آیا تصویربرداری مخفیانه از دیگران جرم است؟

تصویربرداری مخفیانه از دیگران و هرگونه تکثیر و توزیع آن جرم است و با مجازات قانونی همراه خواهد بود. در سال های اخیر فناوری های گسترده ای در خدمت بشر قرار گرفته و به لطف این فناوری های پیشرفته بشر سبک جدیدی از زندگی را تجربه می کند که در کنار تمامی ابعاد مثبت آن، جنبه های منفی نیز دارد.

حریم خصوصی افراد در سال های اخیر با خطرات گوناگونی مواجه شده و در گوشه و کنار خیابان و بسیاری از مکان های عمومی افراد اقدام به تصویربرداری و عکس برداری از دیگران می کنند. طبیعتا چنین موضوعی می تواند با خطرات و نگرانی هایی همراه باشد و این سوال را به وجود بیاورد که آیا تصویربرداری مخفیانه از دیگران جرم است؟

تصویربرداری مخفیانه از دیگران

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشد.

تصویربرداری مخفیانه از دیگران از منظر قوانین ایران

هرگونه تصویربرداری مخفیانه از دیگران می تواند مصداق بارز نقض حریم خصوصی و شخصی افراد محسوب گردد. لزوم برخورد با این موضوع به خصوص در شرایطی که بر شمار کاربران گوشی های همراه هوشمند اضافه شده اهمیت فراوانی پیدا کرده. قانونگذار ایران در چند مورد تصویربرداری مخفیانه را صراحتا جرم اعلام کرده است:

 • تصویربرداری از حریم خصوصی افراد به منظور تکثیر و توزیع آن با مقاصد مجرمانه و غیر اخلاقی به طوری که مستقیما حریم شخصی و آبروی افراد در خطر باشد.
 • هرگونه تصویربرداری و ارسال آن برای دولت های بیگانه با هدف جاسوسی و برهم زدن امنیت کشور
 • تصویربرداری از استحکامات امنیتی و نظامی داخل کشور

در نظر داشته باشید که فیلم برداری مخفیانه از دیگران در هر شرایطی جرم نیست و نظر قاضی پرونده در این مورد اهمیت دارد. به عبارت دیگر بایستی هدف اصلی تصویربرداری مخفیانه از دیگران مشخص گردد تا بتوان مسئولیت کیفری برای آن در نظر گرفت. تصور کنید فردی از اتاق پرو و یا استخر و باشگاه های ورزشی زنانه به صورت مخفی عکس و فیلم تهیه می کند و قصد تکثیر و توزیع آن را دارد.عمل فرد در چنین شرایطی قطعا جرم است و با مسئولیت کیفری همراه خواهد بود.

همچنین تهیه ی هرگونه عکس و فیلم از مراسمات خانوادگی و خصوصی افراد جرم و با مجازات های کیفری همراه است. هرگونه تکثیر و توزیع چنین فیلم ها و تصاویری بدون رضایت و اجازه ی افراد جرم است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

مجازات تصویربرداری مخفیانه از دیگران

هرگونه تصویربرداری مخفیانه از دیگران به دلیل نقض حریم خصوصی بزه دیده با آثار و تبعات مختلفی همراه است که گاه جبران آنها بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است.

بر اساس ماده ی ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند هرگونه تصویر برداری مخفیانه از افراد تحت شرایط زیر و یا با اهداف زیر جرم است و با مجازات های قانونی همراه می باشد:

عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل
محکوم خواهند شد:

الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.

  1. تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
  2. تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران
  3. عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن

تبصره۱- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.

تبصره۲- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقی می‌گردد.

تبصره ۳- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از یم میلیون تومان تا پنجمیلیون تومان و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

تبصره ۴- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از صد هزار تومان تا یک میلیون تومان و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصره ۶- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.

ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی‌میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

تبصره۱- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.

تبصره ۲- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار(۵۰۰.۰۰۰) ریال‌تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.

تبصره ۳- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

به طور کلی هرگونه تصویربرداری و فیلمبرداری مخفیانه از دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم است و مرتکب آن به دو الی پنج سال حبس، ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

همچنین هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

مشاوره حقوقی + پیگیری پرونده

بر اساس منشور حقوق شهروندی حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود و هرگونه کنترل صوتی و تصویری خلاف قانون و ممنوع است. بر این اساس تصویربرداری مخفیانه از دیگران چنانچه با اهداف مجرمانه همراه باشد جرم است و مجازات کیفری به همراه دارد. تکثیر و توزیع چنین تصاویری می تواند مجازات های مربوطه و مسئولیت کیفری فرد را سنگین تر کند. البته شخص زیان دیده می تواند جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطالبه نماید.

در صورت هرگونه تصویربرداری مخفیانه و تکثیر و توزیع آن می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی و سامانه ی ثنا شکایت خود را ثبت کرده و با ارائه ی دلایل و مدارک مورد نیاز رسیدگی قضایی به پرونده ی شما آغاز می گردد. حضور وکیل متخصص کیفری در این امر می تواند فرایند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل نماید. و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم بزند.

4 پاسخ
 1. محمد
  محمد گفته:

  سلام من توی یک رستوران حضور داشتم رستوران موزیک زنده اجرا می کرد در حالی که متوجه نشدم از من فیلم تهیه شده و استوری شده من می تونم شکایت کنم یا خیر

  پاسخ
 2. حمید
  حمید گفته:

  واضح و مبرهن است که حداقل دیده شدن حضور افراد در فضای عمومی که اجازه حضور در آن محیط تحت تصمیم شخص خاصی نیست حریم شخصی نمی باشد.
  بیان صریح و موجز قانون باعث عدم گمراهی و سردرگمی شهروندان خواهد بود.
  با تشکر

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *