می شود که شخص با این تصور که رابطه ی زوجیت وجود دارد و به اصطلاح عقد نکاح میان آنها جاری شده است، اقدام به برقراری رابطه ی جنسی می نماید. منظور از شبهه، اشتباه و تصور نادرست است و اصطلاح حقوقی وطی به شبهه همین مفهوم را در بر می گیرد.
 • طبیعتا در شرایطی که نسب ناشی از شبهه وجود دارد، از آنجایی که در حکم نسب مشروع و قانونی به شمار می رود، طفل به والدین خود ملحق می شود و از تمامی حقوق قانونی و شرعی از جمله ارث برخوردار خواهد بود.
 • در نهایت نوع خاصی از نسب وجود دارد که در نتیجه ی لقاح مصنوعی به وجود می آید. در سال های اخیر و به دنبال پیشرفت های علم پزشکی، بسیاری از زوجین نابارور از طریق لقاح مصنوعی صاحب فرزند شده اند. در نظر داشته باشید که لقاح مصنوعی به روش های مختلفی صورت می پذیرد، به طوری که در برخی موارد، اسپرم متعلق به پدر است و طبیعتا در نسب شرعی و قانونی فرزند هیچ بحثی نیست.
 • مساله ی قابل توجه اینجاست که در برخی موارد از اسپرم شخص دیگری برای باروری تخمک مادر استفاده می کنند. البته این امر با رضایت کامل زوجین صورت می پذیرد ولی بایستی در نظر داشت که از نظر شرعی و منطقی نسب طفل به صاحب اسپرم منتهی می گردد و از سمت مادر نسب مشخص و تایید شده است. البته در چنین شرایطی نمی توان گفت که نسب طفل ناشی از زنا و یا نامشروع است و از آنجایی که عمل زنا صدق نمی کند می توان پذیرفت که در چنین شرایطی نسب طفل مشروع و قانونی شناخته می شود و مشمول قوانین ارث خواهد بود.

ارث از منظر قوانین ایران

اصطلاح ارث مجموع اموال و حقوقی است که پس از مرگ افراد به وراث و بازماندگان شخص تعلق می گیرد. از نظر حقوقی ارث بر اساس طبقه و درجه افراد تقسیم بندی می شود و سهم الارث افراد بر همین مبنا مشخص می شود. همانطور که پیشتر گفتیم نسب یکی از موجبات ارث شناخته می شود و تنها نسب نامشروع یا نسب ناشی از زنا است که مانعی برای ارث افراد به شمار می رود.

نکاتی از نسب و ارث

 • تمامی وراث بر حسب طبقه و درجه در قانون به رسمیت شناخته شده اند و سهم الارث آنها کاملا مشخص است. ارث شامل اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها، دیون و حقوق شخص متوفی است و در صورتی که شخص متوقی دیونی داشته باشد پس از کسر از کل اموال پرداخت می گردد و باقی اموال تقسیم ارث خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص متوفی وصیتی در رابطه با اموال خود داشته باشد، در حدود قانونی قابل اجراست.
 • حدود قانونی وصیت به این شکل است که متوفی می تواند تا میزان یک سوم معادل ثلث از اموال خود را وصیت نموده و نافذ است. در صورتی که متوفی بیش از یک سوم از اموال خود را تحت عنوان وصیت ببخشد، غیر نافذ خواهد بود و قابلیت اجرایی ندارد مگر اینکه باقی ورثه رضایت دهند.
 • نکته ی مهم دیگری که در رابطه با وصیت نامه وجود دارد، تحت هیچ شرایطی نمی توان فرد یا افراد خاصی را از ارث محروم نمود و ارث برخلاف نظر شخصی افراد از طریق قانون به رسمیت شناخته می شود و اجرا خواهد شد.
 • در شرایطی که مردی جز همسر خود وارث دیگری ندارد، یک چهارم از کل اموالش به همسر او ارث می رسد و باقی اموال و دارایی ها متعلق به دولت است. بنابراین مرد می تواند در زمان حیات خود، اموال و دارایی هایش را به همسر خود انتقال دهد و بدین ترتیب تمامی اموال به همسر او می رسد. در شرایطی که مرد دارای فرزند باشد، سهم فرزندان و همسر او مشخص است. در چنین شرایطی زن می تواند مهریه ی خود را نیز مطالبه نموده که در اولویت قرار دارد.
 • یکی دیگر از مهم ترین نکات ارث حق قصاص و ارث از همسر است. در صورتی که زوج یا زوجه به قتل برسد، همسر حق قصاص قاتل او را ندارد و در این زمینه والدین و یا فرزندان تصمیم گیرنده ی اصلی هستند، ولی سهم همسر از دیه ی مقتول ( همسر به قتل رسیده) محفوظ است.
 • در صورتی که یکی از وارثین تغییر جنسیت داده باشد، سهم الارث او بر اساس جنسیت جدیدش محاسبه می گردد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

مساله ی نسب و ارث جزء قدیمی ترین حقوق افراد شناخته می شود و در تمامی ادوار تاریخی بشر به اشکال گوناگونی وجود دارد. از این رو قوانین هر دوره ای از تاریخ و همچنین قوانین ادیان مختلف با یکدیگر تفاوت هایی دارد و این تفاوت در نظام های حقوقی عصر معاصر بیشتر نمایان است. به همین دلیل مسائل مرتبط با احوالات شخصیه با دین و تابعیت افراد در ارتباط مستقیمی قرار دارد و از آن تبعیت می کند.

شما قوانین نسب و ارث را چگونه ارزیابی می کنید؟ انجام مشاوره حقوقی با وکیل امور حسبی متخصص و باتجربه در این امر می تواند نکات و جزئیات مفیدی در اختیار شما قرار دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *