مجازات کودک آزاری (قانون جدید)

کودک آزاری بر اساس قوانین ایران جرم است و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده ھرگونه شکنجه و آزار و اذیت کودکان از نقطه نظر اخلاق محکوم است. جامعه و قانون در برابر کودک آزاری به شدت واکنش نشان می دھد. در یک تعریف کلی کودک به تمامی افراد زیر ۱۸ سال اشاره می کند و این می تواند رنج مختلفی از گروه ھای سنی را در بر بگیرد.

کودکان اعم از آنھایی که به سن بلوغ رسیده اند و کودکانی که ھنوز بلوغ را تجربه نکرده اند جز گروه ھای آسیب پذیر و حساس جامعه به شمار می روند و از آنھا تحت عنوان سرمایه ھای ملی یاد می شود.

بنابراین بسیار حائز اھمیت است که قانون حمایت ھای کافی و لازم را در رابطه با آنھا لحاظ کند و توجه ویژه ای به آنھا داشته باشد. مجازات کودک آزاری توسط والدین و یا شخص و اشخاص ثالث در صورت اثبات حبس و جزای نقدی است برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرم کودک آزاری با وکیل فرنیان فر ھمراه باشید.

مجازات کودک آزاری

کودک آزاری به چه معناست؟

جرم کودک آزاری طیف وسیعی از اعمال و جرایم را در بر می گیرد. چنین جرامی می تواند احساسات عمومی را به شدت جریحه دار کند و بر احساس ناامنی کودکان در جامعه دامن بزند. وکیل امور کیفری : تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ قدم مفید و موثری بود که قانونگذار در راستای حمایت از اطفال در جامعه ی ما برداشته است.

بر اساس این قانون ھرگونه عمل، شکنجه، رفتار، ترک فعل و سوءرفتار و به طور کلی ھر اقدامی که موجب آسیب و صدمه به کودک گردد جرم تلقی و با مرتکبین آن برخورد قانونی می شود. مرتکبین کودک آزاری می تواند والدین و یا اشخاص ثالث باشند و ھیچ تفاوتی از این نظر وجود ندارد. چنانچه سوءرفتار والدین با کودک محرز باشد، کودک آزاری مسلم است و با مجازات ھای قانونی مربوطه ھمراه خواھد بود.

اھمیت جرم کودک آزاری تا بدانجاست که قانون برای شاهدان کودک آزاری که در صورت مشاھده ی چنین موضوعی، ھیچ اقدامی انجام نمی دھند نیز مجازات تعیین نموده و افراد را مکلف دانسته که در صورت مشاھده ی هر یک از موارد و مصادیق کودک آزاری موضوع را بلافاصله به مقامات قانونی گزارش نمایند. ھرگونه تخلف و سهل انگاری در این موضوع با مجازات حبس و جزای نقدی برای فرد مرتکب ھمراه خواھد بود.

نگاھی به مجازات کودک آزاری

در رابطه با مجازات کودک آزاری بایستی به نوع جرم و عمل ارتکابی را بررسی نماییم. در خصوص جرم کودک آزاری دایره ی وسیعی از جرایم مختلف تعریف شده و طبیعتا آثار و تبعات این جرایم با یکدیگر متفاوت است. برای مثال: آزار جنسی کودک به مراتب سنگین تر از آزار و اذیت لفظی و یا کتک زدن کودک می باشد. در نتیجه قانونگذار مجازات ھای متفاوتی برای این جرایم در نظر گرفته و مجازات کودک آزاری بسته به نوع و نحوه ی آن متفاوت است.

درصورتی که کودک آزاری به شکل شکنجه وآزارجنسی کودک باشد،مجازات از نوع درجه ۵ و یا ۶ تعیین می شود که با حبس و جریمه نقدی برای فرد مجرم ھمراه است. ھرگونه بهره کشی جنسی از کودک، لمس ھمراه با عنف از سوی محارم کودک و اشخاص ثالث و سایر آزارھای جنسی شامل مجازات درجه ۵ خواھد بود.

برای آزارھای غیرجنسی و غیرجسمی که در دسته آزار و اذیت ھای روحی ھمراه قرار می گیرد، مجازات ھایی از نوع درجه ۷ و درجه ۸ تعیین شده که در ھر مورد متفاوت است.

مرجع صالح به رسیدگی

پرونده ھای کودک آزاری حسب مورد در دادسرای عمومی و یا دادسرای اطفال مورد بررسی قرار می گیرد. دادگاه صالح رسیدگی به جرم کودک آزاری در پاره ای موارد دادگاه کیفری است و در جرایم سبک تر و خفیف تر ، دادگاه خانواده به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده شناخته می شود.

آیا کودک ھمسری مصداقی از کودک آزاری است؟

کودک ھمسری پدیده ی تلخی است که در سال ھای اخیر متاسفانه به شدت رواج یافته و عمده دلایل آن به فقر اقتصادی و فقر فرھنگی جامعه ی ما باز می گردد. سنت ھای غلط در کنار فقر می تواند اتفاقات سیاهی را رقم بزند که یکی از آنھا کودک ھمسری است.

از دیدگاه بسیاری از متنقدین و افراد جامعه کودک ھمسری مصداقی از آزار و اذیت کودکان به شمار می رود و می تواند به ھویت و آینده ی کودکان به شدت لطمه وارد کند. البته قانون در این رابطه ساکت است و ھیچگاه کودک ھمسری مصداقی از کودک آزاری شناخته نشده. ھر چند قانونگذار شرط ازدواج کودکان را بلوغ آنھا دانسته که موضوعی برگرفته از روایات و فقه اسلامی است.

ارائه مشاوره حقوقی

اگر بخواھیم آینده ی یک ملت و جامعه را ترسیم کنیم، قطعا کودکان نقشی اساسی در این میان ایفا می کنند. چرا که سرمایهھای اصلی یک جامعه به حساب می آیند و ھویت آینده ی یک جامعه را تعریف می کنند. کودک آزاری پدیده ی جدیدی نیست و در دوره ھای مختلف تاریخی به اشکال و عناوین مختلفی وجود داشته است. اما به هر دلیل عدم وجود حمایت ھای قانونی کافی ھمیشه در سایه ای از فراموشی قرار گرفته و ھیچ اقدام موثری برای جلوگیری از آن صورت نپذیرفته است.

اما با پررنگ شدن نقش قانون در جوامع بشری به مرور زمان حمایت ھای قانونی در رابطه با کودکان شکل گرفت و بیشتر شد. به طوری که امروزه بر اساس یک توافق بین المللی ھرگونه کودک آزاری به شدت محکوم گردیده است و تمامی کشورھای دنیا قوانین سرسختانه ای در رابطه با آن وضع کرده اند.

بر این اساس ھرگونه آزار و اذیت و خشونت علیه کودکان جرم محسوب می شود و برای مرتکبین مجازات ھای قانونی مورد نظر لحاظ خواھد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *