طلاق غیابی و ۳ شرط مهم در قانون ۱۴۰۱

طلاق غیابی چیست و چه شرایطی دارد ؟

طلاق موضوعیست با ابعاد حقوقی متعدد که می تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرد. در واقع طلاق به هر شکلی که رخ بدهد پایان دهنده ی زندگی مشترک زوجین به حساب می آید. اما آثار و تبعات حقوقی هر یک از اشکال طلاق با یکدیگر متفاوت است. طلاق غیابی یکی از مهم ترین انواع طلاق است که به دنبال عدم حضور یکی از زوجین در زندگی مشترک مطرح می گردد.

در نظر داشته باشید که دایره ی استفاده از طلاق غیابی محدود است و در هر شرایطی قابل اعمال نخواهد بود. طلاق غیابی راهکاری است که قانون برای شرایطی در نظر گرفته که یکی از زوجین زندگی مشترک را به طور کامل ترک کرده است و هیچ اثر و نشانی از او در دسترس نیست. برای مثال: شخصی به خارج از کشور سفر کرده و یا مجهول المکان می باشد. در چنین شرایطی با اثبات مجهول المکان بودن یکی از زوجین و با کمک وکیل می توان به استناد طلاق غیابی به زندگی مشترک پایان داد.

به عبارت دیگر طلاق غیابی کنایه از این موضوع است که شخص خوانده در دادگاه و در زمان طلاق حضور ندارد و تشریفات قانونی طلاق توسط نماینده ای که از سوی دادگاه انتخاب می شود انجام می شود. در ادامه باتوضیحات تکمیلی وکیل متخصص طلاق همراه باشید.

طلاقی غیابی به چه معناست و چه آثاری به همراه دارد؟

طلاق غیابی در شرایطی امکانپذیر است که یکی از زوجین مجهول المکان بوده و یا غایب مفقود الاثر تلقی گردد. در صورت مفقود الاثر و مجهول المکان بودن مرد، زوجه می تواند با ارائه ی دادخواستی از دادگاه تقاضا نماید که نشانی محل سکونت شوهر بررسی گردد. در صورتی که اطلاعاتی حاصل نشد با دستور دادگاه موضوع در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد و از افراد مطلع دعوت به عمل می آید.

طلاق غیابی

پس از طی مراحل فوق در صورتی که خوانده در دادگاه حضور نیابد و اثری از او یافت نشود و مجهول المکان بودن شخص محرز گردد، دادگاه پس از  صدور رأی طلاق غیابی نماینده ای را معرفی می نماید تا صیغه ی طلاق جاری گردد.

اما در شرایطی که زن مجهول المکان گردد و اثری از او در دست نباشد مرد می تواند همسر خود را به صورت غیابی طلاق دهد. چرا که طلاق از نظر قانونی حق مرد به حساب می آید و فاقد تشریفات معمول می باشد. این  در حالی است که زن برای طلاق خود بایستی دلایل محکمی به دادگاه ارائه نماید.
در نظر داشته باشید که عدم حضور زن در دادگاه نیز می تواند طلاق غیابی را به دنبال داشته باشد. البته واخواهی در مهلت زمان قانونی ۲۰ روز از زمان ابلاغ رأی مذکور برای زن امکانپذیر است. پرداخت کامل حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل و همچنین رعایت شرط تنصیف اموال و دارایی ها ضروریست.

عدم تمکین از سوی زن ، نشوز زن و ترک منزل توسط او می تواند به عنوان یکی از دلایل طلاق غیابی و ازدواج مجدد مطرح گردد. در نظر داشته باشید که با اثبات ناشزه بودن زن نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

زنان در چه شرایطی می توانند به طلاق غیابی استناد کنند؟

  1. یکی از مواردی که برای زن می تواند حق طلاق غیابی ایجاد نماید قرار گرفتن زن در وضعیت و شرایطیست که ادامه ی زندگی مشترک برای وی امکانپذیر نباشد و عملا تعهد به آن زندگی بی معناست. به خصوص در زمانی که زن در وضعیت عسر و حرج به سر می برد، اثبات این امر به ساگی امکانپذیر است. با توجه به ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی هرگاه ادامه ی زندگی مشترک با عسر و حرج برای زن همراه باشد می توان با حضور در دادگاه تقاضای طلاق را مطرح کند. موارد و مصادیق عسر و حرج و تشخیص این امر با دادگاه می باشد. در صورتی که با مجهول المکان بودن زوج عسر و حرج زوجه احراز گردد، دادگاه حکم طلاق غیابی را صادر می نماید.
  2. از دیگر دلایلی که زوجه می تواند برای طلاق غیابی به آن استناد کند اشاره به این مسأله است که زوج به مدت ۴ سال تمام مفقود گردیده و اثری از او نمی باشد.
  3. در صورتی که مرد شروط مندرج در عقدنامه را امضا کرده باشد با توجه به بند ۸ و ۱۱، ترک منزل توسط مرد به مدت ۶ ماه می تواند برای زن حق طلاق ایجاد نماید.در صورتی که به مدت زمان ۶ ماه زن از پرداخت نفقه محروم گردد می تواند ابتدا نفقه ی خود را مطالبه کند. در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد و یا ناتوانی او در پرداخت نفقه و یا مجهول المکان بودن مرد دادگاه رأی طلاق غیابی را صادر می نماید.

 ۳ نکته ی مهم در رابطه با طلاق غیابی

  1. در صورتی که زن از قبل وکالت در طلاق را از سوی شوهر خود دریافت نموده باشد، در صورت مجهول المکان بودن مرد و یا ترک زندگی مشترک توسط زوج نیاز به حکم طلاق غیابی از سوی دادگاه ندارد. در چنین شرایطی زن می تواند با انتخاب وکیل و از طریق طلاق توافقی به زندگی مشترک پایان دهد.
  2. در رابطه با طلاق غیابی همانند رأی غیابی حق واخواهی و اعتراض شخص ( زن و مرد ) برای مدت زمان ۲۰ روز از ابلاغ رأی محفوظ می باشد. رسیدگی به اعتراض خارج از نوبت خواهد بود و ممکن است پرونده مجدداً مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.
  3. از آنجایی که طلاق غیابی از انواع طلاق رجعی می باشد در صورت بازگشت مرد در دوران عده، با ابطال طلاق ، عقد ازدواج آنها کماکان پابرجاست. اما در صورتی که زمان عده سپری شده و یا در صورت ازدواج مجدد زن امکان ابطال طلاق و از سر گیری زندگی مشترک امکانپذیر نخواهد بود.

دریافت مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

طلاق غیابی (طلاق به در خواست زوجه یا زوج ) یکی از انواع طلاق است که قانون تحت شرایطی خاصی برای افراد در نظر گرفته است. بدیهی است استفاه از این نوع طلاق محدود می باشد و از آنجایی که یکی از زوجین در زمان وقوع و جاری شدن صیغه ی طلاق حضور ندارد، قانونگذار تشریفات قانونی متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است.

حضور یک وکیل باتجربه و مجرب در این خصوص می تواند شما را از جزئیات قانونی مسیر آگاه ساخته تا در مدت زمانی کوتاه تری نتیجه ای مطلوب را برای پرونده ی شما رقم بزند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *