توقیف اموال برای مهریه + شرایط و قوانین

شرایط توقیف اموال برای مهریه : وقوع عقد نکاح آثار و تعهدات دوجانبه ای میان زوجین به وجود می آورد. این تعهدات دو جانبه از سوی قانونگذار لازم الاجرا شناخته شده اند. و از مهم ترین این تعهدات می توان به پرداخت مهریه اشاره نمود.به طور معمول مرد موظف است مهریه ی همسر خود را پرداخت نماید. اما در صورت امتناع از پرداخت آن قانون اهرم هایی را برای پرداخت مهریه در نظر گرفته است. توقیف اموال برای مهریه به عنوان یکی از این اهرم های قانونی شناخته می شود.

بر اساس حکم صریح قانون پس از عقد نکاح زن می تواند در هر زمانی بدون دلیل و توضیح قانونی خواستار مهریه ی خود گردد. برخلاف تصور بسیاری از افراد برای تقاضای مهریه لزومی به طلاق نیست. چنانچه زن می تواند علی رغم دریافت مهریه ی خود همچنان به زندگی مشترک ادامه دهد.

اما در رابطه با توقیف اموال برای مهریه معمولا خبری از صلح و سازش نیست و چنین امری می تواند پایانی بر زندگی مشترک تلقی گردد. به نظر شما نحوه ی توقیف اموال برای مهریه چگونه است و از کجا بایستی آغاز گردد؟ در ادامه با وکیل مهریه همراه باشید.

شرایط توقیف اموال برای مهریه

مهریه مالیست که به عنوان هدیه ی عقد نکاح از سوی مرد برای همسرش در نظر گرفته می شود. هدیه ای که به عنوان یک پشتوانه ی مالی برای زن نیز به حساب می آید. مهریه از مفاهیمی است که از شریعت اسلام برگرفته شده است. لذا بایستی توجه داشت که بر اساس قوانین فقه اسلامی مهریه باید واجد دو شرط اصلی مالیت داشتن و مشروعیت باشد.

در طول سالیان متمادی عرف و فرهنگ بر جامعه فرهنگ مهریه را سمت و سو بخشیده است. به طوری که مهریه می تواند از میان اموال غیرمنقول و یا منقول مانند سکه و پول انتخاب گردد. مهریه هایی که به صورت طلا و سکه انتخاب می شوند بایستی در نظر داشته باشید وصول مهریه و توقیف اموال با توجه به قیمت روز آنها محاسبه می گردد.

جهت دریافت و وصول مهریه زن می تواند همراخه با مدارک شناسایی و سند ازدواج خود به دفتر ازدواجی که عقد نکاح در آن به ثبت رسیده مراجعه نموده و درخواست مهریه ی خود را مطرح نماید. سپس با مراجعه به اجرای ثبت و تکمیل فرم مربوطه اجرای آن را از دایره ی اجرائیات ثبت خواستار گردد.

توقیف اموال برای مهریه

در عرض مدت زمان ده روز این اجرائیه به مرد ابلاغ می گردد و او موظف به پرداخت مهریه خواهد بود. اما در صورتی که مرد از پرداخت مهریه امتناع نماید از طریق مداخله ی قانونی می توان اقدام نمود. به همین منظور قانونگذار توقیف اموال برای مهریه را مطرح نموده است. روشی که زن می تواند از طریق توقیف قانونی اموال مرد مهریه ی خود را دریافت نماید.

برای توقیف اموال زن میبایست در وهله ی اول لیستی از اموال شوهر خود را به دایره ی اجرائیات ثبت معرفی نماید. در نظر داشته باشید که کلیه ی حساب های بانکی مرد و همچنین مطالبات او نیز قابل توقیف می باشد. همچنین سهام شرکت و  اموالی که زوج پس از عقد نکاح تا زمانی که تمام مبلغ مهریه را پرداخت نکرده ، به دست آورده است قابل توقیف خوهند بود.

اما در رابطه با اموال غیرقابل توقیف و مستثنیات دین امکان توقیف اموال وجود ندارد.

مستثنیات دین شامل چه مواردی می باشد؟

در ماده ی ۲۴ قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به مستثنیات دین اشاره شده است. این موارد به حکم قانون غیرقابل توقیف می باشند. این ماده به شرح زیر می باشد:

 • الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

 • ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

 • ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

 • د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

 • هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 • وـ تلفن مورد نیاز مدیون

 • زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱

چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد. مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد. یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

روند اجرایی توقیف اموال برای مهریه

اجرائیات ثبت با توجه به این لیست و از طریق استعلام های مربوطه عملیات توقیف اموال را آغاز می نماید. در صورتی که مرد هیچگونه اموالی نداشت و یا به نام او چیزی یافت نشد از طریق حبس و یا قسط بندی مهریه می توان عمل کرد.

تا قبل از سال ۹۹ جهت توقیف اموال برای مهریه متقاضیان می توانستند از طریق دادگاه اقدام نمایند. اما با صدور بخشنامه ای که در سال ۹۹ ابلاغ گردید روش های توقیف اموال برای مهریه متحول شد . در حال حاضر ارائه ی این دادخواست صرفا از طریق اداره ی ثبت امکانپذیر می باشد.

در صورتی که اداره ی ثبت نتواند ظرف مدت زمان ۲ ماه از ثبت دادخواست توقیف اموال برای مهریه جهت شناسایی اموال قابل توقیف مرد اقدامی انجام دهد یا ظرف مدت زمان ۶ ماه نسبت به اجرای سند ازدواج و وصول مهریه زوجه می تواند با اخذ گواهی مخصوصی از اداره ی ثبت برای مطالبه و وصول مهریه ی خود به دادگاه مراجعه نماید.

تمامی دفاتر خدمات قضایی و دادگاه خانواده تا قبل از صدور گواهی فوق از پذیرش هرگونه دادخواست مبنی بر مطالبه ی مهریه و یا توقیف اموال برای مهریه معذور هستنند. 

در حال حاظر دادخواست توقیف اموال برای مهریه در مرحله ی اول صرفا از طریق اداره ی ثبت صورت می پذیرد.چنانچه از طریق اداره ی ثبت اقدامی حاصل نشد می توان از طریق گواهی صادره از اداره ی ثبت به دادگاه مراجعه نمود.

آیا برای دریافت مهریه توقیف اموال شوهر امکانپذیر می باشد؟

بله . زن می تواند جهت وصول و دریافت مهریه ی خود، توقیف حقوق شوهر خود را خواستار گردد. برای توقیف حقوق شوهر زن می تواند در صورتی که طلاق نگرفته باشد تا میزان یک چهارم از حقوق شوهر خود را مطالبه نماید. اما در شرایطی که از شوهر خود طلاق گرفته تا قبل از ازدواج مجدد مرد می تواند تا میزان یک سوم از حقوق شوهر خود را توقیف نماید.

 صدور تأمین خواسته برای توقیف اموال به چه شکل است؟

زن می تواند برای توقیف امال مرد و جهت جلوگیری از انتقال و فروش آن می تواند تقاضای صدور تأمین خواسته را مطرح نماید تا بدین ترتیب از فروش و انتقل اموال شوهر خود جلوگیری نماید.

به استناد ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور تأمین خواسته به شرح زیر می باشد:

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن می باشد:

 • الف-دعوا مستند به سند رسمی باشد.
 • ب-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
 • ج-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد.
 • د-خواهان،خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره

تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین مؤکول به ایداع خسارت خواهد بود.

توقیف اموال برای مهریه با وکیل فرنیان فر

مهریه یکی از مهم ترین حقوق زنان به شمار می رود که به مجرد وقوع عقد نکاح ایجاد می گردد و برای وصول آن روش های مختلفی وجود دارد .  توقیف اموال برای مهریه یکی از روش هاییست که قانونگذار ایران برای وصول مهریه در نظر گرفته است. اما این امر با توجه به قانون جدید با جزئیات و نکات قانونی بسیار زیادتری همراه گردیده که بدون آگاهی از آنها حصول نتیجه امکانپذیر نخواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *